Salte a conteúdo principal

Hitachi

Đổi mới xã hội ở khu vực Đông Nam Á

Mang ý tưởng và tầm nhìn để kiến tạo
thế giới tốt đẹp

Feature

Những vấn đề đáng chú ý ở khu vực Đông Nam Á Là một trong những khu vực sôi động nhất trên thế giới, Đông Nam Á sở hữu 20% đa dạng sinh học và 10% dân số thế giới.

Những vấn đề đáng chú ý ở khu vực Đông Nam Á

Video