Skip to main content

Hitachi

นวัตกรรมทางสังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Hitachi ในเอเชีย – มุ่งสู่ความหวังและนวัตกรรม

  เป็นเวลากว่า 110 ปีแล้วที่ Hitachi ผู้บุกเบิกด้านนวัตกรรม ได้อุทิศตนเพื่อสร้างความแตกต่างเชิงบวกเพื่อชุมชนต่าง ๆ ผ่านเทคโนโลยีสีดิจิทัลสีเขียว ความมุ่งมั่นที่ยั่งยืนนี้ได้หล่อหลอม Hitachi ให้เป็นผู้นำระดับโลกที่นำมาซึ่งคุณค่าใหม่ๆพร้อมไปกับการปกป้องโลก

  Hitachi ในเอเชียได้สานต่อมรดกนี้ด้วยจิตวิญญาณแห่งการบุกเบิกและนวัตกรรมที่กำลังขับเคลื่อนโลกไปสู่อนาคตที่สดใสและยั่งยืนมากขึ้น

  Hitachi ในเอเชียมีภารกิจในการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี โซลูชั่น ระบบ และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสำหรับทุกคน นี่คือวิธีในการ ขับเคลื่อนสิ่งดีๆของธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมของ Hitachi

  ดิจิทัล นวัตกรรมสีเขียว และโซลูชั่น – สัญญาณของความหวัง

  ความท้าทายทางสังคมที่เร่งด่วนย่อมส่งผลต่อวิถีชีวิตของผู้คน

  แหล่งจ่ายไฟฟ้าในบ้านและการจัดสรรน้ำในระหว่างการตัดการจ่ายน้ำชั่วคราวในบางพื้นที่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถือเป็นความลำบากที่บางคนอาจต้องเผชิญเป็นระยะๆ ในเมืองใหญ่ที่มีประชากรหนาแน่น การติดขัดในการจราจรเป็นปัญหาที่พบบ่อย เนื่องจากรัฐบาลพยายามอย่างมากเพื่อควบคุมจำนวนรถยนต์ และที่สำคัญที่สุดคือการที่ผู้ป่วยขั้นวิกฤตได้รับการรักษาขั้นสูง ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง

  Hitachi ตั้งเป้าที่จะจัดการกับปัญหาเหล่านี้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลสีเขียวและนวัตกรรมของเรา เพื่อให้ความต้องการในการดำรงชีวิตของผู้คน ได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น เพียงเท่านี้เราก็มีความหวังกับอนาคตได้

  ค้นหาว่าโซลูชั่นของHitachiนั้น สร้างสรรค์สิ่งที่ดีต่อสังคมได้อย่างไร และมาดูวีดีโอเบื้องหลังการทำงานของทีมงานแต่ละโซลูชั่น!

  พลังงาน
  การดูแลสุขภาพ
  ระบบรถไฟและระบบราง
  น้ำ

  ขับเคลื่อนสู่อนาคตสีเขียว

  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคที่เติบโตอย่างรวดเร็วและมีความต้องการพลังงานเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ภูมิภาคนี้ยังต้องพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งเป็นแหล่งในการปล่อยมลพิษทางอากาศและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้วยความมุ่งมั่นในการลดการปล่อยคาร์บอน Hitachi สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปสู่อนาคตด้านพลังงานที่ยืดหยุ่น ยั่งยืน และปลอดภัยยิ่งขึ้น ด้วยความช่วยเหลือจากโซลูชั่นการผลิตและการจัดการพลังงานที่ล้ำสมัย นอกจานี้ Hitachi ยังจะทำงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงข่ายไฟฟ้าที่มีอยู่ด้วย

  อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นผู้ใช้พลังงานรายใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งเป้าที่จะเพิ่มพลังงานหมุนเวียนเป็นร้อยละ 23 ของพลังงานผสมภายในปีพ.ศ. 2568 เพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 9.7 ในปีพ.ศ. 2559 Hitachi ได้สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานของอินโดนีเซียด้วยการจัดหาพลังงานที่สะอาดมากขึ้นให้กับบ้านเรือน 12,000 หลัง โดยผ่านโครงการ Nusa Penida Microgrid และในฐานะหนึ่งในโชว์เคส G20 ของประเทศในบาหลี โครงการMicrogrid ยังสามารถตอบสนองความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นในระหว่างการประชุมในปีพ.ศ. 2565

