Skip to main content

Hitachi

นวัตกรรมทางสังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Hitachi แก้ไขปัญหาน้ำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือภูมิภาคที่อุตสาหกรรมเฟื่องฟูและมีทรัพยากรมากมาย แต่มีปัญหาร้ายแรงเกิดขึ้น นั่นคือปัญหาน้ำขาดแคลนและมลพิษทางน้ำ ซึ่งประชากรร้อยละ35ต้องใช้แหล่งน้ำดื่มที่มีสิ่งปนเปื้อน.

การบำบัดน้ำ-โลกที่ชาญฉลาด

ความท้าทายเกี่ยวกับน้ำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความรุนแรง ซึ่งต้องได้รับความเอาใจใส่และมีแนวทางแก้ไขในเชิงรุกโดยทันที:

  • ในเวียดนาม น้ำเสียจากครัวเรือนมีสัดส่วนที่สูงมากจนน่าตกใจ (เกินร้อยละ 30) ถูกปล่อยลงสู่แม่น้ำ ทะเลสาบ และลำคลอง

  • ในประเทศไทย ประมาณหนึ่งในสามของน้ำ ผิวดินนั้นมีคุณภาพต่ำ

  • ส่วนในอินโดนีเซีย น้ำเสียจากชุมชนมีเพียงร้อยละ 7.4 ได้รับการบำบัด ในขณะที่ที่เหลือร้อยละ 92.6 ถูกปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ

สถิติดังกล่าวเป็นประเด็นสำคัญที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และปัญหาเหล่านี้ ทำให้Hitachi ต้องทำอะไรสักอย่าง

ความท้าทายด้านน้ำของฟิลิปปินส์

ยกตัวอย่างฟิลิปปินส์ การขาดแคลนน้ำเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำๆ สาเหตุหลักมาจากระบบการขนส่ง ในกรุงมะนิลาและจังหวัดใกล้เคียงที่มีประชากรประมาณ 15 ล้านคนต้องอาศัยน้ำจากเขื่อนเพียงแหล่งเดียวเพื่อให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอต่อความต้องการถึง ร้อยละ 90 ปัญหานี้ยิ่งรุนแรงขึ้นอีกเมื่อฤดูแล้งยาวนานกว่า6 ถึง8เดือนในแต่ละปี ประกอบกับการเติบโตของประชากร

  • ด้วยเหตุนี้เป็นผลให้การประปาหยุดชะงักเพื่อรักษาระดับน้ำ ในระดับขั้นต่ำของเขื่อนไว้
  • ในขณะเดียวกันร้อยละ 52ของประชากรในฟิลิปปินส์ ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำที่มีการจัดการอย่างเหมาะสม และร้อยละ 39 ขาดสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขอนามัยในครัวเรือนที่เพียงพอ
  • สิ่งนี้เป็นอันตรายต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ สาธารณสุข และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมของภูมิภาค โดยทำให้เกิดผลกระทบแบบห่วงโซ่ เช่น การระบาดของโรคทางน้ำ ความวุ่นวายทางอุตสาหกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่ลดลง ความเสียหายที่เกิดกับความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งมีชีวิตในน้ำ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางระบบนิเวศ

Hitachi กำลังส่งเสริมความยั่งยืนทางน้ำ

นวัตกรรมทางสังคมเป็นกุญแจสำคัญในการตอบสนองความต้องการน้ำของโลก ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้า ความเชี่ยวชาญที่รอบด้าน และความมุ่งมั่นต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม Hitachi ช่วยจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งรับประกันการจัดหาน้ำที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ และช่วยให้การบริหารจัดการน้ำและวงจรการบำบัดมีประสิทธิภาพ

  • ระบบบำบัดน้ำและแยกเกลือออกจากน้ำจะเปลี่ยนน้ำกร่อยและน้ำทะเลให้เป็นน้ำดื่มคุณภาพสูงซึ่งช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนได้

  • โซลูชั่นดิจิทัลแบบบูรณาการของ Hitachi เพื่อสร้างระบบนิเวศแบบดิจิทัลที่จะเร่งการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล และให้การตรวจติดตามการดำเนินงานของโรงงานที่ครอบคลุมแบบทันท่วงที รวมถึงการใช้เซ็นเซอร์และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจจับมลพิษทางน้ำ การระบุแหล่งที่มา และมาตรการควบคุมแบบกำหนดเป้าหมายอันเป็นรูปแบบหนึ่งของการคาดการณ์ และการบริหารจัดการพลังงานน้ำเชิงป้องกัน

