Salte a conteúdo principal

Hitachi

Cải Tiến Xã Hội

  HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI VÌ XÃ HỘI

  Thông qua những chuyên môn về OT (công nghệ vận hành) và CNTT,
  Hitachi mang đến giải pháp trọn gói cho nhiều thách thức đa dạng
  mà các khách hàng của chúng tôi và xã hội đang phải đối mặt.

  Chúng tôi theo đuổi các hoạt động nghiên cứu và phát triển vô cùng tiên tiến với tầm nhìn bao quát cả những vấn đề trong tương lai

  Hitachi đang ươm mầm cho hoạt động Đổi mới vì xã hội bằng cách lĩnh hội thông tin chuyên sâu về những vấn đề xã hội trong tương lai đồng thời thúc đẩy mô hình đổi mới mở.