Skip to main content

นวัตกรรมเพื่อสังคม

นวัตกรรมทางสังคม

นวัตกรรมทางสังคมเริ่มต้นขึ้นด้วยแนวคิดที่เป็นพลังในการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง
ที่ฮิตาชิ เรารวบรวมมันสมองของผู้เชี่ยวชาญมากมายจากทั่วโลกเพื่อช่วยกันสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้แก่ชีวิต

นวัตกรรมทางสังคม คืออะไร

อนาคตที่ดีกว่า

ความท้าทายที่รายล้อมอยู่รอบตัวเรานั้นดูเหมือนยากที่จะเอาชนะได้
แต่หากเรามาร่วมมือกันโดยคำนึงถึงโลกในภาพรวม เราจะสามารถคิดค้นวิธีแก้ปัญหาใหม่ๆ ให้กับปัญหาทางสังคมได้

การสร้างความร่วมมือ

เรารวบรวมนักคิดและนักปฏิบัติไว้ด้วยกันเพื่อร่วมกันสรรค์สร้างนวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ดีกว่า

ฮิตาชิมุ่งมั่นเพื่อที่จะเป็น

“ผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมแห่งยุค IoT”

ฮิตาชิจะเร่งการสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นกับลูกค้าผ่านธุรกิจนวัตกรรมทางสังคมขั้นสูง ซึ่งใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล

IT OT

ธุรกิจนวัตกรรมทางสังคมของเราช่วยแก้ปัญหาที่สังคมและลูกค้าเผชิญอยู่ด้วยการผสมผสานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูงเข้ากับเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ (OT)
และผลิตภัณฑ์/ระบบ
ที่ช่วยให้เรานำเสนอโซลูชั่นแบบเบ็ดเสร็จได้
คุณพอจะนึกภาพออกไหมว่าเราเร่งการสร้างความร่วมมือด้วยธุรกิจนวัตกรรมทางสังคมขั้นสูงได้อย่างไร

เชื่อมต่อ

วันนี้การเปลี่ยนแปลงไปสู่แนวคิดอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of things) ได้เริ่มทำการเชื่อมต่อข้อมูลอันหลากหลายเข้าไว้ด้วยกัน
Lumada แพลตฟอร์ม IoT ที่สร้างขึ้นใหม่ของเราเป็นแพลตฟอร์มธรรมดาที่เปิดกว้างและมีความยืดหยุ่นสูงที่รวบรวมเอาปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการวิเคราะห์มาไว้ด้วยกัน
ด้วย Lumada เราจะสร้างโซลูชั่นทางด้านดิจิทัลที่หลากหลาย และพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมทางสังคมขั้นสูงอย่างมั่นคงถาวร

การร่วมมือกันเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่า
ดูธุรกิจนวัตกรรมทางสังคมของอิตาชิ

 • AI
 • Life & Economy
 • Analytics
 • Robotics
 • Manufacturing
 • Security
 • Transportation
 • Water
 • Energy
 • R&D
 • Urban Development

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนวัตกรรมทางสังคม

การสร้าง
ความร่วมมือ
Lumada
ข่าวสาร
และหัวข้อ