Skip to main content

Hitachi

นวัตกรรมทางสังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การวิจัยและพัฒนา

สังคมปัจจุบันกำลังต่อสู้กับหลากหลายปัญหาที่ซับซ้อนขึ้นในหลายขอบข่ายทั่วโลก ซึ่งประกอบด้วยปัญหาด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม อาหาร น้ำ การขนส่งและความปลอดภัย เป้าหมายของนวัตกรรมทางสังคมของฮิตาชิคือการช่วยระบุโซลูชั่นเพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาที่เร่งด่วนที่สังคมและลูกค้าของเรากำลังเผชิญ

เราพัฒนาโซลูชั่นใหม่ๆ จากประสบการณ์ที่ลึกซึ้งและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคที่เรามีมายาวนานจากภาคส่วนอุตสาหกรรมที่กว้างขวางของเรา นอกจากนี้ เรายังบ่มเพาะนวัตกรรมทางสังคมโดยการเพิ่มข้อมูลเชิงลึกเข้าไปในปัญหาสังคมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตในระหว่างที่เรากำลังสนับสนุนนวัตกรรมแบบเปิด

เพิ่มพลังให้กับการสรรสร้างนวัตกรรมทางสังคม

ฮิตาชิมองการวิจัยและพัฒนาเป็นกุญแจหลักในการกระตุ้นนวัตกรรมทางสังคมซึ่งเป็นพื้นฐานระดับโลก ในความริเริ่มที่เกี่ยวข้องนี้ เรากำลังก้าวไปข้างหน้าพร้อมด้วยประสบการณ์ขั้นถัดไป วิธีการของฮิตาชิคือการร่วมสรรสร้างธุรกิจการบริการแบบใหม่เคียงข้างไปกับลูกค้าของเรา นอกจากนี้ เรายังสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ โดยปรับปรุงการวิจัยและพัฒนาให้ก้าวหน้าขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนประสิทธิภาพและหลอมรวมทักษะด้านเทคโนโลยีที่เราได้พัฒนามาโดยตลอดในขอบข่ายพลังงาน อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรกล วัสดุ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) การควบคุมการผลิต และบริการทางด้านสุขภาพ จากวิสัยทัศน์ระยะยาวของเรา ทำให้เรากำลังก้าวขึ้นเป็นผู้นำในด้านการวิจัยและพัฒนาที่ทันสมัยด้วยมุมมองที่มองเห็นปัญหาในอนาคต