Salte a conteúdo principal

Hitachi

Đổi mới xã hội ở khu vực Đông Nam Á

Mang ý tưởng và tầm nhìn để kiến tạo
thế giới tốt đẹp

Global Network

Country/Regional Web Site

Feature

Hitachi ở khu vực Châu Á – Hành trình đầy Hy vọng và Đổi mới Trong suốt hơn 110 năm qua, Hitachi luôn không ngừng đổi mới và sáng tạo ...

Hitachi ở khu vực Châu Á – Hành trình đầy Hy vọng và Đổi mới

Video