  สุขภาพดียิ่งขึ้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  การดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมที่เจริญแล้ว เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เผชิญกับปัญหาด้านการดูแลสุขภาพ เช่น การขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ ช่องว่างด้านการดูแลสุขภาพในชนบทและพื้นที่ด้อยโอกาส และค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลที่เพิ่มสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ถ่ายภาพทางการแพทย์ขั้นสูง ไปจนถึงเวชระเบียนสุขภาพแบบดิจิทัลและการรักษาที่แม่นยำ Hitachi รับประกันว่าการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพสูงจะมีความทั่วถึงสำหรับประชาชนทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  ปัจจุบัน มะเร็งยังคงเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตในสิงคโปร์ ศูนย์บำบัดด้วยโปรตอน Goh Cheng Liang ซึ่งตั้งอยู่ภายในศูนย์มะเร็งแห่งชาติสิงคโปร์มีระบบโครงสร้างดังกล่าวเครื่องที่ติดตั้งมาพร้อมกับการบำบัดด้วยโปรตอนที่ทันสมัยของ Hitachi ระบบนี้ใช้การฉายภาพแบบทันท่วงที สำหรับการบำบัดด้วยโปรตอน (RGPT) เพื่อรักษาเนื้องอกที่กำลังลุกลาม และเทคโนโลยีการสแกนเฉพาะจุดแบบขั้นสูงเพื่อการฉายรังสีที่แม่นยำไปที่เนื้องอกที่มีรูปร่างซับซ้อน และ Hitachi ยังคงสนับสนุนการรักษามะเร็งแบบที่เป็นมิตรต่อผู้ป่วย และลดการแพร่กระจายของรังสีให้น้อยที่สุด ชึ่งมีส่วนช่วยในการพัฒนาการรักษาโรคมะเร็งต่อไป

  การเชื่อมต่อชุมชน

  เนื่องจากการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วและประชากรจำนวนมากของภูมิภาค การคมนาคมจึงกลายเป็นข้อกังวลที่สำคัญ Hitachi ร่วมมือกับภาครัฐและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการขนส่งและลดความแออัด ด้วยระบบรถไฟและระบบรางยุคใหม่ Hitachi กำลังปรับโฉมภาคการขนส่งคมนาคม โดยส่งมอบแสงแห่งอนาคตด้านการคมนาคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  กรุงเทพฯ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่มีการจราจรหนาแน่นเป็นอันดับสองของโลกในปีพ.ศ. 2559 ในระหว่างก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงกรุงเทพ Hitachi และพันธมิตรได้จัดส่งรถไฟ 25 ขบวนเพื่อลดความแออัดและปรับปรุงการเข้าถึงให้ดีขึ้น โซลูชั่นที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้เดินทางในแต่ละวัน ในขณะเดียวกันก็ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเมืองด้วย

  หล่อเลี้ยงชีวิต

  เนื่องจากความกังวลเรื่องการขาดแคลนน้ำและมลพิษยังคงเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงต้องเผชิญกับปัญหาน้ำที่มีความรุนแรงอย่างมาก ตั้งแต่โรงกลั่นน้ำทะเลที่ล้ำสมัยไปจนถึงระบบบำบัดน้ำเสีย และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำที่มีความยืดหยุ่น Hitachi สนับสนุนการอนุรักษ์และปกป้องน้ำ ปกป้องทรัพยากรอันมีค่าเพื่ออนาคต

  Metro Manila ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำบ่อยครั้ง เนื่องจากร้อยละ 90 ของครัวเรือนต้องพึ่งพาเขื่อนเพียงแห่งเดียว (เขื่อนอังคัต) สำหรับความต้องการน้ำของพวกเขา ด้วยนวัตกรรมของ Hitachi ในปัจจุบันสามารถช่วยรีไซเคิลน้ำเสียให้กลายเป็นน้ำดื่มได้ บรรเทาแรงกดดันความต้องการใช้แหล่งน้ำสะอาด และด้วยเหตุนี้จึงเป็นการพัฒนาความยั่งยืนของน้ำสำหรับผู้อยู่อาศัยในเมืองปาไซ ด้วยการมุ่งเน้นที่นวัตกรรมทางเทคโนโลยีอย่างจริงจัง Hitachi ได้ทุ่มเทเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถเข้าถึงน้ำสะอาดได้อย่างทั่วถึง

  ค้นพบเรื่องราวนวัตกรรมทางสังคมมากขึ้น

  โซลูชั่นที่สร้างความแตกต่าง

  ความมุ่งมั่นทั้งหมดของ Hitachi ยังคงเหมือนเดิม: เพื่อทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น และสร้างความมั่นใจว่านวัตกรรมในปัจจุบันจะสามารถวางรากฐานที่แข็งแกร่งและยั่งยืนมากขึ้นสำหรับคนรุ่นต่อไป

  วันที่เผยแพร่: ธันวาคม พ.ศ. 2566