Salte a conteúdo principal

Hitachi

Cải Tiến Xã Hội

PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

Các trung tâm thành phố liên tục phát triển, các tòa nhà văn phòng mới xây dựng nối tiếp nhau. Hitachi ủng hộ việc phát triển đô thị hấp dẫn, được thúc đẩy bởi mong muốn xây dựng những thành phố hiếu khách và tạo môi trường lý tưởng để mọi người sinh sống và làm việc.

Các ví dụ bao gồm việc phát triển và sản xuất thiết bị xây dựng cũng như thang máy để mọi người di chuyển thoải mái trong các tòa nhà và không gian đô thị. Hitachi cũng ủng hộ sáng kiến trong quản lý tòa nhà toàn diện, bảo dưỡng máy móc thiết bị, hệ thống an ninh và các lĩnh vực khác để giúp cộng đồng đô thị phát huy chức năng hiệu quả hơn.

Giúp Không gian Đô thị An toàn hơn, Thoải mái hơn và Tiện lợi hơn

TGiờ đây, khi các tòa nhà ngày càng cao hơn và rộng lớn hơn, thang máy và thang cuốn trở thành một phần thiết yếu trong cảnh quan đô thị. Hitachi xây dựng các thang loại thang máy siêu tốc nhưng an toàn, thoải mái mà lại hiệu quả năng lượng cho thị trường toàn cầu, bao gồm Nhật Bản, khu vực châu Á và Trung Đông. Bằng cách gắn liền chuyên môn về công nghệ thông tin (CNTT) tiên tiến vào hạ tầng dịch vụ đô thị, chúng tôi đang góp phần phát triển các cộng đồng đô thị an toàn, thoải mái và tiện lợi.