Skip to main content

Hitachi

นวัตกรรมทางสังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การพลิกโฉมอาเซียน ไปในแต่ละทิศทาง

  เศรษฐกิจอาเซียน (สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: ASEAN) ถูกกำหนดให้มีเส้นทางอนาคตที่ดี โดย IMF (กองทุนการเงินระหว่างประเทศ) ประมาณการ GDP (ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ) ที่ 5.8 ล้านล้านดอลลาร์ ในปี พ.ศ.2566 และอัตราการเติบโตของ GDP เฉลี่ยที่คาดหวัง ที่ร้อยละ 5.4 ในปี พ.ศ.2567 ด้วยความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจนี้ ประกอบกับประชากรจำนวนมหาศาลกว่า 680 ล้านคนทำให้อาเซียนเป็นศูนย์กลางที่น่าดึงดูดสำหรับโอกาสในการลงทุนทางธุรกิจ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และแรงผลักดันทางเศรษฐกิจ

   การเผชิญหน้ากับความท้าทาย

  • ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องต่อสู้กับความแตกต่างด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่เหลื่อมล้ำกัน และความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ
  • อาเซียน ประเทศจีน และประเทศอินเดียมีประชากรรวมกันคิดเป็นร้อยละ 45 ของโลก ความทันสมัย และการเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วทำให้มีส่วนสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ
  • การระบาดใหญ่ของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างทางสังคมและเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้:
   1. - ประชาชน 4.7 ล้านคนถูกผลักดันให้เข้าสู่ความยากจน
   2. - ประชาชน 4.7 ล้านคน

  สถิติเหล่านี้เน้นย้ำถึงความเร่งด่วนอย่างมากสำหรับความพยายามร่วมกัน ในการสร้างและยกระดับชุมชนที่ได้รับผลกระทบในภูมิภาค

  ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่แข็งแกร่ง การเปลี่ยนแปลงไปสู่ดิจิทัล แนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืน และระบบอัตโนมัติที่รวดเร็วขึ้น ทำให้อาเซียนมีศักยภาพที่จะกลายเป็นจุดหมายในด้านนวัตกรรมสำหรับทุกคน

  เสริมศักยภาพในอาเซียน: ทุกย่างก้าวของ Hitachi

  นวัตกรรมทางสังคมของ Hitachi ช่วยส่งเสริมระบบนิเวศที่ทำให้ความฝันของอาเซียนรุ่งเรือง และเกิดความเป็นไปได้ใหม่ๆ ต่อไปนี้คือประเด็นสำคัญและตัวอย่างบางส่วน:

  • การเปลี่ยนแปลงการคมนาคมในเมือง

   Hitachi ได้เสริมความแข็งแกร่งให้กับการขนส่งสาธารณะด้วยโครงการต่างๆ เช่น รถไฟฟ้าชานเมือง สายสีแดง และ โฮจิมินห์ซิตี้ สาย 1 ซึ่งทำให้การเดินทางง่ายขึ้น ลดความแออัด และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน

  • การเชื่อมต่อกับช่องว่างด้านการธนาคาร

   นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 Hitachi เป็นหนึ่งแรงผลักดันให้เกิดการเข้าถึงบริการทางการเงินในอินโดนีเซีย ตั้งแต่การจัดหาตู้เอทีเอ็มหมุนเวียนเงินสดไปจนถึงการช่วยเหลือการดำเนินงานหมุนเวียนเงินสดเป็นครั้งแรกของประเทศ Hitachi ได้สร้างเหตุการณ์ครั้งสำคัญในการทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการทางธนาคารได้มากขึ้น

  • ความสำเร็จของระบบไร้เงินสด

   การเปิดตัวใช้ระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ในเวียดนามเป็นการวางรากฐานสำหรับโครงสร้างพื้นฐานแบบไร้เงินสดทั่วประเทศ

  • เร่งการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล

   ศูนย์ Lumada ในประเทศไทยนำเสนอโซลูชั่น IoT เพื่อส่งเสริมประเทศไทย 4.0 Hitachi ร่วมมือกับสถาบันวิจัยมาตรฐานและอุตสาหกรรมแห่งมาเลเซีย (SIRIM) ได้จัดตั้งศูนย์ประสบการณ์การผลิตอัจฉริยะ (SMEC) ขึ้นในกรุงกัวลาลัมเปอร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในการใช้เทคโนโลยี IR4.0

  • การจัดหาพลังงานที่เชื่อถือได้เพื่อการเติบโตที่รวดเร็ว

   หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายจำนวน 5,600 เครื่องถูกส่งไปยังพม่าในปี พ.ศ. 2562 เพื่อมอบความสว่างให้กับชาวบ้าน

