Salte a conteúdo principal

Hitachi

Cải Tiến Xã Hội

Làm giàu giá trị để xây dựng một Đông Nam Á thịnh vượng

Ngày nay, các doanh nghiệp không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra các giá trị xã hội, kinh tế và môi trường một cách tốt hơn, mà còn thúc đẩy nâng cao chất lượng cuộc sống cho xã hội trong hướng đi dài hạn. Nhằm mục tiêu đạt được sự cân bằng này, các tổ chức tư nhân, bao gồm cả Hitachi, phải vận hành doanh nghiệp của mình sao cho phù hợp với mục tiêu của việc giải quyết các vấn đề xã hội liên quan ở các lĩnh vực này, đặc biệt là tại các khu vực đang phát triển nhanh như Đông Nam Á.

Xã hội

Cải thiện chất lượng cuộc sống của mọi người

Kinh tế

Tăng trưởng toàn diện

Môi trường

Bền vững sinh thái

Thúc đẩy sự thay đổi thông qua các giải pháp xanh

Tăng trưởng kinh tế - xã hội phụ thuộc nhiều vào khả năng cộng đồng được tiếp cận đến nguồn năng lượng sạch với giá cả phải chăng và mang tính bền vững. Trong khi năng lượng là động lực thúc đẩy cải thiện chất lượng cuộc sống, thì nhiều quốc gia vẫn đang chủ yếu dựa vào việc sản xuất năng lượng truyền thống mà theo đó vừa tạo ra các vấn đề phát sinh về khí thải lẫn thâm dụng lao động.

Nhằm giải quyết vấn đề đó, Hitachi hướng đến mục tiêu giúp cho xã hội tạo ra nguồn năng lượng sạch từ vô số nguồn năng lượng tự nhiên, đặc biệt là những nguồn năng lượng tái tạo. Các giải pháp mà chúng tôi mang lại sẽ cung cấp nguồn điện ổn định và bền vững hơn, đồng thời giúp hạn chế việc tạo ra lượng khí thải CO2, đây là một phần cơ bản trong kế hoạch Cải tiến Môi trường 2050 của Hitachi Trên phương diện này, chúng tôi đang cung cấp giải pháp lưu trữ năng lượng cho dự án Nhà máy điện ảo (VPP) đầu tiên tại Singapore. Hệ thống lưu trữ năng lượng pin của Hitachi Energy* là một phần quan trọng trong cơ sở hạ tầng VPP, cung cấp lưới điện ổn định bằng cách cân bằng việc phát điện không liên tục với sự tải trọng động và thông minh.

Cung cấp năng lượng sạch cho tương lai

Mở rộng năng lượng tái tạo
Dấu chân cacbon thấp hơn
Cung cấp giải pháp lưu trữ năng lượng bền vững cho dự án Nhà máy điện ảo (VPP) đầu tiên tại Singapore.

Đa dạng và Hòa hợp

Đa dạng và Hoà hợp là yếu tố trọng tâm trong việc thúc đẩy sự tiến bộ xã hội trên diện rộng. Do đó, chúng tôi đã thực hiện nhiệm vụ vừa thực hiện công tác thúc đẩy, vừa thể hiện sự đa dạng và hòa hợp trong toàn bộ tổ chức của mình.

Điều này được phản ánh thông qua tư cách thành viên của chúng tôi trong ‘The Valuable 500’, một phong trào quốc tế nhằm ủng hộ sự tham gia tích cực vào hoạt động kinh doanh của người khuyết tật. Điều này bổ sung cho Fair Employment Pledge (Cam kết Việc làm Công bằng) của chúng tôi, phản ánh sự phù hợp của chúng tôi đối với việc thực thi việc làm công bằng tốt nhất trong khu vực, chẳng hạn như năm nguyên tắc chính thuộc Singapore Tripartite Alliance for Fair and Progressive Employment Practices (Liên minh Ba bên Singapore về Thực thi Việc làm Công bằng và Tiến bộ) (TAFEP): tuyển dụng dựa trên thành tích, tôn trọng người lao động, tạo cơ hội công bằng, khen thưởng công bằng cho người lao động và tuân thủ luật lao động.

Thông qua những nỗ lực này, Hitachi đặt mục tiêu phát triển không chỉ cá nhân mà còn tổ chức bằng cách áp dụng sự đa dạng này trong suốt các hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

Hợp tác với các công ty chủ chốt trong ngành nhằm thực hiện cải tiến

Dù rằng các hoạt động công nghiệp từ lâu đã đi cùng với vấn đề ô nhiễm thế nhưng vẫn có thể đạt được sự phát triển công nghiệp mang tính bền vững. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi một nỗ lực phối hợp trong toàn ngành để có thể phát triển các ngành và dịch vụ một cách hiệu quả hơn và hạn chế sử dụng năng lượng hơn. Trong suốt quá trình lịch sử của mình, Hitachi luôn tìm kiếm và hợp tác với các bên liên quan chủ chốt có thể tạo ra sự thay đổi này.

