Skip to main content

Hitachi

นวัตกรรมทางสังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เหตุใด Hitachi จัดอยู่ในธุรกิจการยกระดับคุณภาพชีวิต

  เรื่องราวของ Hitachi ในการตอบรับความต้องการทางสังคม

  Hitachi ก่อตั้งขึ้นในพ.ศ. 2453 ปีที่ก่อตั้งบริษัทเป็นปีที่ Hitachi ผลิตมอเตอร์เหนี่ยวนำขนาด 5 แรงม้า (5HP motor)ได้สำเร็จโดยเป็นมอเตอร์ที่ผลิตเองขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศแรกในทวีปเอเชีย

  ปัจจุบัน Hitachi เป็นกลุ่มบริษัทระดับโลกที่มีบทบาทสำคัญในการบุกเบิกเทคโนโลยีใหม่อันล้ำสมัย ซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทั่วโลก

  แม้ว่าเราจะเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านประวัติศาสตร์อันยาวนานนับศตวรรษ แต่ความมุ่งมั่นของเราในการจัดการกับความท้าทายที่สังคมต้องเผชิญ ด้วยโซลูชันใหม่ด้านนวัตกรรมยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

  เหตุใดเราจึงยังทำในสิ่งที่เราทำอยู่อย่างต่อเนื่อง

  คำมั่นสัญญาที่จะมีส่วนช่วยเหลือสังคมผ่านเทคโนโลยีนวัตกรรม

  คำตอบนั้นปรากฏอยู่ภายในตัวตนของคุณ Namihei Odaira ผู้ก่อตั้งบริษัท Hitachi

  นับตั้งแต่เริ่มต้นพันธกิจของคุณ Odaira คือ 'การมีส่วนช่วยเหลือสังคมโดยการพัฒนาเทคโนโลยีและต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่เหนือชั้น'

  ซึ่งพันธกิจนี้เชื่อมโยงเข้ากับต้นกำเนิดของ Hitachi ได้อย่างแท้จริง

  ในช่วงเวลาของคุณ Odaira เครื่องจักรหนักและอุปกรณ์ทำเหมืองในประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่แล้วนำเข้ามาจากต่างประเทศและเสียหายได้ง่าย ด้วยเหตุนี้ คนงานจึงต้องทำงานตลอดทั้งคืน เป็นประจำเพื่อซ่อมแซมให้เสร็จ ด้วยแรงผลักดันจากความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะสร้างอุปกรณ์ที่เหนือชั้น ซึ่งจะช่วยปรับปรุงสภาพการทำงานของคนงานเหมืองเหล่านี้ได้เป็นอย่างมาก มอเตอร์ขนาด 5 แรงม้าซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์แรกของ Hitachi จึงได้รับการสร้างสรรค์ขึ้น

  นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท คุณค่าของ Hitachi ในเรื่องความสามัคคี ความจริงใจ และจิตวิญญาณแห่งการบุกเบิกล้วนมีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยให้พันธกิจของเราบรรลุผล คุณค่าเหล่านี้ที่หล่อหลอมมาจากประสบการณ์และความสำเร็จของบริษัทจากคนรุ่นก่อน จึงก่อให้เกิดความมุ่นมั่นในการก่อตั้ง Hitachi

  ซึ่งพันธกิจและความมุ่นมั่นในการก่อตั้งนี้ได้สืบทอดต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมาและก่อกำเนิดเป็นแก่นแท้แห่งแห่งอัตลักษณ์ของกลุ่มบริษัท Hitachi สิ่งเหล่านี้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของเราในทุกแง่มุม ตั้งแต่ธุรกิจที่เราดำเนินการไปจนถึงโซลูชันที่เราสร้างสรรค์ขึ้น

  Hitachi เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นหลังตั้งแต่เริ่มก่อตั้งขึ้น

  ยกระดับสู่ความท้าทายเร่งด่วนทางสังคมในทุกยุคสมัย

  ในทุกยุคสมัย สังคมต้องเผชิญกับปัญหาทางสังคมที่ท้าทายเป็นจำนวนมาก

  เป็นเวลายาวนานกว่า 110 ปีที่ Hitachi ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปจากพันธกิจและมุ่งมั่นที่จะจัดการกับปัญหาเหล่านี้แบบเผชิญหน้าด้วยความสามัคคี ความจริงใจ และจิตวิญญาณแห่งการบุกเบิกอยู่เสมอ

  ในช่วงแรกของพ.ศ. 2463-2472 Hitachi ได้ให้ความสำคัญต่อการพยายามฟื้นฟูผลกำไรหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในเขตคันโตแต่เมื่อต้องเผชิญกับทางเลือกว่าจะแสวงหากำไรในภูมิภาคอื่นหรือจะมุ่งเน้นที่การพยายามบูรณะกรุงโตเกียวที่ถูกทำลายจากแผ่นดินไหว คำตอบที่ได้จึงชัดเจนว่า Hitachi เลือกที่จะมีส่วนร่วมในงานที่ทำประโยชน์ต่อสังคมได้ดีที่สุด

  ในบริบทปัจจุบัน ความท้าทายทางสังคมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดประการหนึ่งที่เราเผชิญร่วมกันคือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

  นี่คือเหตุผลที่ Hitachi สนับสนุนการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านนวัตกรรมใหม่ด้านเทคโนโลยีและโซลูชันดิจิทัล นอกเหนือจากความมุ่งมั่นขององค์กรในการบรรลุผลด้านสังคมที่ปราศจากคาร์บอน เรายังมุ่งเน้นเรื่องการพยายามบุกเบิกเทคโนโลยีที่ชาญฉลาดขึ้นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะปูทางไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนทั้งภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และในภูมิภาคอื่น

  ภารกิจของ Hitachi ในการต่อสู้กับปัญหาของสังคมด้วยนวัตกรรม

  ปูทางสู่อนาคตที่ยั่งยืน

  การฟื้นตัวจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในแถบคันโต
  7.9 ครั้งใหญ่ในปีพ.ศ. 2463
  เพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
  ปัจจุบันและปูทางไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน

  Hitachi ธุรกิจนวัตกรรมด้านพัฒนาสังคม

  ในขณะที่โลกยังคงมีความซับซ้อนและมีการเชื่อมโยงถึงกันมากขึ้น ปัญหาสังคมที่ส่งผลกระทบต่อเราจะยิ่งขยายใหญ่ขึ้นและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย ความมุ่งมั่นของ Hitachi ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

  เราทำเช่นนี้เพราะพันธกิจและค่านิยมของเรา ที่ยิ่งไปกว่านั้นเป็นเพราะว่าเรามองเห็นอนาคตที่ดีกว่า นั่นคือการส่งมอบนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความท้าทายของสังคมและเป็นแรงบันดาลใจให้แก่โลก นี่คือวิสัยทัศน์ของเรา และเป้าหมายที่เราปรารถนามาตลอดจากทุกสิ่งที่เราทำ

  ไม่ว่าจะเป็นเมื่อวาน วันนี้ หรือวันพรุ่งนี้ เราสัญญาว่าเราจะยึดมั่นในพันธกิจและจิตวิญญาณแห่งความบุกเบิกซึ่งคอยนำทางเรามาโดยตลอดตั้งแต่แรกเริ่ม

  คำมั่นสัญญาที่ยาวนานของ Hitachi

  อยู่เคียงข้าง
  เสมอ
  สร้างอนาคตที่
  สดใส
  สร้างแรง
  บันดาลใจต่อ
  ไป

  เพื่อวันนี้ พรุ่งนี้ ตอนนี้ และตลอดไป...

   

  วันที่เผยแพร่: กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565