Skip to main content

Hitachi

นวัตกรรมทางสังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วิทยาการหุ่นยนต์

วิทยาการหุ่นยนต์ของฮิตาชินั้นได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในขอบข่ายที่หลากหลาย

ฮิตาชิพัฒนาหุ่นยนต์ที่หลากหลายกว้างขวางโดยหลอมรวมเข้ากับแพลตฟอร์ม IoT เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน

IoT ได้ช่วยขับเคลื่อนการร่วมสรรสร้างระหว่างบริษัทต่างๆ และยังช่วยสร้างคุณค่าใหม่ๆ อีกด้วย แต่การที่จะเพิ่มศักยภาพของ IoT ได้อย่างเต็มที่นั้น การประมวลผลข้อมูลต้องพัฒนาไปให้ไกลกว่าไซเบอร์สเปซ บริการเชิงนวัตกรรมใหม่ๆ ในโลกยุคปัจจุบันขึ้นอยู่กับความสามารถของเราในการประกอบรวมข้อมูลกับการปฏิบัติการทางกายภาพเข้าไว้ด้วยกัน นั่นคือเหตุผลที่ทำไมวิทยาการหุ่นยนต์จึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาต่อไปข้างหน้า เนื่องจากวิทยาการหุ่นยนต์ได้กลายมาเป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างโลกจริงและโลกเสมือนแล้ว

ที่ฮิตาชิ เราได้พัฒนาหุ่นยนต์ใหม่ๆ มากมายสำหรับการใช้งานที่หลากหลายโดยการใช้ประสิทธิภาพทักษะความรู้ของเราในด้านเทคโนโลยีปฏิบัติการ (OT) ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด แต่เราจะไม่พัฒนาเทคโนโลยีโดยไร้เหตุผล เราดำเนินการนวัตกรรมทางสังคมด้วย โดยการหลอมรวมหุ่นยนต์กับแพลตฟอร์ม IoT เข้าด้วยกัน และใช้เทคโนโลยีที่ได้นั้นในโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม เรากำลังสนับสนุนการเริ่มต้นในการพัฒนาชีวิตผู้คนอย่างจริงจัง

EMIEW3 คือหุ่นยนต์ที่สามารถอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้โดยมีการรวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากเซ็นเซอร์ภายนอกหลากหลายตัว

ข้อมูลที่จำเป็นในการให้บริการคือเมื่อมีการประมวลผลผ่านแพลตฟอร์ม IT ในวิทยาการหุ่นยนต์ที่เชื่อมต่อกับระบบคลาวด์แล้ว จะมีการส่งข้อมูลกลับมายังตัวหุ่นยนต์ ซึ่งจะช่วยให้มันสามารถนำทาง สื่อสารและปฏิสัมพันธ์กับสิ่งรอบข้างได้

โครงสร้างพื้นฐาน IT นี้ยังสามารถหลอมรวมกับระบบปฏิบัติการที่มีอยู่เพื่อให้บริการธุรกิจอัจฉริยะโดยการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องหลากหลายรูปแบบ นอกจากนี้เรายังนำเสนอโซลูชั่นสำหรับธุรกิจด้วยหุ่นยนต์ที่เชื่อมต่อถึงกัน

ที่ฮิตาชิ เราได้พัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์มากกว่าครึ่งศตวรรษ ขณะเดียวกันก็ไม่หยุดสร้างสรรค์คุณค่าใหม่ๆ ให้กับลูกค้าไปพร้อมกัน

ประวัติความเป็นมาของวิทยาการหุ่นยนต์ที่ฮิตาชิกรุ๊ปย้อนไปเมื่อช่วงปี 1960 เริ่มต้นจากเซอร์โวหุ่นยนต์ของเรา ซึ่งเป็นอุปกรณ์ควบคุมทางไกลที่ควบคุมการปฏิบัติการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ตั้งแต่นั้นมา ฮิตาชิก็ได้พัฒนาหุ่นยนต์ที่หลากหลายกว้างขวางโดยมีตั้งแต่ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์เชิงกล เช่น อุปกรณ์ทดสอบเซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์ด้านการเงินต่างๆ ไปจนถึงหุ่นยนต์ที่มีไว้ใช้สำหรับสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงอย่างเช่นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

