Skip to main content

Hitachi

นวัตกรรมทางสังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ปัญหาด้านการวิเคราะห์และการบอกปริมาณในโรงงานการผลิต:
วิธีใหม่ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงงาน

ฮิตาชิใช้การเชื่อมโยงทุกอย่างผ่านอินเทอร์เน็ต (IoT) ที่ทันสมัยและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อลดปริมาณงานในสายการผลิต ขณะที่ช่วยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานการผลิตในช่วงการทดสอบ 16 เดือน ฮิตาชิได้พัฒนาระบบการวิเคราะห์ภาพที่บอกปริมาณรูปแบบพฤติกรรมมาตรฐานของคนงาน สถานะของอุปกรณ์และวัตถุดิบ และความผิดปกติต่างๆ เช่น ความคลาดเคลื่อนในกิจกรรมต่างๆ ของคนงานหรืออุปกรณ์การผลิตที่อาจส่งผลกระทบต่อการผลิตได้

โครงสร้างพื้นฐานสำหรับเร่งการผลิตที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้

Daicel Corporation ได้ริเริ่มนวัตกรรมการผลิตมากมาย ซึ่งรวมถึงการสร้างบุคลากรที่มีทักษะความรู้ในระดับสูงที่จำเป็นต้องถ่ายทอดไปสู่รุ่นต่อไปให้ประสบความสำเร็จ บริษัท Daicel ได้เลือกฮิตาชิให้เป็นพันธมิตรร่วมสร้างสรรค์ในโครงการที่ต้องการเพื่อช่วยพัฒนาการริเริ่มเหล่านี้ให้ก้าวไกลไปกว่าเดิม การพัฒนาที่ต้องทดสอบร่วมกันของทั้งสองบริษัท ได้มีการใช้ระบบการวิเคราะห์ภาพซึ่งใช้กล้องวัดความลึกเพื่อแยกออกมาเป็นรูปแบบ 3 มิติ เพื่อที่จะวัดกิจกรรมต่างๆ ของคนงาน ระบบจะรวบรวมข้อมูลตำแหน่งของข้อต่อต่างๆ ในมนุษย์ เช่น แขน ข้อศอก และไหล่ จากนั้นก็จะเปรียบเทียบรูปแบบพฤติกรรมมาตรฐานที่เป็นพื้นฐานให้เป็นสถิติโดยใช้การเคลื่อนไหวจริงเพื่อระบุความแตกต่าง ระบบจะใช้วิธีการที่คล้ายกันนี้ในการควบคุมอุปกรณ์และวัตถุดิบ ตรวจจับและรายงานสัญญาณใดๆ ที่ผิดปกติ โดยการวิเคราะห์ความแตกต่างจากภาพการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน ระบบนี้คาดว่าจะไม่เพียงแค่ช่วยปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพในการทำงานเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ทราบถึงมาตรการตอบโต้และการฝึกอบรมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการระบุแนวโน้มของข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ความสำเร็จของระบบนี้มีความน่าสนใจในฐานะที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานแบบใหม่ที่สามารถสนับสนุนวิธีการผลิตที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้ที่บริษัท Daicel ค้นหาเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

  • ลูกค้า: Daicel Corporation
  • สายธุรกิจ: อนุพันธ์ของเซลลูโลส, เคมีอินทรีย์, การแยกทางไครัล, พลาสติก, อุปกรณ์จุดพลุไฟ ฯลฯ

กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง

ดูกรณีศึกษาทั้งหมด