Salte a conteúdo principal

Hitachi

Đổi mới xã hội ở khu vực Đông Nam Á

Mang ý tưởng và tầm nhìn để kiến tạo
thế giới tốt đẹp

Global Network

Country/Regional Web Site

Feature

Từng bước chuyển mình, tái định hình ASEAN Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang ở vị thế thuận lợi cho tăng trưởng kinh tế. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF)...

Từng bước chuyển mình, tái định hình ASEAN

Video