Salte a conteúdo principal

Hitachi

Cải Tiến Xã Hội

Mang ý tưởng và tầm nhìn để kiến tạo
thế giới tốt đẹp

Global Network

Country/Regional Web Site

Feature

Những thành phố mới nổi Áp dụng cách làm sáng tạo là chìa khóa vượt qua những thách thức đặt ra do tác động của quá trình đô thị hóa ở khu vực Đông Nam Á

Những thành phố mới nổi

Video