  • การส่งเสริมการเก็บกักน้ำฝนเพื่อการชลประทานและการสุขาภิบาล นอกจากนี้ Hitachi ยังเป็นผู้นำโครงการเติมน้ำบาดาลที่ฟื้นฟูและเติมเต็มชั้นหินอุ้มน้ำที่พร่องลงผ่านนวัตกรรมของเรา

  • ด้วยโครงการที่เป็นผู้นำทางความคิดและความรับผิดชอบต่อสังคมต่างๆ โดยมุ่งเน้นไปที่ปัญหาระดับโลก เช่น การแก้ปัญหาน้ำและสุขภาพของประชากร Hitachi ส่งเสริมชุมชนและผู้นำรุ่นเยาว์ให้มีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในการสร้างสังคมที่ยั่งยืนและดีขึ้น

การมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลง: โครงการริเริ่มด้านน้ำของ Hitachi ในฟิลิปปินส์

เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนน้ำเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำๆ จึงไม่น่าแปลกใจที่ Maynilad ได้พิจารณาการนำน้ำที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่หรือการรีไซเคิลเพื่อการบริโภค บริษัทเริ่มต้นด้วยการนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วจากโรงบำบัดน้ำเสียในเมืองปารานาคิว และเปลี่ยนให้เป็นน้ำดื่ม ด้วยความสำเร็จครั้งแรกของการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ ปัจจุบัน Maynilad กำลังทำเช่นเดียวกันกับน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วของโรงงานบำบัดน้ำPasay โดยร่วมมือกับ Hitachi ซึ่งเสนอแนวคิด New Water ที่สร้างขึ้นจากเทคโนโลยีที่ผ่านการทดลองและทดสอบแล้วจากการนำไปใช้ในแอฟริกาใต้ และญี่ปุ่น

น้ำดื่มจากโรงงานบำบัดน้ำPasay โดย New Water จะถูกส่งไปยังเมืองPasay เพื่อเป็นแหล่งน้ำอีกหนึ่งแห่ง การรีไซเคิลน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วจะช่วยลดภาระในการจัดหาน้ำจืดและน้ำใต้ดิน Hitachi ใช้ระบบกั้นหลายชั้น (multi-barrier system) ที่ผสมผสานการกรองแบบอัลตราฟิลเตรชั่น (ultrafiltration) เทคโนโลยีเมมเบรนขั้นสูง (reverse osmosis) และการฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวี เพื่อรับประกันการผลิตน้ำรีไซเคิลเกรดเอจากน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว

ภายในปลายปี พ.ศ. 2567 Hitachi ตั้งเป้าที่จะส่งมอบน้ำดื่ม 12 ล้านลิตรต่อวันเพื่อสนับสนุนการจัดหาน้ำดื่มที่ปลอดภัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในเมืองPasay โดยโครงการน้ำใหม่นี้สอดคล้องอย่างมากกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDG 6) และโครงการคิดริเริ่มของรัฐบาลฟิลิปปินส์ในการบูรณาการและประสานกิจกรรมด้านกฎระเบียบ ทำให้มั่นใจถึงความพร้อมของทรัพยากรน้ำและการบริหารจัดการที่ยั่งยืน

ด้วยความร่วมมือกับ Maynilad Hitachi มุ่งมั่นต่อสู้กับผลกระทบของการขาดแคลนน้ำโดยการใช้แหล่งน้ำอื่น การส่งเสริมความยั่งยืนของน้ำ และการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนผ่านการนำน้ำดื่มกลับมาใช้ใหม่

Hitachi มุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาความท้าทายเหล่านี้ผ่านนวัตกรรมทางสังคม และกำลังขยายความร่วมมือกับรัฐบาลและพันธมิตรในท้องถิ่นอย่างจริงจังเพื่อ แก้ไขปัญหาน้ำ ไม่เฉพาะในฟิลิปปินส์แต่ทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Hitachi มีภารกิจในการเพิ่มขยายการบริหารจัดการน้ำด้วยความรับผิดชอบและยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงน้ำสะอาดและพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิต

วันที่เผยแพร่: เดือน ธันวาคม พ.ศ.2566