Skip to main content

Hitachi

นวัตกรรมทางสังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การขนส่ง

เพื่อช่วยให้ผู้คนเดินทางไปยังเมืองต่างๆ ได้ด้วยความปลอดภัยและสะดวกสบายยิ่งขึ้น ฮิตาชิจึงมีโซลูชั่นที่ทันสมัยสำหรับการออกแบบและการผลิตโดยการขนส่งทางรถไฟ การจัดการการดำเนินงาน การติดตามและควบคุม บริการด้านข้อมูลและการบำรุงรักษา เช่นเดียวกับการควบคุมและจัดการถนนและสนามบิน

นอกจากนี้ เรายังพัฒนาเทคโนโลยียนตรกรรมไฟฟ้าเพื่อช่วยให้การขนส่งต่างๆ มีความตระหนักที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในฐานะผู้หลอมรวมระบบการขนส่งที่ครอบคลุม ฮิตาชิจึงสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งในอนาคตจากระบบทางรถไฟสู่รถยนต์

รถไฟเป็นระบบขนส่งที่สำคัญของทุกเมือง

บางทีทางรถไฟอาจไม่ได้คงอยู่ตลอดไป แต่ต้องได้รับการพัฒนาเนื่องจากเมืองต่างๆ โดยรอบมีการพัฒนาเติบโต ที่ฮิตาชิ เราใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในการสร้างระบบรางและรถไฟชั้นนำของโลกที่จะเชื่อมโยงผู้คนและช่วยพัฒนาชุมชน นอกจากนี้ เรายังสร้างบริการใหม่ๆ ที่ช่วยพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นโดยเชื่อมต่อรถไฟไปยังโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมในหลากหลายระดับ

ดูนวัตกรรมทางสังคมในสถานการณ์จริง