Salte a conteúdo principal

Hitachi

Cải Tiến Xã Hội

GIAO THÔNG VẬN TẢI

Để giúp mọi người đi lại an toàn và thoải mái hơn giữa các thành phố, Hitachi cung cấp Giải pháp tiên tiến trong thiết kế và sản xuất đầu máy đường sắt, quản lý hoạt động, giám sát và điều khiển, dịch vụ thông tin và bảo dưỡng cũng như quản lý và điều khiển đường bộ và sân bay.

Chúng tôi cũng đang phát triển công nghệ cho phương tiện chạy bằng điện nhằm giúp đưa những phương thức vận tải thân thiện với môi trường vào thực tiễn. Là một nhà tích hợp hệ thống di động toàn diện, Hitachi đang hậu thuẫn cho tương lai của cơ sở hạ tầng vận tải, từ đường sắt đến xe hơi.

Đường sắt là Trọng tâm của Mọi Thành phố

Cho dù có thể không phải là phương thức vận tải vĩnh viễn nhưng đường tàu cần được phát triển vì các thành phố xung quanh chúng phát triển. Tại Hitachi, chúng tôi sử dụng công nghệ thông tin tiên tiến để xây dựng các đoàn tàu và hệ thống đường ray hàng đầu thế giới để kết nối mọi người và giúp các cộng đồng phát triển thịnh vượng. Chúng tôi cũng tạo ra các dịch vụ mới làm giàu cho cuộc sống bằng cách cung ứng các đoàn tàu phù hợp với nhiều cấp độ hạ tầng xã hội khác nhau.

Xem hoạt động Đổi mới vì Xã hội