Salte a conteúdo principal

Hitachi

Cải Tiến Xã Hội

Nước

Nước là nguồn tài nguyên thiên nhiên thiết yếu trong mọi hoạt động của đời sống. 70% bề mặt Trái đất được bao phủ bởi nước, nhưng chỉ một phần vô cùng nhỏ—khoảng 0,01%—trong số đó là nước có thể uống được.

Cho đến nay, Hitachi đã cung cấp khoảng 550 nhà máy xử lý nước, 2.800 cơ sở xử lý nước thải, và 900 hệ thống theo dõi và kiểm soát cho các địa phương trên toàn nước Nhật. Dựa trên những thành tựu này, chúng tôi tiếp tục cung cấp hệ thống nước giúp tăng cường cơ sở hạ tầng nước trên khắp thế giới.

Tìm Giải pháp cho Vấn đề về Nước của Thế giới

Tại Hitachi, chúng tôi tin tưởng đổi mới vì xã hội đóng vai trò then chốt trong việc đáp ứng nhu cầu đa dạng về nước của thế giới. Mỗi khu vực gặp phải những vấn đề về nước riêng nên đòi hỏi phải có Giải pháp riêng và đổi mới cho từng khu vực. Chúng tôi vận dụng kinh nghiệm dày dặn và công nghệ thông tin tiên tiến để giúp thiết lập những cơ sở hạ tầng nước tối ưu. Ngoài việc đóng góp cho một nguồn cấp nước an toàn và đáng tin cậy, chúng tôi sử dụng dữ liệu theo thời gian thực để quản lý hiệu quả việc sử dụng nước cũng như chu trình xử lý tổng thể.

Xem Hành động Đổi mới vì Xã hội

Giải pháp Môi Trường Nước của Hitachi Group

Hitachi Group áp dụng một phương pháp tổng thể để giải quyết các vấn đề liên quan đến môi trường nước và phương pháp này tận dụng những khả năng của công nghệ tiên tiến...

Hitachi Group's Water Environment Solutions - Hitachi XEM NGAY