Skip to main content

นวัตกรรมเพื่อสังคม

นวัตกรรมทางสังคมเริ่มต้นด้วยแนวคิด ซึ่งเป็นแนวคิดง่ายๆ แต่มีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงโลกได้ ด้วยนโยบายการร่วมกันสร้างอันเป็นเอกลักษณ์ เรากำลังรวบรวมนักคิดและนักปฏิบัติไว้ด้วยกันเพื่อผลักดันนวัตกรรมทางสังคม

จากโซลูชั่นสู่ความท้าทายทางสังคม

ฮิตาชิมอบโซลูชั่นที่ท้าทายในหลากหลายสาขาโดยการรวมความชำนาญในเรื่อง IT กับเทคโนโลยีส่วนปฏิบัติการ (OT) เข้าไว้ด้วยกัน

สร้างชีวิตในอนาคตที่ดีกว่า
ผ่านเทคโนโลยีของฮิตาชิ

นวัตกรรมทางสังคมในสถานการณ์จริง

ดูว่าเราทำงานกับลูกค้าอย่างไรเพื่อทำวิสัยทัศน์ของเราให้เป็นจริง