Skip to main content

Hitachi

นวัตกรรมทางสังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ข้อมูลวิเคราะห์

ใช้การวิเคราะห์เพื่อนำการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของคุณไปสู่ความสำเร็จ

การวิเคราะห์ข้อมูลคือการกลั่นกรองให้ได้ข้อมูลเชิงลึกจากจำนวนข้อมูลมหาศาลเพื่อแปลงเป็นมูลค่า
ที่ฮิตาชิ พวกเราสามารถช่วยให้ธุรกิจคุณก้าวไปข้างหน้าผ่านการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล

การเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลมีความสำคัญต่อบริษัทในการช่วยเพิ่มคุณค่าแก่ตัวบริษัทอย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงนี้ประกอบด้วยการวิเคราะห์และแบบจำลองที่สะท้อนเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นบนโลกผ่านบริบทดิจิทัล โดยกระบวนการได้ช่วยขับเคลื่อนให้ไอเดียทางธุรกิจกลายเป็นความจริงอย่างรวดเร็ว และยังเป็นพื้นฐานของการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

การวิเคราะห์ข้อมูลสร้างคุณค่าใหม่โดยการกลั่นกรองให้ได้ข้อมูลเชิงลึกจากจำนวนข้อมูลมหาศาล การนำข้อมูลการวิเคราะห์เหล่านี้ไปปฏิบัติ ไม่นานคุณจะเห็นการพัฒนาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ได้เพิ่มพูนความสามารถใหม่ๆ และเป็นที่สุดของผู้นำด้านนวัตกรรมอย่างเห็นได้ชัด

ที่ฮิตาชิ เราสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลผ่านการร่วมสรรสร้างไปด้วยกันกับลูกค้าของเราในระยะยาว ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของเราที่จะช่วยแก้ปัญหาทางธุรกิจของคุณและสร้างคุณค่าใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น

ข้อมูลวิเคราะห์ของเราได้ทำการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของลูกค้าในหลากหลายขอบข่ายธุรกิจ

งานและทักษะด้านวิศวกรรมสามารถนำมาใช้โดยอัตโนมัติและส่งต่อให้กั
บผู้อื่นผ่านการทำให้เป็นดิจิทัลและข้อมูลการวิเคราะห์

ทักษะด้านวิศวกรรมมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการผลิตและแผนกำหนดการผลิต แต่เนื่องจากเป็นทักษะเฉพาะด้านขั้นสูง ความรู้ด้านนี้จึงยากที่จะนำมาประยุกต์ใช้โดยกว้างขวางอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ปัจจุบันการวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลการวิเคราะห์ของฮิตาชิได้กำจัดข้อกีดขวางเหล่านั้น บริษัทของคุณสามารถนำทักษะเหล่านี้ไปใช้ในหลากหลายขอบข่ายในธุรกิจของคุณผ่านการแปลงให้เป็นดิจิทัลและนำมาใช้ได้โดยอัตโนมัติ ยกตัวอย่างเช่น เราช่วยบริษัทด้านการผลิตซ้ำ 86% ของงานที่เกี่ยวข้องกับแผนกำหนดการผลิตโดยใช้รูปแบบดิจิทัลแทนการใช้วิศวกรชำนาญการเช่นเมื่อก่อน ด้วยเหตุผลดังกล่าว พวกเขาสามารถเพิ่มคุณภาพและลดวงจรการพัฒนาในขอบข่ายธุรกิจที่มากขึ้นของพวกเขา นี่เป็นเพียงหนึ่งในหลากหลายความท้าทายที่ฮิตาชิลงมือทำ เรายังคงค้นหาโอกาสใหม่ๆ ในด้านการนำเทคโนโลยีมาใช้ทำงานแทนแรงงานมนุษย์อยู่เสมอ

อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกมีให้บริการเป็นพื้นฐานสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ คุณสามารถลงมือปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและการบำรุงรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อค้นพบสัญญาณบ่งชี้ของข้อมูลวิเคราะห์ด้านการดำเนินงานที่ล้มเหลวได้อย่างทันท่วงที

ทุกธุรกิจต้องพึ่งพาประสิทธิภาพของอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อที่จะดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด องค์กรต่างๆ ต้องลดความขัดข้องของการทำงานอันเกิดจากความติดขัดทางเทคโนโลยีหรือปัจจัยอื่นๆ ด้วยข้อมูลวิเคราะห์ เราจึงสามารถคาดการณ์ความล้มเหลวได้ทันท่วงทีโดยการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากเทคโนโลยีด้านการดำเนินงานเหล่านี้ และโดยการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและการบำรุงรักษาก่อนให้อุบัติเหตุเกิดขึ้น เราจึงสามารถช่วยให้การใช้งานของอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ทำงานอย่างดีที่สุดรวมไปถึงธุรกิจทั้งหมดด้วย

