Skip to main content

Hitachi

นวัตกรรมทางสังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

น้ำ

น้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติสำคัญที่ทุกชีวิตต้องพึ่งพา ขณะที่ร้อยละ 70 ของผิวโลกปกคลุมไปด้วยน้ำ แต่มีเพียงร้อยละ 0.01 เท่านั้นที่เป็นน้ำที่พร้อมให้นำไปบริโภค

จนถึงปัจจุบัน ฮิตาชิได้ส่งมอบโรงงานผลิตน้ำประปากว่า 550 แห่ง โรงบำบัดน้ำเสียกว่า 2,800 แห่ง และระบบควบคุมและติดตามกว่า 900 จุดทั่วทั้งประเทศญี่ปุ่น จากบันทึกสถิติดังกล่าว เรายังคงให้บริการระบบน้ำประปาอย่างต่อเนื่องซึ่งช่วยทำให้โครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำประปามีความแข็งแกร่งขึ้นทั่วโลก

การหาโซลูชั่นให้กับปัญหาน้ำในระดับโลก

ที่ฮิตาชิ เราเชื่อว่านวัตกรรมทางสังคมเป็นกุญแจหลักที่จะตอบสนองความต้องการด้านน้ำที่หลากหลายของโลก เนื่องจากในแต่ละพื้นที่มีปัญหาทางด้านน้ำที่แตกต่างกันไป ดังนั้นแต่ละพื้นที่จึงต้องการโซลูชั่นในการปรับปรุงแก้ไขเฉพาะทาง เราดำเนินการจากประสบการณ์ที่กว้างขวางและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยของเราในการช่วยสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำที่เหมาะสมที่สุด เราใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อจะได้จัดการวงจรการบำบัดและการใช้น้ำทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพ นอกเหนือการจัดหาน้ำที่มีความปลอดภัยและวางใจได้

ดูนวัตกรรมทางสังคมในสถานการณ์จริง

โซลูชั่นด้านสิ่งแวดล้อมทางน้ำของ Hitachi Group

             ทาง Hitachi Group ได้นำวิธีการบำบัดน้ำแบบองค์รวมมาใช้กับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทางน้ำ รวมถึงใช้เทคโนโลยีระดับสูงที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้...

Hitachi Group’s Water Environment Solutionsดูเดี๋ยวนี้