Salte a conteúdo principal

Hitachi

Cải Tiến Xã Hội

ĐỜI SỐNG & KINH TẾ

Hitachi cung cấp Giải pháp tiên tiến trong nhiều lĩnh vực rộng lớn, rất gần gũi với cuộc sống hàng ngày, bao gồm chăm sóc sức khỏe, dịch vụ công cộng và dịch vụ tài chính. Mục tiêu là để góp phần xây dựng một xã hội tương lai tốt đẹp cho cuộc sống nhân loại hơn bao giờ hết.

Các minh chứng bao gồm việc phát triển những sản phẩm và công nghệ giúp giảm gánh nặng lên bệnh nhân (ví dụ: thiết bị chẩn đoán siêu âm và công nghệ xác thực ngón tay-tĩnh mạch đáng tin cậy).

Nâng cao Chất lượng Cuộc sống cho Tất cả mọi người

Hitachi tin tưởng rằng đổi mới vì xã hội sẽ đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo lập một xã hội mà tất cả mọi người đều cảm thấy an tâm. Mục tiêu của chúng tôi là nâng cao chất lượng cuộc sống bằng việc xác định và xử lý các vấn đề hiện diện trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Ví dụ: chúng tôi đang sử dụng những công nghệ tích lũy được cũng như công nghệ thông tin (CNTT) tiên tiến để nâng cao dịch vụ chăm sóc sức khỏe được tối ưu cho các cá nhân và để đảm bảo sự an toàn của hạ tầng xã hội. Bằng cách này, chúng tôi hi vọng trở thành chỗ dựa cho một xã hội mà mọi người có thể sống một cuộc sống thoải mái.