Salte a conteúdo principal

Hitachi

Cải Tiến Xã Hội

Mang ý tưởng và tầm nhìn để kiến tạo
thế giới tốt đẹp

Global Network

Country/Regional Web Site

Feature

Cam kết của Hitachi hướng đến một “Đông Nam Á xanh hơn” Thông qua các nỗ lực Đổi mới Xã hội của chúng tôi, Hitachi đã luôn cố gắng thúc đẩy một tương lai hiệu quả và mang tính bền vững bằng cách hình dung lại cách thức hoạt động của xã hội cũng như các ngành công nghiệp.

Cam kết của Hitachi hướng đến một “Đông Nam Á xanh hơn”

Video