Salte a conteúdo principal

Hitachi

Đổi mới xã hội ở khu vực Đông Nam Á

 

 

 

 

  Nền kinh tế tăng trưởng vượt bậc của Đông Nam Á đã nâng cao mức sống cho người dân trên toàn khu vực. Tuy nhiên, những sự kiện gây ảnh hưởng lớn như đại dịch COVID-19 đã chỉ ra những thiếu sót về kỹ thuật số trong khu vực Để giải quyết vấn đề xã hội này, Hitachi đang nỗ lực thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số trong khu vực, cải thiện sự hòa nhập kỹ thuật số kết hợp cùng chất lượng cuộc sống.
  TĂNG TỐC KỸ THUẬT SỐ Ở ĐÔNG NAM Á

  NHU CẦU CHUYỂN ĐỔI KỸ THUẬT SỐ Ở ĐÔNG NAM Á

  Trong những năm gần đây, đại dịch đã thúc đẩy nhu cầu cấp bách về hòa nhập kỹ thuật số trên tất cả các phân khúc xã hội ở Đông Nam Á nhằm cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật số cho người dân, việc chuyển đổi kỹ thuật số là cần thiết hơn bao giờ hết.

  Đường lối của The Hitachi

  Việc hợp tác Kinh Doanh của Hitachi với các tập đoàn và chính phủ nhằm thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số trong khu vực Đông Nam Á. Ví dụ như, Hitachi đang cung cấp cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất tiếp cận với các công nghệ thông minh, cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 * cho phép làm việc từ xa và nâng cao hiệu quả hoạt động.

  Nguồn


  *Cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 biểu thị giai đoạn thứ tư trong quá trình phát triển công nghiệp bao gồm tự động hóa thông minh và các công nghệ kết nối với nhau như Internet vạn vật (IoT), Dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo (AI), v.v.

  310 triệu

  Số lượng người tiêu dùng kỹ thuật số được ước tính vào cuối năm 2020.

  Nguồn


  US$600 tỷ đô la Mỹ

  Lượng GDP hàng năm bổ sung dự kiến ở ASEAN vào năm 2025 từ sự gia tăng năng suất trong cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0.

  Nguồn


  56%

  Các công ty được khảo sát chỉ ra Công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong việc ứng phó với khủng hoảng COVID-19

  Nguồn


  CÁC MÔ HÌNH KỸ THUẬT SỐ CỦA Hitachi

  01

  TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG TIẾP CẬN XÃ HỘI ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ THIẾT YẾU Ở CÁC NỀN KINH TẾ MỚI NỔI

  Những lợi ích đa dạng của số hóa chỉ có thể được thực hiện đầy đủ khi số lượng lớn dân số có thể tiếp cận. Để thực sự nâng cao chất lượng cuộc sống cho tất cả người dân trong khu vực thì việc thu hẹp khoảng cách tiếp cận giữa cộng đồng sử dụng công nghệ và cộng đồng bị tước quyền sử dụng là điều quan trọng nhất.

  Đường lối của The Hitachi

  Hitachi hợp tác cùng với các cơ quan chính phủ và các tập đoàn có quy mô trên khắp các thị trường để tạo ra các giải pháp kỹ thuật số sáng tạo nhằm mang lại lợi ích kinh tế xã hội lâu dài cho người dân

  Nguồn

  Đã triển khai giải pháp thanh toán điện tử nhằm đơn giản hóa thủ tục nhận lương hưu và trợ cấp xã hội tại Việt Nam. Nguồn  Việc mô phỏng rủi ro sức khỏe được giới thiệu tại Việt Nam nhằm thúc đẩy trí tuệ nhân tạo AI và dữ liệu lớn về y tế để nâng cao nhận thức về sức khỏe cho người dân Nguồn  Đã bàn giao 5.600 máy biến áp cho Bộ Điện lực và Năng lượng của Myanmar để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng nhanh của quốc gia này. Nguồn  02

  TĂNG TỐC CHUYỂN ĐỔI KỸ THUẬT SỐ CHO CÁC DOANH NGHIỆP

  Công nghệ thông minh hứa hẹn những bước thay đổi lớn cho tất cả các lĩnh vực sẽ dẫn đến việc tạo ra giá trị gia tăng mới cho người tiêu dùng.

  Đường lối của The Hitachi

  Hitachi đang giúp các doanh nghiệp tại Đông Nam Á hiện đại hóa bằng cách tạo ra các giải pháp thông minh nhằm nâng cao năng lực kỹ thuật số của họ.

  Nguồn

  Cùng phối hợp với các đối tác có trụ sở tại Thái Lan để tạo và thực hiện kế hoạch tổng thể kỹ thuật số, kết nối các kênh trực tuyến và ngoại tuyến nhằm nâng cao trải nghiệm bán lẻ từ đó cải thiện chất lượng cuộc sống của người tiêu dùng. Nguồn  Xây dựng Trung tâm Vận hành Duy trì Kinh doanh (BCOC) cho công tác bảo mật ở Singapore, cung cấp giải pháp bảo mật tích hợp theo yêu cầu được hỗ trợ thông qua công nghệ giám sát và can thiệp theo thời gian thực Nguồn  Kỹ thuật số hóa các khoản thanh toán trong ngành F&B của Thái Lan thông qua một giải pháp đầu cuối (end-to-end) kết hợp máy ký gửi bán hàng, hệ thống quản lý dựa trên web và mạng lưới dịch vụ trên toàn quốc Nguồn

  Ngày phát hành: Tháng 02 năm 2022