Ví dụ, Hitachi đã được chọn làm nhà cung cấp hệ thống cho một dự án thử nghiệm đáp ứng nhu cầu do Cơ quan Phát điện Thái Lan điều hành. Bởi vì các nguồn năng lượng tái tạo có thể thay đổi đột ngột theo thời tiết hoặc các yếu tố khác, nên dự án này sẽ giúp đảm bảo cho một hệ thống hoạt động một cách ổn định, tối ưu hóa cân bằng về vấn đề cung và cầu đối với điện năng, giúp phụ thuộc nhiều hơn vào nguồn năng lượng tái tạo một cách có thể.

Tuy nhiên, nỗ lực của chúng tôi không thể chỉ tập trung vào công tác tạo ra môi trường sạch hơn mà còn phải tìm cách thúc đẩy sự hòa hợp của xã hội nhiều hơn vào các hoạt động kinh tế. Ví dụ: thực hiện cải tiến các dịch vụ tài chính bằng cách tập trung vào khả năng tiếp cận toàn cầu và dễ dàng ứng dụng có thể giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của mọi người và thúc đẩy cho sự tăng trưởng trong kinh doanh.

Xây dựng môi trường sạch thông qua năng lượng xanh Tăng cường bao gồm tài chính thông qua các phương thức thanh toán dễ áp dụng

Xây dựng cộng đồng cho chặng đường dài

Các thành phố là động lực chính đối với sự tăng trưởng khi mà ngày càng có nhiều người chuyển đến sinh sống tại các trung tâm đô thị lớn. Tuy nhiên, các hoạt động gia tăng của con người cũng khiến các thành phố phải đối mặt với nhiều thách thức về vấn đề môi trường và xã hội.

Ở đây, cải tiến và quản lý hiệu quả đô thị là vấn đề then chốt trong việc làm cho các thành phố trở nên an toàn hơn, linh hoạt hơn và hòa hợp hơn đối với tất cả mọi người sống tại đó. Hitachi đã và đang giúp hỗ trợ sự phát triển của các “thành phố thông minh” qua đó có thể mang lại những cải tiến trên diện rộng về kinh tế, môi trường và xã hội.

Điều này bao gồm cả hoạt động của chúng tôi trong việc phát triển một thành phố nhỏ thông minh nằm ở một trong những Malaysia’skhu vực đô thị quan trọng thuộc Malaysia, nơi chúng tôi tận dụng những cải tiến của mình nhằm cải thiện việc tối ưu hóa nguồn năng lượng trong các tòa nhà thuộc thành phố nhỏ thông qua một hệ thống trích xuất và lưu trữ dữ liệu có thể hoạt động được bằng kỹ thuật số. Nhờ đó cho thấy việc quản lý năng lượng có thể được tiến hành trên các tòa nhà khác nhau ở các thành phố lớn, đặc biệt Đông Nam Á là khu vực có khí hậu nhiệt đới, điều này đồng nghĩa với việc các tòa nhà có xu hướng sử dụng lượng năng lượng lớn hơn để giữ cho môi trường trong đó có thể mát mẻ và thoải mái.

Hỗ trợ sự phát triển của “các Thành phố thông minh

Phục hồi cơ sở hạ tầng
Chất lượng cuộc sống tốt
Môi trường bền vững

Tiếp tục Cải tiến vì những điều tốt đẹp hơn

Thông qua các Cải tiến Xã hội của chúng tôi, Hitachi đang nỗ lực thúc đẩy các nguồn lực sẵn có và phạm vi tiếp cận toàn cầu để cải thiện xã hội. Các cá thể và doanh nghiệp là đại diện cho các thành phần cốt lõi của xã hội, chúng tôi phải thúc đẩy những nỗ lực này thông qua việc hợp tác của mình.

Về phần mình, chúng tôi đang cho thấy tổ chức của chúng tôi đang thực hiện lời nói của mình như thế nào trong việc tạo ra một tương lai bền vững hơn. Về điểm cần lưu ý, Hitachi đã được chọn làm thành viên trong chỉ số trách nhiệm đầu tư của tập đoàn FTSE và Chỉ số FTSE Blossom Nhật Bản, là một trong ngày càng nhiều các chỉ số được thiết kế ra để đo lường hiệu quả hoạt động của các công ty cam kết và thực hiện tốt ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) Điều này càng củng cố thêm cho cam kết của Hitachi trong việc tiếp tục phát triển và cung cấp các giải pháp mới áp dụng công nghệ và các phương pháp tổ chức tốt nhất trong việc xây dựng một xã hội bền vững.

Con đường phía trước sẽ có nhiều thử thách, nhưng đó là một con đường đáng giá để bước tiếp. Tổ chức của chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ các nỗ lực phát triển xã hội và môi trường, cũng như tìm cách thể hiện rõ vai trò quan trọng của các tổ chức tư nhân trong việc hỗ trợ sự phát triển của xã hội về lâu dài.

Hitachi là thành viên trong chỉ số trách nhiệm đầu tư của tập đoàn FTSE và Chỉ số FTSE Blossom Nhật Bản.

Môi trường

Xã hội

Quản trị

*Có hiệu lực từ ngày 13 tháng 10 năm 2021, Hitachi ABB Power Grids Ltd hiện được gọi là Hitachi Energy Ltd.

Ngày phát hành: Tháng 1 năm 2022