ความเสียหายจากภัยคุกคามด้านความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สามารถลดจำนวนลงได้โดยการวิเคราะห์ชุดเวลาจากข้อมูลที่หลากหลายกว้างขวาง

จากการรายงานของ Global State of Information Security เปิดเผยว่า ภัยคุกคามด้านความปลอดภัยทั่วโลกเพิ่มขึ้นถึง 38% ในปี 2015 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ภัยคุกคามเหล่านี้ส่งผลให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างน่าตกใจ โดยคิดเป็นการสูญเสียถึงหลายแสนล้านดอลลาร์ต่อปี เพื่อช่วยปกป้องความเสียหายจากภัยคุกคามเหล่านี้ ขั้นตอนแรกของเราคือกำหนดทราบสาเหตุของภัยคุกคามด้านความปลอดภัย เราทำได้โดยใช้การวิเคราะห์ชุดเวลาผ่านกระบวนการที่ครอบคลุมที่หลอมรวมข้อมูลอันหลากหลายจากแหล่งที่มาข้อมูลที่แตกต่างกัน

ข้อมูลวิเคราะห์ของฮิตาชิได้รับการสนับสนุนจากเทคโนโลยีที่หลากหลายและการสนับสนุนเชิงฟิสิกส์

บริการข้อมูลการวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญของเราช่วยลูกค้าสร้างนวัตกรรมผ่านกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ทั้งทางด้านธุรกิจและความสามารถทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูล

ข้อมูลขนาดใหญ่คือธุรกิจขนาดใหญ่ ฮิตาชิช่วยให้คุณใช้ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อเติบโตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัลใหม่โดยเริ่มจากการทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการวิเคราะห์ขั้นสูงและผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) แต่เราไม่หยุดแค่นั้น นอกเหนือจากการใช้ข้อมูลวิเคราะห์เชิงนวัตกรรมแล้ว ฮิตาชิยังบริการให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลการวิเคราะห์ของเราอีกด้วย
ผู้ให้บริการข้อมูลการวิเคราะห์ของเรา เป็นผู้เชี่ยวชาญการกลั่นกรองข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อใช้ประโยชน์ที่จะช่วยให้กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลของคุณราบรื่นตั้งแต่ต้นจนจบ
บริการที่ครอบคลุมนี้ล้ำหน้าด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้

(1) ออกแบบวิสัยทัศน์และกำหนดเป้าหมาย
(2) กำหนดแผนการอันจะเกิดประโยชน์สูงสุด โดยแต่ละแผนการต้องมีความตระหนักเสมอว่าจะมีการพัฒนาวิสัยทัศนและสร้างคุณค่าในตัวของมัน
(3) ยืนยันวิธีปฏิบัติที่ใช้ได้จริงด้วยวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ได้ผลและมีประสิทธิภาพ
(4) ลงมือปฏิบัติเพื่อประยุกต์หาการดำเนินการขั้นสุดท้าย ทีมของเราทำงานใกล้ชิดกับคุณเพื่อช่วยให้ทุกขั้นตอนของกระบวนการวิเคราะห์ของคุณผ่านไปด้วยดี

Pentaho คือโซลูชั่นด้านการวิเคราะห์ที่หลอมรวมข้อมูลขนาดใหญ่และข้อมูลเชิงปฏิบัติการเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อช่วยให้คุณวิเคราะห์ธุรกิจของคุณจากทุกแง่มุม

ข้อมูลวิเคราะห์จาก Pentaho หลอมรวมข้อมูลที่หลากหลายกว้างขวาง ตั้งแต่ข้อมูลภายในและภายนอกไปจนถึงข้อมูลจำนวนมหาศาลที่ได้จากประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต (IoT) และทำให้สามารถพร้อมนำไปใช้งานสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล โซลูชั่นนี้ได้รวมข้อมูลทั้งหมดอยู่ในรูป “แอ่งข้อมูล” และจัดทำให้อยู่ในรูปแบบการสรุปที่เข้าใจง่าย นอกจากนี้ ยังมีการวิเคราะห์ข้อมูลระดับ 360 องศา ที่จะช่วยให้ผู้ใช้ในหลากหลายภาคส่วนขององค์กรของคุณเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จากข้อมูลที่แม่นยำเหล่านี้

“เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของฮิตาชิ” สืบเสาะหาข้อมูลจำนวนมหาศาลเพื่อเปิดเผยสมมติฐานที่มีประสิทธิภาพ

จากการค้นคว้าวิจัยมาหลายปี ฮิตาชิได้พัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยสร้างคุณค่าที่แท้จริงให้กับลูกค้าของเรา โดยดำเนินการวิเคราะห์การประดิษฐ์ที่ล้ำหน้ากว่าขีดจำกัดความสามารถของมนุษย์ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของฮิตาชิช่วยให้คุณพบสมมติฐานที่คาดไม่ถึงและโซลูชั่นที่เหนือจินตนาการ

Find Related Products & Services

  • Information & Telecommunication Systems

    * Links to different website.

    Find out more