ทีมวิจัยและพัฒนาของฮิตาชิให้ความสำคัญกับการพัฒนาการควบคุมแบบอัตโนมัติและการประมวลผลอัจฉริยะ วิทยาการหุ่นยนต์ที่ล้ำสมัยของเราได้กลายเป็นสื่อกลางในการนำเทคโนโลยีต่างๆ เหล่านี้มาใช้ในชีวิต ในปี 2005 ฮิตาชิกลายเป็นหนึ่งในบริษัทแรกๆ ที่สามารถพัฒนาหุ่นยนต์ที่สามารถอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้ การเปิดตัวฟังก์ชันการทำงานที่ได้รับการพัฒนาในหลายๆ ระยะด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ ทำให้ในปี 2016 ฮิตาชินำเสนอหุ่นยนต์ EMIEW3 ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ให้บริการความช่วยเหลือโดยสามารถพูดคุยและทำงานกับผู้คนได้

นอกจากนี้เรายังให้ความสำคัญกับการร่วมสรรสร้างไปพร้อมกันกับลูกค้าเพื่อสร้างให้เกิดคุณค่าใหม่ ปัจจุบัน เรากำลังสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ๆ เพื่อใช้ในการทดลองสาธิตอย่างมุ่งมั่นด้วยความร่วมมือจากหลากหลายพื้นที่ที่เราใช้ปฏิบัติการเพื่อให้ได้ต้นแบบคุณภาพสูงในการบริการลูกค้าของเรา

การขยายตัวอย่างรวดเร็วของ IoT ในช่วงหลายปีมานี้ ทำให้เราเห็นถึงข้อมูลและความรู้ที่กว้างขึ้นในไซเบอร์สเปซ การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้โซลูชั่นดิจิทัลที่สามารถนำมาปรับใช้ในโลกแห่งความเป็นจริงนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ผ่านวิทยาการหุ่นยนต์
ขณะที่เราพัฒนาโซลูชั่นการออกแบบหุ่นยนต์สำหรับยุค IoT นั้น เรายังจะต้องดำเนินการขับเคลื่อนนวัตกรรมทางสังคมต่อไปข้างหน้าอีกด้วย เราจะแก้ไขปัญหาในวันนี้เพื่ออนาคตที่ดีในวันข้างหน้า

ฮิตาชิได้พัฒนาหุ่นยนต์ที่หลากหลายกว้างขวาง
ที่สามารถเสนอคุณค่าใหม่ให้แก่ลูกค้าได้

EMIEW3 คือหุ่นยนต์ที่สามารถอยู่ร่วมกับมนุษย์โดยสามารถสื่อสารกับผู้คนได้อย่างคล่องแคล่ว

หุ่นยนต์ EMIEW3 พัฒนาขึ้นจากประสบการณ์อันยาวนานในวิทยาการหุ่นยนต์ของฮิตาชิรวมถึงโซลูชั่นดิจิทัลในการทำความเข้าใจด้วยตนเองในระดับสูง โครงสร้างพื้นฐาน IT ที่เชื่อมต่อกับระบบคลาวด์กลายเป็น “สมองทางไกล” ที่สามารถติดตามและควบคุมตัวของหุ่นยนต์ได้ สมองนี้เชื่อมต่อกับตัวของหุ่นยนต์ในเวลาจริงแบบเรียลไทม์ และยังทำให้หุ่นยนต์ EMIEW3 สามารถสื่อสาร นำทางท่ามกลางสภาพแวดล้อมต่างๆ และสามารถช่วยสนับสนุนและแนะนำลูกค้าได้อีกด้วย การเข้าใจสถานการณ์อย่างแม่นยำจากการตั้งค่าการให้บริการที่หลากหลายทำให้หุ่นยนต์ EMIEW3 สามารถจดจำและให้บริการตามความต้องการเหล่านั้นได้ นอกจากนี้ เจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้ยังสามารถริเริ่มบทสนทนาก่อนเพื่อให้บริการได้ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงระดับความพอใจของผู้ใช้และประสิทธิภาพทางธุรกิจ

*หุ่นยนต์ EMIEW3 กำลังอยู่ในระหว่างการทดสอบสาธิตสำหรับการประยุกต์ใช้งานตามความเป็นจริง