  • การเข้าถึงพลังงานทดแทน

   Hitachi ได้จัดหาและมอบหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 220 กิโลโวลต์ให้กับ Toji Group ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Loc Ninh 5 ขนาด 50MWp ซึ่งช่วยเปิด วิสัยทัศน์ด้านพลังงานหมุนเวียนของเวียดนาม

  Healthtech พลิกโฉมการดูแลสุขภาพในอาเซียน

  เพื่อรับมือกับความท้าทายที่การเข้าถึงของประชาชนไม่เท่าเทียมกัน โครงสร้างพื้นฐานที่ตึงเครียดในเขตเมือง โรคไม่ติดต่อ และประชากรสูงวัยที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ด้านการดูแลสุขภาพของอาเซียนกำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจัง ด้วยการบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล

  ด้านบริการการดูแลสุขภาพทางไกลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีมูลค่า 293.9 ดอลลาร์สหรัฐในปี พ.ศ. 2564 และคาดว่าจาก พ.ศ. 2564 ถึง พ.ศ. 2572 จะเติบโตที่อัตราการเติบโตต่อปี (CAGR) ที่ร้อยละ 17.6

  • โซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมช่วยปรับปรุงการดูแลผู้ป่วย ปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มประสิทธิภาพการส่งมอบบริการการดูแลสุขภาพ
  • โซลูชั่นการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์และการวินิจฉัยที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังปรับปรุงการตรวจหาโรคและการวางแผนการรักษาโรคให้ทันสมัย
  • แพลตฟอร์มดิจิทัลช่วยให้สามารถแบ่งปันข้อมูลได้อย่างไร้รอยต่อ และการแพทย์ทางไกลช่วยทลายกำแพงทางภูมิศาสตร์ ขยายการเข้าถึงการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพ

  การผลิตด้านดิจิทัลที่ขับเคลื่อนความก้าวหน้าของอุตสาหกรรม

  ด้วยอินเทอร์เน็ตของทุกสิ่ง (IoT) หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ข้อมูลขนาดใหญ่ และปัญญาประดิษฐ์ (AI) Hitachi ช่วยให้ผู้ผลิตสามารถเร่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ลดข้อผิดพลาดของมนุษย์ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่การผลิตทั่วโลกของตนได้ สิ่งนี้นำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจ การสร้างงาน และสภาพแวดล้อมที่พร้อมสำหรับนวัตกรรม

  โซลูชั่นของ Hitachi ครอบคลุมห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมด ซึ่งจัดการกับปัญหาเร่งด่วนที่สุด:

  การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน
  ช่องว่างด้านทักษะ
  ผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม

  สิ่งนี้ไม่เพียงเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับภาคส่วนการผลิตในอาเซียน แต่ยังทำให้ภูมิภาคนี้เป็นศูนย์กลางสำหรับแนวทางปฏิบัติด้านการผลิตขั้นสูงและยั่งยืนอีกด้วย

  ความยั่งยืน: มุ่งมั่นสู่ Greener ใน ASEAN

  ประเทศกำลังพัฒนาต้องการเงินทุนในการลงทุนด้านพลังงานทดแทน 1.7 ล้านล้านดอลลาร์ในแต่ละปี

  ตามรายงานการลงทุนโลกปี พ.ศ. 2566 โดยการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) ในปี พ.ศ. 2565 มีการลงทุนในพลังงานสะอาดเพียง 544 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น

  ในขณะที่อาเซียนมุ่งมั่นทำให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ Hitachi ในฐานะนักนวัตกรรมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มุ่งมั่นที่จะทำให้ภูมิภาคนี้เป็นสีเขียว:

  ด้วยความคิดริเริ่มด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย Hitachi จัดการกับความท้าทายต่างๆ เช่น มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้น และการบริหารจัดการของเสียที่ไม่เพียงพอ ซึ่งช่วยส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคตที่มีคาร์บอนต่ำ

  ปี พ.ศ.2566 เป็นปีแห่งความท้าทายและโอกาสสำหรับอาเซียนในขณะที่เผชิญกับความไม่แน่นอนทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ภูมิภาคนี้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ความยั่งยืน และนวัตกรรม เพื่อทำให้เกิดความก้าวหน้า Hitachi มองเห็นสนับสนุนอนาคตที่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี แนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืน และนวัตกรรมที่พัฒนาไปอย่างกลมกลืน

  วันที่เผยแพร่: ธันวาคม พศ. 2566