Skip to main content

Hitachi

นวัตกรรมทางสังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การสร้างเมืองที่ยั่งยืนด้วยระบบด้านการเงินที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

   

  การเติบโตอันน่าประทับใจของภูมิภาคอาเซียน ยังคงสะท้อนให้เห็นได้จากตึกระฟ้าของเมืองใหญ่หลายแห่ง ที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งเห็นได้ชัดว่าภูมิภาคอาเซียนเป็นเขตเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสี่ภายในพ.. 2593

  และเนื่องจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เริ่มมีการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและอาคารที่มากขึ้น ภูมิภาคนี้จึงต้องเผชิญกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาคารในปัจจุบันที่คิดเป็นสัดส่วนเกือบร้อยละ 40 ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั่วโลกต่อปี

  เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในวงกว้างของโครงสร้างพื้นฐาน การกำหนดเป้าหมายของอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำสำหรับเมืองใหญ่หลายแห่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และที่สำคัญที่สุดคือการปฏิบัติตามเป้าหมายที่ได้ถูกกำหนดไว้ เช่นเดียวกับประเทศสิงคโปร์ ที่รัฐบาลได้กำหนดเป้าหมายระดับชาติในการบรรลุผลด้านอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้ร้อยละ 80 ภายในพ.ศ. 2573

  สิ่งสำคัญประการหนึ่งในการบรรลุเป้าหมายนี้ คือ การสร้างแนวทางที่เข้าถึงได้เพื่อระดมทุนสำหรับโครงการเพื่อความยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผ่านโครงการเงินกู้ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ให้อัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อสร้างบ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

  เมื่อได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน Building and Construction Authority (BCA) ของประเทศสิงคโปร์ Hitachi จึงได้พัฒนาชุดเครื่องมือตรวจประเมินการเงินที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ใช้งานได้ง่าย เพื่อช่วยพันธมิตรของ Hitachi ในการปรับเปลี่ยนไปสู่การทำธุรกิจและสนับสนุนการจัดหาเงินทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศสิงคโปร์

  การสนับสนุนเงินทุนให้แก่อาคารที่มีความยั่งยืนในประเทศสิงคโปร์

   

  ปัจจุบันนี้ เห็นได้ว่าการเงินที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีการเติบโตขึ้นอย่างมาก โดยมีการบันทึกไว้ว่าพ.ศ. 2564 ถือเป็นปีของตลาดการเงินที่มีความยั่งยืนมากขึ้น

  แม้ว่าจะมีทางเลือกที่ยั่งยืนเพิ่มมากขึ้น แต่เจ้าของอาคารอาจพบว่าเป็นการยากที่จะเริ่มดำเนินการในกระบวนการจัดหาสินเชื่อที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งโดยปกติแล้วการได้รับการรับรองอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับสินเชื่อที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมักจะต้องมีที่ปรึกษาจากภายนอกและอาจใช้เวลานานหลายสัปดาห์ ยิ่งไปกว่านั้น ยังจำเป็นต้องมีองค์ความรู้ที่สำคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคารเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของคุณสมบัติเหล่านั้น

  เพื่อแก้ไขปัญหานี้ Hitachi จึงได้พัฒนาเครื่องมือตรวจประเมินประสิทธิภาพพลังงานในอาคาร Building Energy Efficiency Assessment (BEEA) ขึ้น

  BEEA จะอยู่ใน Smart Hub ของ Super Low Energy Building (SLEB) โดยเป็นเครื่องมือตรวจประเมินตนเองแบบออนไลน์ที่ง่ายและรวดเร็วซึ่งใช้ AI ประเมินระดับโดยการใช้พลังงานอย่างชาญฉลาดของอาคารภายในเวลาไม่กี่นาที ซึ่งเครื่องมือนี้ยังให้ข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้จริงและแนะนำขั้นตอนในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคารอีกด้วย 

  จากจุดนี้ รายงานที่จัดทำขึ้นจึงสามารถใช้เพื่อขอสินเชื่อที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกับสถาบันการเงินที่เป็นพันธมิตร เช่น ธนาคาร OCBC ได้อย่างง่ายดาย

   

  ปัจจุบัน BCA อยู่ในระหว่างการร่วมมือกับธนาคาร OCBC ซึ่งขณะนี้ได้มีการนำเครื่องมือ BEEA มาใช้เพื่อประเมินคุณสมบัติในการให้สินเชื่อที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของเจ้าของอาคารและ นักพัฒนาธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำจนปลายน้ำของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

  นักพัฒนาที่อยู่ในขั้นตอนการวางแผนขั้นต้นของโครงการพัฒนา เช่นเดียวกับเจ้าของอาคารในปัจจุบัน ก็สามารถใช้เครื่องมือนี้ได้อย่างอิสระเพื่อทำความเข้าใจและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคารตามความจำเป็น ไม่ว่าพวกเขาจะขอสินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ก็ตาม

  การช่วยให้เจ้าของบ้านเพิ่มความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม

  เป็นเรื่องง่ายที่จะสรุปว่าที่อยู่อาศัยแต่ละแห่งไม่ได้มีส่วนทำให้เกิดการปล่อยคาร์บอนมากนัก

  อย่างไรก็ตาม คงไม่ใช่ในกรณีนี้ กล่าวคือ ภาคส่วนที่อยู่อาศัยในภูมิภาคอาเซียนมีความต้องการในการใช้ไฟฟ้าสูงสุดเป็นอันดับที่สองในภูมิภาค ควบคู่ไปกับการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลของภูมิภาคเป็นหลัก ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75 ของพลังงานผสมในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งความต้องการที่สูงเช่นนี้จะสร้างความไม่ยั่งยืนในระยะยาว

  ในทางกลับกันแสดงให้เห็นถึงว่าภูมิภาคนี้มีโอกาสสูงในการสร้างความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในการปล่อยคาร์บอนทั่วโลก ตัวอย่างเช่น อาจเห็นได้ว่าภูมิภาคอาเซียนสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากถึง 92 ล้านตัน เพียงแค่เปลี่ยนไปใช้เครื่องปรับอากาศแบบประหยัดพลังงาน

  เพื่อช่วยให้เจ้าของบ้านเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกครั้งนี้ Hitachi จึงได้พัฒนาเครื่องมือตรวจประเมินประสิทธิภาพพลังงานภายในบ้านเขตร้อน Tropical Home Energy Efficiency Assessment (THEEA)ขึ้น เช่นเดียวกับ BEEA เครื่องมือนี้จะประเมินการใช้พลังงานภายในบ้านอย่างชาญฉลาดตามข้อมูลที่ป้อนโดยผู้ใช้ จากนั้นจึงนำมาเปรียบเทียบกับการใช้พลังงานเฉลี่ยของประเทศเพื่อเผยให้เห็นถึงการประหยัดพลังงานภายในบ้าน นอกจากนี้ เครื่องมือนี้ยังให้ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์เพื่อช่วยให้เจ้าของบ้านปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในบ้านได้อีกด้วย

  และเช่นเดียวกับ BEEA ในรายงานนี้สามารถใช้ยื่นขอสินเชื่อที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้โดยตรงกับธนาคารเพื่อการซื้อและปรับปรุงบ้านที่อยู่อาศัย

  การเข้าถึงที่มากขึ้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นในวันหน้า

  ในฐานะผู้ริเริ่มด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Hitachi มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนเป้าหมายการสร้างอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  ที่ Hitachi เราเข้าใจดีว่าความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วนของสังคมเป็นสิ่งจำเป็นในการบรรลุเป้าหมายของสหประชาชาติในการปล่อยคาร์บอนให้เป็นศูนย์ภายในพ.. 2593 เรายังเข้าใจดีว่าเพื่อให้เกิดความร่วมมือดังกล่าว เราต้องสร้างการเข้าถึงกลไก ซึ่งจะช่วยให้สามารถนำแนวทางปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อนำมาปรับใช้ได้มากยิ่งขึ้น

  ด้วยการจัดหาเครื่องมือเหล่านี้และการช่วยปรับปรุงกระบวนการจัดหาเงินทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศสิงคโปร์ เรากำลังดำเนินการในส่วนของเราเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความยั่งยืนสำหรับกลุ่มที่มีความหลากหลายในสังคม ไม่ว่าจะเป็นนักพัฒนาที่สร้างตึกระฟ้าหรือจะเป็นครอบครัวที่สร้างบ้านก็ตาม

  วันที่เผยแพร่: กรกฎาคม พ.ศ. 2565