Salte a conteúdo principal

Hitachi

Cải Tiến Xã Hội

SẢN XUẤT

Có một đợt thủy triều mới trong sản xuất từng được gọi là Cuộc cách mạng Công nghiệp Lần thứ 4. Trong đó bao gồm việc khai thác Vạn vật kết nối Internet (IoT) và Đại Dữ liệu để chuyển đổi cơ cấu của ngành sang một cơ cấu vừa bền vững vừa hiệu quả hơn.

Hitachi cung cấp một loạt các dịch vụ đa dạng trong toàn chuỗi giá trị để giúp tìm ra Giải pháp cho những vấn đề mà các ngành sản xuất đang phải đương đầu, bao gồm thúc đẩy phát triển sản phẩm mới, tối ưu hóa chuỗi sản xuất toàn cầu và tiến hành các chiến dịch đại thu hồi.

Tận dụng Sức mạnh của CNTT để Hỗ trợ Tương lai của Ngành sản xuất

Hitachi nhận thấy nhu cầu đổi mới vì xã hội gắn công nghệ thông tin (CNTT) với công nghệ vận hành (OT), từ đó cải tiến điều kiện và thúc đẩy đổi mới trong ngành sản xuất đang phải đương đầu với một loạt các thách thức. Đổi mới này sẽ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống trên toàn thế giới nhờ tái cơ cấu các quy trình, từ thiết kế và phát triển đến sản xuất và hậu cần. Mục tiêu khác trong các sáng kiến của Hitachi là giúp mở ra một kỷ nguyên mới trong sản xuất thông qua việc áp dụng các công nghệ tiên tiến, bao gồm công nghệ tiên tiến được liên kết với Vạn vật kết nối Internet (IoT), Đại Dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI).