Salte a conteúdo principal

Hitachi

Cải Tiến Xã Hội

Nghiên cứu & Phát triển

Xã hội ngày nay đang phải vật lộn với những vấn đề ngày càng phức tạp trên nhiều lĩnh vực, bao gồm năng lượng, môi trường, thực phẩm, nước, giao thông vận tải và an ninh. Mục tiêu trong Đổi mới vì Xã hội của Hitachi là nhằm giúp tìm ra Giải pháp cho những vấn đề cấp bách nhất mà khách hàng và xã hội đang phải đối mặt.

Chúng tôi phát triển Giải pháp đổi mới dựa trên kinh nghiệm dày dặn và chuyên môn kỹ thuật sâu rộng đã tích lũy được trên nhiều lĩnh vực của ngành. Chúng tôi cũng ươm mầm cho Đổi mới vì Xã hội bằng cách lĩnh hội thông tin chuyên sâu về những vấn đề xã hội trong tương lai trong khi thúc đẩy một mô hình đổi mới mở.

Tiếp sức để Tạo dựng Đổi mới vì Xã hội

Hitachi coi Nghiên cứu & Phát triển là yếu tố chủ chốt để thúc đẩy đổi mới vì xã hội trên cơ sở toàn cầu. Trong một sáng kiến liên quan, chúng tôi đang tiến tới NEXPERIENCE, một phương pháp riêng của Hitachi nhằm đồng sáng tạo các ngành nghề dịch vụ mới cùng với khách hàng của mình. Chúng tôi cũng tạo ra những sản phẩm và dịch vụ đổi mới bằng cách tăng cường Nghiên cứu & Phát triển giúp gắn liền và đẩy mạnh chuyên môn về công nghệ mà chúng tôi đã phát triển trong lĩnh vực năng lượng, điện tử, máy móc, vật liệu, hệ thống và công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), điều khiển, sản xuất và chăm sóc sức khỏe. Theo tầm nhìn dài hạn của mình, chúng tôi đang theo đuổi hoạt động Nghiên cứu & Phát triển vô cùng tiên tiến với mục tiêu là những vẫn đề trong tương lai.