Skip to main content

Hitachi

นวัตกรรมทางสังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ความปลอดภัย

โซลูชั่นของฮิตาชิช่วยปกป้องระบบโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมทั้งหมดจากการคุกคามความปลอดภัย

เรามีโซลูชั่นด้านความปลอดภัยที่ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่ขั้นตอนการให้คำปรึกษาไปจนถึงการติดตามการดำเนินงาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์การปกป้องที่แข็งแกร่งหลายระดับชั้น

ในยุคดิจิทัลปัจจุบัน บริการจากหลากหลายธุรกิจต้องดำเนินการอย่างราบรื่นตลอด 24 ชั่วโมง ทั้ง 365 วัน ขณะที่การบริการมีความก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการใช้เทคโนโลยี เช่น การใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ต (IoT) วิธีการจู่โจมทางโลกไซเบอร์ก็ยิ่งมีความหลากหลายและซับซ้อนเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน จนเกิดกลายเป็นการก่อการร้ายทางโลกไซเบอร์
นั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมความปลอดภัยภายใต้ระบบการทำงานจึงมีความสำคัญ แต่ความปลอดภัยเพียงเท่านั้นก็ไม่สามารถรับประกันการปกป้องได้ทั้งหมด

วิธีการทางด้านความปลอดภัยของฮิตาชิ

ที่ฮิตาชิ เราเข้าใจว่าความปลอดภัยที่เข้มงวดต้องไม่ขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องมีการปกป้องเพิ่มเติมทั้งในระดับการดำเนินงานและในระดับองค์กร เช่นนี้แล้ว ฮิตาชิจึงใช้วิธีการทางด้านความปลอดภัยโดยมุ่งเน้นไปที่สี่คุณลักษณะหลัก ซึ่งได้แก่ ทำให้แกร่ง (การปกป้องที่แน่นหนา), ยืดหยุ่น (ปรับตัวได้), ตอบสนองดี (จัดการปัญหาได้รวดเร็ว) และให้ความร่วมมือ (ทำงานโดยอิงจากความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก) ภายใต้หลักการของวิธีการทางด้านความปลอดภัย เรามีโซลูชั่นการปกป้องที่ครอบคลุมทั้งการปกป้องในระดับองค์กรและในระบบการทำงาน

นอกจากนี้ ฮิตาชิยังทำงานใกล้ชิดกับลูกค้าเพื่อร่วมกันสรรสร้างและพัฒนามาตรการด้านความปลอดภัยที่สามารถวัดได้ และยังนำเสนอการบริการครบวงจรที่ครอบคลุมห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมด ตั้งแต่ขั้นตอนการให้คำปรึกษาไปจนถึงการติดตามการดำเนินงาน ที่ฮิตาชิ เรายึดมั่นในเรื่องความปลอดภัยของระบบโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมของเรา เราจะก้าวไปพร้อมลูกค้าของเรา และจะไม่หยุดยั้งในการป้องกันภัยคุกคามด้านความปลอดภัยจากวันนี้และตลอดไป


เราพัฒนาวิธีการทางด้านความปลอดภัยจากประสบการณ์อันแข็งแกร่งในการให้บริการด้านความปลอดภัยของเรา

ฮิตาชิมีประวัติศาสตร์อันยาวนานในการสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม จากรูปแบบห่วงโซ่คุณค่า เราได้จัดหาโซลูชั่นทั้งหมด เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการให้คำปรึกษาไปจนถึงขั้นตอนการดำเนินงาน ในการริเริ่มเหล่านี้ เราให้ความสำคัญกับหนึ่งคำถามสำคัญเสมอ: ลูกค้าต้องการอะไร เพื่อที่เราจะได้ให้บริการได้ตรงจุดถูกใจ ที่ฮิตาชิ เรานำเสนอโซลูชั่นด้านความปลอดภัยของเราแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมมาโดยตลอด โดยยึดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ที่ตรงกันของการดำเนินงานในบริษัทนั้นๆ
ขณะเดียวกัน ฮิตาชิยังมีสถิติข้อมูลบันทึกในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยผู้ใช้งานใน Hitachi Group ประมาณ 300,000 คน จากการริเริ่มนี้ เราจึงไม่หยุดที่จะเพิ่มพูนความรู้ของเราอย่างต่อเนื่องว่าจะจัดการกับการคุกคามทางโลกไซเบอร์ได้อย่างไร
วิธีการทางด้านความปลอดภัยของฮิตาชิสร้างขึ้นบนพื้นฐานประสบการณ์นี้และจากประวัติอันยาวนานของเราในการปกป้ององค์กรทั้งส่วนบุคคลและสาธารณะให้ปลอดภัยจากภัยคุกคาม
พร้อมกันกับความสามารถด้านไซเบอร์และเทคโนโลยีที่เกิดจากการฝึกฝนอย่างดีของเรา เราจะดำเนินงานพร้อมกันกับลูกค้าเพื่อส่งมอบโซลูชั่นด้านความปลอดภัยที่ครอบคลุม

เราจัดการรายละเอียดของแต่ละโซลูชั่นตามความต้องการของลูกค้า และจัดหาระบบให้ในขอบข่ายที่กว้างขวาง

มาตรการด้านความปลอดภัยสำหรับระบบควบคุมพลังงาน

เราระบุและป้องกันทุกความเสี่ยงล่วงหน้าในระบบขนาดใหญ่ทั้งหมด จากนั้น เราจะสร้างนโยบายทางด้านความปลอดภัยขึ้นจากมาตรการตอบโต้ที่เราพัฒนาแล้ว ซึ่งรวมถึงระบบทางกายภาพ ระบบเชิงข้อมูล และระบบการควบคุมด้วย และจากโครงสร้างนี้ เราจึงสามารถปกป้องโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถดำเนินงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้ง 365 วัน

มาตรการด้านความปลอดภัยสำหรับระบบข้อมูล

การรั่วไหลของข้อมูลคือปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในยุคดิจิทัลปัจจุบัน ท่ามกลางการจู่โจมทางโลกไซเบอร์ที่นับวันก็ยิ่งมีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น ความเปราะบางในโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ก็ยิ่งเป็นจุดอ่อนขึ้นทุกวัน อย่างไรก็ตาม ใช่ว่าเราจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเหล่านั้นได้ ที่ฮิตาชิ เราปกป้องโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ด้วยการปกป้องขอบข่ายงานในเชิงลึก โดยมีการหลอมรวมมาตรการตอบโต้ต่างๆ ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ เช่นนี้แล้ว เราจึงสามารถปกป้องข้อมูลที่สำคัญอันมีค่ายิ่งต่อบริษัทใดๆ ก็ตาม

บริการที่สนับสนุนโซลูชั่นของฮิตาชิ

CSMS - การปรึกษาด้านความปลอดภัย

เพื่อให้สามารถดำเนินมาตรการด้านความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเพิ่มภาพรวมของภัยคุกคามและมาตรการตอบโต้โดยยังคงบรรทัดฐานการปกป้องนั้นจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก เพราะนั่นคือก้าวแรกของบริการให้คำปรึกษาของฮิตาชิต่อลูกค้า สนับสนุนการบริการเพื่อสร้าง CSMS CSMS คือระบบการจัดการด้านความปลอดภัยที่ใช้สำหรับระบบการควบคุมซึ่งได้มาตรฐานระดับสากล บริการให้คำปรึกษานี้ไม่เพียงแต่ครอบคลุมการวางแผนมาตรการด้านความปลอดภัยจากการประเมินความเสี่ยงเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงการดำเนินงานด้วย ในการสร้างองค์กรที่มีความปลอดภัย เราสร้างระบบความปลอดภัยภายในสำหรับลูกค้า และให้มีการดำเนินงานภายในองค์กรโดยพนักงาน เพิ่มความปลอดภัยทางกายภาพและเสนอการฝึกฝนเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด ด้วยบริการนี้ ลูกค้าจึงได้รับความรู้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับมาตรการด้านความปลอดภัยที่ควรรู้เพื่อปกป้ององค์กรของตนอย่างมีประสิทธิภาพ

ช่วงเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยทางกายภาพที่กว้างขวาง

เพื่อปฏิบัติตามความปลอดภัยด้านกายภาพ ฮิตาชิมีเทคโนโลยีที่มากมาย ประกอบด้วยการควบคุมการเข้าถึง ระบบการสอดส่องโดยใช้วิดีโอ การจดจำป้ายทะเบียนรถยนต์และการจัดการวิดีโอ นอกจากนี้ เรายังมีโซลูชั่นการวิเคราะห์เชิงซ้อนขั้นสูงที่จะช่วยรวบรวมข้อมูลจากเทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อพร้อมในการใช้งาน ยกตัวอย่างเช่น ในขอบข่ายของการวิเคราะห์ข้อมูลรูปภาพ เรามีเทคโนโลยีเช่นการวิเคราะห์พฤติกรรมที่จะช่วยจดจำการเคลื่อนไหวของผู้คน การวิเคราะห์การเดินของผู้คนที่จะช่วยจดจำท่าทางและการค้นหาผู้คนในมิติที่หลากหลาย ซึ่งสามารถใช้ในการค้นหาผู้ต้องสงสัยจากบุคลิกภายนอกได้ สำหรับการตรวจจับการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ เทคโนโลยีเหล่านี้ยังสามารถช่วยยกระดับการแก้ไขปัญหาด้านการจัดการได้ด้วย อย่างเช่น การพัฒนาด้านคุณภาพ การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการดำเนินงานและการวิเคราะห์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

ระบบความปลอดภัยทางกายภาพ/ไซเบอร์ แบบหลอมรวม

ที่ฮิตาชิ เราสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องผ่านการติดตามแบบหลอมรวมของระบบทางกายภาพและไซเบอร์ โดยการวิเคราะห์ที่ทันสมัยและการใช้ข้อมูลที่ได้มาจากเทคโนโลยีการติดตาม เราจึงสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและลงมือป้องกันภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น
ทั้งหมดนี้เป็นไปได้ด้วย Lumada แพลตฟอร์ม IoT ของเราที่ครอบคลุมและพร้อมมอบบริการพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีทางกายภาพ นอกจากนี้ เรายังสร้างระบบที่ช่วยให้ลูกค้าไว้วางใจในการดำเนินงานของเรามากขึ้น ตั้งแต่การออกแบบและการพัฒนาไปจนถึงการดำเนินงานและการบำรุงรักษา ดังนั้นเราจึงสามารถพัฒนาความสามารถของเทคโนโลยีเหล่านั้นเพื่อป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Find Related Products & Services

  • Information & Telecommunication Systems

    * Links to different website.

    Find out more