Salte a conteúdo principal

Hitachi

Cải Tiến Xã Hội

ĐỔI MỚI VÌ XÃ HỘI

ĐỔI MỚI VÌ XÃ HỘI bắt
đầu với ý tưởng -
một người có khả năng
làm thay đổi mọi thứ.
Tại Hitachi chúng tôi tập hợp những
bộ óc tuyệt vời
nhất trên thế giới lại với nhau
nhằm mang đến những
khả năng mới cho cuộc sống.

ĐỔI MỚI VÌ XÃ HỘI LÀ GÌ?

Một tương lai
tốt đẹp hơn

Có những thách thức dường
như không thể vượt qua.
Khi ngồi lại với nhau,
cùng nhau suy nghĩ trên
quy mô toàn cầu,
chúng ta có thể tìm ra những giải pháp
mới cho các vấn đề xã hội.

Phối hợp tìm giải pháp

Thông qua phối hợp tìm giải pháp,
chúng ta sẽ tập hợp tư duy và
hành động để cùng nhau đổi mới
mang lại một tương lai tốt đẹp hơn.

Mục tiêu của
Hitachi là trở thành

"Một Đối tác
Đổi mới cho
Kỷ nguyên Vạn
vật kết nối."

Thông qua Dự án Đổi mới vì Xã hội, một dự án ứng dụng công nghệ số, Hitachi sẽ tăng cường phối hợp tìm giải pháp với khách hàng của mình.

IT OT

Dự án Đổi mới vì Xã hội của chúng tôi giải quyết những
vấn đề xã hội và khách hàng gặp phải bằng cách kết hợp CNTT tân tiến với công nghệ vận hành (OT)
và sản phẩm/hệ thống để cung cấp những giải pháp tổng thể. Bạn có thể hình dung chúng tôi đẩy mạnh p
hối hợp cùng tìm giải pháp bằng Dự án Đổi mới vì Xã hội như thế nào không?

Kết nối

Ngày nay công cuộc chuyển đổi sang Mạng lưới Vạn vật
kết nối đã bắt đầu để kết nối nhiều dữ liệu khác nhau.
Lumada, nền tảng IoT chúng tôi mới xây dựng, là một nền tảng
phổ biến có tính mở và độ linh hoạt cao tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và các công cụ phân tích.

Với Lumada, chúng tôi sẽ tìm ra được nhiều giải
pháp kỹ thuật số khác nhau và vững vàng phát triển Dự án Đổi mới vì Xã hội.

Cùng nhau tạo nên một ngày mai tốt đẹp hơn
Xem Tìm hiểu Dự án Đổi mới
vì Xã hội của Hitachi

 • AI
 • Life & Economy
 • Analytics
 • Robotics
 • Manufacturing
 • Security
 • Transportation
 • Water
 • Energy
 • R&D
 • Urban Development

Tìm hiểu thêm về Đổi mới vì xã hội.

Phối hợp
tìm giải pháp
Lumada
Tin tức & Chủ đề