Salte a conteúdo principal

Hitachi

Cải Tiến Xã Hội

PHÁT KIẾN XÃ
HỘI LÀ GÌ?

Phát kiến dành cho xã hội giải quyết các nhu cầu về môi trường và xã hội của
thế giới. Để làm được điều này cần nhiều hơn là một cá nhân hay chỉ một tổ chức.
Một xã hội muốn thực sự thay đổi đòi hỏi các doanh nghiệp và tất cả mọi người cùng
chung tay hướng về một mục tiêu chung.
Tại Hitachi, chúng tôi kết hợp cùng các đối tác để biến những điều tốt đẹp (Good) dành cho thế giới trở thành hiện thực. Chúng tôi tin rằng mục tiêu mà những
phát kiến xã hội của Hitachi (Hitachi Social Innovation) hướng đến có thể được tóm tắt bằng 2 từ đơn giản: POWERING GOOD.

CHÚNG TÔI GIÚP THẾ GIỚI TƯƠI
ĐẸP
HƠN BẰNG
CÁCH NÀO?

KIẾN TẠO MỘT THẾ
GIỚI BỀN VỮNG

Những thách thức chúng ta đang gặp
phải giờ đây lớn hơn bao giờ hết,
đó là vấn đề về nền kinh tế,
xã hội và môi trường.
Ngay cả trong một công ty, những khó
khăn này cũng đang hiển hiện rất rõ.
Chỉ khi cùng ngồi xuống với nhau và
suy nghĩ trên phạm vi toàn cầu,
chúng ta mới có thể tạo ra các
giải pháp mới cho các vấn đề
xã hội hiện nay.
Qua đó, chúng ta sẽ đặt nền móng
cho một thế giới tươi đẹp hơn không
chỉ cho hôm nay mà còn để lại
cho các thế hệ sau này.

HỢP TÁC CÙNG
KIẾN TẠO

Thông qua việc hợp tác
cùng kiến tạo,
chúng tôi tập hợp những
con người dám
nghĩ và dám làm để cùng nhau
đem đến những cải
tiến nhằm tạo nên
một tương lai tốt đẹp hơn.

SỨC MẠNH ĐỂ KIẾN TẠO
NÊN THẾ GIỚI TƯƠI ĐẸP

Bằng việc kết hợp công nghệ IT, OT (công nghệ vận hành) tiên tiến vào sản phẩm/ hệ thống,
giải pháp phát kiến xã hội của chúng tôi giúp giải quyết các vấn đề mà xã hội
cũng như các đối tác đang gặp phải để mang tới sự hài lòng cho tất cả mọi người.

Ngày nay, việc chuyển dịch sang vạn vật kết nối Internet (IoT) đã cho phép
nhiều nguồn dữ liệu được kết nối với nhau.

Lumada, nền tảng IoT mới nhất được chúng tôi xây dựng, là một nền tảng mở và linh hoạt được
kết hợp bởi trí tuệ nhân tạo và khả năng phân tích dữ liệu.
Với Lumada, chúng tôi hướng đến việc tạo ra nhiều giải pháp số và phát triển một cách bền vững các
Giải Pháp Cải Tiến Xã Hội tiên tiến nhất.

Chung tay kiến tạo thế giới
tươi đẹp hơn cùng chúng tôi.
Tham khảo các phát kiến xã hội
trong các lĩnh vực khác nhau

 • AI
 • Life & Economy
 • Analytics
 • Robotics
 • Manufacturing
 • Security
 • Transportation
 • Water
 • Energy
 • R&D
 • Urban Development

Tìm hiểu thêm về Đổi mới vì xã hội.

Phối hợp
tìm giải pháp
Lumada
Tin tức & Chủ đề