Skip to main content

Hitachi

นวัตกรรมทางสังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

มุ่งมั่นที่จะเร่งการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในอาเซียนด้วย Lumada

  ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กำลังอยู่ในช่วงแห่งการปฏิวัติทางด้านดิจิทัล

  ทุกวันนี้ โลกของเราถูกกำหนดทิศทางมากขึ้น ด้วยโดยคลังข้อมูลมหาศาล และการใช้ประโยชน์ของหลายเทคโนโลยี เช่น อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งหรือ Internet of Things (IoT)

  ด้วยเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้านี้ จะนำไปสู่โอกาสที่ดีสำหรับสังคมและธุรกิจ ในการสร้างคุณค่าที่แท้จริงให้กับผู้คนทั่วโลก ที่นี่ นวัตกรรมดิจิทัลที่นำเสนอโดยชุดโซลูชัน Lumada ของ Hitachi ต่างมีส่วนช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ครั้งใหญ่ในภูมิภาค

   

   

   

  Lumada เร่งขยายการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลได้อย่างไร

  Lumada เป็น co-creation ecosystem ของ Hitachi ที่ผสมผสานความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีด้านOT และเทคโนโลยีด้านITเพื่อสร้างคุณค่าใหม่และการเปลี่ยนแปลงทางด้านดิจิทัลให้กับเหล่าพันธมิตร ปัจจุบัน Hitachi และพันธมิตรมุ่งทำงานร่วมกันผ่านทั้ง 3 ด้าน ได้แก่  Lumada Innovation Hub,  Lumada Solution Hub, และ Lumada Alliance Program เพื่อรวบรวมข้อมูลความรู้และสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้น Hitachi ได้ขยายแนวทางการทำงานนี้ ออกไปทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านศูนย์ Lumada CenterLumada Center ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2561  เป็นศูนย์ IoT ล้ำสมัยที่ Hitachi ทำงานร่วมกับพันธมิตร เพื่อทำความเข้าใจความต้องการของธุรกิจและสังคม ในการอำนวยความสะดวกต่อการสร้างโซลูชันดิจิทัลที่ปรับแต่งได้ตามต้องการของทุกภาคส่วน.

  การพัฒนา Supply Chain ของ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับยุควิถีชีวิตใหม่ในอนาคต

  การระบาดใหญ่ของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่  ได้ส่งผลกระทบกับ ตั้งแต่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินค้าโภคภัณฑ์ที่ผลิตจากธรรมชาติ ไปจนถึงสินค้าอุปโภคบริโภค ภาคอุตสาหกรรมมากมายล้วนได้รับผลกระทบจากความล่าช้าในการผลิตและการขนส่งสินค้า ความล่าช้าเหล่านี้นำไปสู่ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งมักจะถูกผลักภาระไปยังผู้บริโภคอยู่บ่อยครั้ง 

  ด้วยโซลูชัน Lumada  Hitachi สามารถช่วยให้ธุรกิจSupply Chainหลายแห่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและประสิทธิผลการทำงานของพนักงาน รวมถึงการบรรเทาผลกระทบด้านอื่น จากการระบาดใหญ่ในครั้งนี้

  ตัวอย่างเช่น โซลูชันเครื่องมือบริหาร Supply Chain แบบดิจิทัลของ Hitachi  ซึ่งสามารถช่วยในกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมจากสายการผลิต เพื่อให้สามารถจำลองและวิเคราะห์กระบวนการผลิตได้ง่ายขึ้น ด้วยเครื่องมือนี้ ธุรกิจจะสามารถรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการผลิตในโรงงาน 

  บริการ Hitachi Digital Solution สำหรับภาคการขนส่งและบริการ Delivery Optimization  ของ Hitachi ที่สามารถวิเคราะห์ความแออัดของการจราจร สถานที่จัดเก็บสินค้า และสถานที่จัดส่งเพื่อกำหนดเส้นทางที่คุ้มค่าต่อการขนส่งในแต่ละครั้ง ระบบนี้จะช่วยลดระยะการเดินทางและเพิ่มความเร็วในการส่งมอบ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่สามารถลดต้นทุนลงได้ในเวลาเดียวกัน

   

  การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของด้านการเงินและด้านการดูแลสุขภาพในภูมิภาค

  แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลจะเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ก็ยังมีช่องว่างของความไม่สมบูรณ์ในการให้การบริการดังกล่าว ตัวอย่างเช่นด้านการเงินและ ด้านการดูแลสุขภาพ ซึ่งเป็น 2 ด้าน  ที่ยังขยายตัวได้ไม่ทั่วถึงกับการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาค อย่างไรก็ตาม ระบบดิจิทัลเป็นตัวช่วยเพื่อเอาชนะความยากลำบากที่ทำให้ผู้คนเข้าถึงบริการเหล่านั้นได้ยาก 

  ด้วยแพลตฟอร์ม Lumada Hitachi สามารถช่วยปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการเงินให้ทันสมัยขึ้นได้ เพื่อขยายการใช้งานระบบชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment ในอนาคต ทั้งนี้ ระบบยังช่วยให้ผู้คนในประเทศลดการใช้เงินสด และมีส่วนร่วมกับภาคเศรษฐกิจในช่องทางออนไลน์ได้มากขึ้น เช่นอีคอมเมิร์ซ ซึ่งเป็น 2 เรื่องที่มีความสำคัญต่อการลดความเสี่ยงจากการระบาดใหญ่ของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่  ได้อีกด้วย ในเรื่อง การดูแลสุขภาพ ความสามารถด้านดิจิทัลของ Hitachi ในด้านAI และการวิเคราะห์ Big Data มีส่วนช่วยให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์ในเชิงลึกได้ เทคโนโลยีดังกล่าวเป็นการสร้างความตระหนักในเรื่องของความเสี่ยงด้านสุขภาพ การเข้ารับการรักษาที่ทันท่วงทีในระยะเริ่มต้น และการลดภาระทางการเงินในการรักษาพยาบาล ทั้งต่อบุคคลและสังคม ผ่านการให้ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับความเสี่ยงต่อสุขภาพของแต่ละบุคคล.

  การนำระบบทำงานแบบควบคุมระยะไกลมาสู่โรงงาน

  ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคชั้นนำในด้านการผลิต โดยประเทศไทยเป็นหนึ่ง ในหลาย ประเทศที่มีฐานการผลิตระดับภูมิภาค สำหรับบริษัทนานาชาติ ที่ต้องการผลิตสินค้าหลากหลายประเภท ด้วยเหตุนี้ การหยุดชะงักของภาคการผลิตในภูมิภาคจึงอาจส่งผลกระทบทางลบวงกว้างในระดับโลก เพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น กุญแจสำคัญจึงอยู่ที่การใช้งานโซลูชันที่สามารถทำให้การผลิตดำเนินต่อไปได้ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาในด้านการผลิต 

  ที่ผ่านมา Hitachi ได้มีส่วนช่วยพัฒนาด้านการผลิตให้ก้าวหน้ามาตลอดเวลาหลายปี ทำให้สามารถเพิ่มความยืดหยุ่นและปรับปรุงความสามารถของแต่ละภาคส่วน ในการใช้ประโยชน์จากยุคอุตสาหกรรม 4.0 (หรือ Industry 4.0

  ความท้าทายอีกประการที่ทวีความรุนแรงขึ้นจากการระบาดใหญ่ คือความจำเป็นต้องใช้โซลูชันสำหรับการทำงานแบบควบคุมจากระยะไกล ซึ่งอาจเป็นเรื่องยาก เมื่อต้องมีการตั้งค่าระบบในโรงงาน  ทั้งนี้บุคลากรจำเป็นต้องทำงานให้สอดคล้องไปกับระบบเครื่องจักร หรือทรัพยากรอื่นเพื่อให้การผลิตดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น ความต้องการนี้ สามารถตอบโจทย์ได้ด้วยโซลูชั่นดิจิทัลขั้นสูง ที่ทำให้สามารถปฏิบัติงานที่ควบคุมจากระยะไกลได้แบบทันท่วงที ผ่านแนวคิดโรงงานอัจฉริยะ ซึ่งHitachiเปิดตัวในประเทศไทยเมื่อหลายปีช่วงก่อนการเกิดโรคระบาดใหญ่ ในขณะที่รูปแบบการทำงานในอนาคตยังคงพัฒนาต่อไป โซลูชันเหล่านี้จึงถูกกำหนดให้มีบทบาทสำคัญ โดยมีโรงงานในประเทศจำนวนมากขึ้น ที่ต้องการเร่งการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล

  งานด้านการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของเรา อยู่ในช่วงเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลง

  ปัญหาหลายด้านที่สังคมและธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเผชิญ กลายเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนมากขึ้น สิ่งนี้ทำให้เกิดภาวะที่ยากลำบากสำหรับหลายภาคส่วนที่ต้องการแก้ปัญหา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญขั้นพื้นฐานของการใช้งานโซลูชันดิจิทัลที่เหมาะสม ด้วยการร่วมมือกับพันธมิตรด้านสังคมและธุรกิจ โซลูชัน Lumada ของ Hitachi สามารถดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับสังคมและธุรกิจ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม

  ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นภูมิภาคที่ถูกคาดหวังในเรื่องความก้าวหน้าทางด้านดิจิทัล เพื่อปรับปรุงความเป็นอยู่ของประชากร สำหรับเราที่ได้ดำเนินการมานานหลายทศวรรษในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  Hitachi จึงยังคงขับเคลื่อนเพื่อช่วยให้หลายประเทศ ในภูมิภาค สามารถจัดการการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน

   

  วันที่เข้าฉาย: เมษายน 2022