Skip to main content

Hitachi

นวัตกรรมทางสังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: ความพยายามของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการก้าวเข้าสู่เมืองสีเขียว

  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกมีนัยยะสำคัญต่อหลายประเทศ ในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการ เร่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดสามารถกระตุ้นวิถีการเติบโตทางเศรษฐกิจของสมาคมประชา ชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) เพื่อให้สิ่งนี้เกิดขึ้น พวกเขาจำเป็นต้องเพิ่มการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนเป็นสามเท่าเป็นมากกว่า 7 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายในปี พ.ศ.2593 ตามแผนปฏิบัติการความร่วมมือด้านพลังงาน ของอาเซียนระยะที่ 2 อาเซียนมุ่งมั่นที่จะบรรลุ ส่วนแบ่งพลังงานหมุนเวียนร้อยละ 23 ในการจัดหาพลังงานหลักทั้งหมดภายในปี พ.ศ.2568

  ในเส้นทางสู่การเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสี่ของโลก อาเซียนมีบทบาทสำคัญในการแข่งขันระดับ โลกในการลดคาร์บอน และต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

  อัตราการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แบบทวีคูณในปัจจุบันสามารถทนต่อ การทดสอบของเวลา และช่วยให้เราส่งต่อโลก ที่ปลอดภัยกว่าเดิมให้กับคนรุ่นต่อไปได้หรือไม่

  การดำเนินการอย่างกล้าหาญเพื่อต่อสู้กับ วิกฤตที่มีอยู่ในปัจจุบันสามารถช่วยให้ เรามีชีวิตที่ยั่งยืนได้

  ตามหา Net Zero – อาเซียนกำลังทำอะไร

  จากทั้งหมด 10 ประเทศในอาเซียน มี 8 ประเทศที่ให้คำมั่นว่าจะ ก้าวเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี พ.ศ.2593 ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมาย 1.5°C ที่กำหนดโดยคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

  ประเทศมาเลเซีย กำลังปูทางไปสู่ความเป็นกลางทาง คาร์บอนภายในปีพ.ศ. 2593 โดยรัฐบาลมีเป้าหมายที่จะเพิ่มกำลัง การผลิตพลังงานหมุนเวียนเป็นร้อยละ 40 ภายในปีพ.ศ. 2578 จากร้อยละ 18 ในปัจจุบัน

  Rustom Irani MD - Hitachi Payments Services Pvt. Ltd.

  ภาคส่วนพลังงานของประเทศสิงคโปร์ซึ่งผลิตประมาณร้อยละ 40 ของการปล่อยมลพิษของประเทศมีเป้าหมายที่จะ บรรลุเป้าหมายให้คาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปีพ.ศ. 2593 โดยการนำเข้าพลังงานสะอาดมากขึ้นผ่านโครงข่ายไฟฟ้าระดับภูมิภาค ใช้ไฮโดรเจนที่เผาไหม้สะอาด และขยายการจำหน่ายแผง โซลาร์เซลล์

  ก้าวข้ามทุกอุปสรรค: ความหวังในการฟื้นฟูสีเขียวในอาเซียน

  ในขณะที่บางคนอาจเชื่อว่าการเติบโตทาง เศรษฐกิจนำไปสู่ความเสียหายที่มากขึ้น ต่อสิ่งแวดล้อม แต่ก็ยังจำเป็นสำหรับหลายประเทศในการร่วมกันสร้างวิธีแก้ปัญหาที่ยั่งยืน และสร้างสรรค์ การทำเช่นนี้สามารถสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจมากขึ้นและแบ่งปันความก้าวหน้าให้กับทุกคน

  ตัวอย่างเช่น ในอาเซียน ภูมิภาคนี้มุ่งมั่นที่จะลดระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ในหลายระดับ ภายในปีพ.ศ. 2573 อย่างไรก็ตาม ปัจจัยมากมาย เช่น การขาดนโยบายที่เพียงพอหรือการลงทุนเริ่ม ต้นที่สูงขึ้นจะเป็นอุปสรรคต่อเส้นทางการฟื้นฟูสีเขียวของภูมิภาคหรือไม่ บริษัทหลายแห่งเสนออะไรได้บ้าง เพื่อให้มีส่วนร่วมในการต่อสู้กับการเปลี่ยน แปลงสภาพภูมิอากาศนี้

  Hitachiมุ่งมั่นที่จะทำให้อาเซียนเป็นสีเขียวอีกครั้ง

  Hitachi ผู้ให้บริการโซลูชันเข้าใจถึงความสำคัญ ของการดำเนินการร่วมกันในภาคส่วนเพื่อเดินขบวนไปสู่อนาคตที่คาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ และเอาชนะความท้าทายของการฟื้นฟูที่เป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

  การนำขอบเขตคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ของอาเซียน สร้างสรรค์ร่วมกันผ่านความร่วมมือ

  เพื่อสร้างระบบนิเวศที่ยั่งยืน เราเชื่อว่าจำเป็นต้องมีพันธมิตร 3 ฝ่าย ได้แก่ ภาครัฐ ผู้ให้บริการโซลูชัน (Hitachi) และพันธมิตรที่ร่วมกันสร้างสรรค์

  ในฐานะที่เป็นหนึ่งในความพยายามของ Hitachiในการสนับสนุนสังคมปลอดคาร์บอน Hitachiได้รับมอบหมายจากอาคารและการก่อสร้างของประเทศสิงคโปร์ ให้พัฒนาชุดเครื่องมือประเมินอาคารสีเขียวที่ ใช้งานง่ายซึ่งอยู่ภายในอาคาร Super Low Energy Building (SLEB) Smart Hub. นอกจากจะเป็นที่เก็บข้อมูลที่ครอบคลุมแล้ว SLEB Smart Hub ยังใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์Big Data และปัญญาประดิษฐ์เพื่อคาดการณ์ค่าใช้จ่าย ที่เกี่ยวข้องและการประหยัดพลังงานตามชุดข้อมูลปัจจุบันของอาคารและความต้องการของผู้ ใช้ นอกจากนี้ เครื่องมือยังช่วยให้กระบวนการง่ายขึ้นและช่วย เหลือพันธมิตรในการสมัครขอสินเชื่อสีเขียวในประเทศสิงคโปร์

  ประโยชน์ของการเงินสีเขียว

  เสนออัตราดอกเบี้ยต่ำสำหรับอาคาร และบ้านที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

  รับรองการลงทุนในอาคารสีเขียวผ่านการกำหนดมาตรฐานอาคารเขียว

  ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงการบรรเทาผลกระทบจากการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

  Hitachi ทำงานอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย สร้างผลกระทบผ่านการพัฒนา รถไฟฟ้าสายสีแดง กรุงเทพมหานคร ขึ้นชื่อสถานการณ์มลพิษทางอากาศที่ทำให้มีผู้เสีย ชีวิตเกือบ 6,000 ราย และก่อให้เกิดความเสียหายกว่า 2.3 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี พ.ศ. 2563 เพียงปี เดียว การเปิดตัวรถไฟฟ้าสายสีแดงกรุงเทพมหานคร จะช่วยบรรเทาปัญหาถนนที่แออัดในกรุงเทพมหานคร ด้วยระบบขนส่งมวลชนขั้นสูง โครงการนี้นำเสนอรูปแบบการขนส่งที่ไม่เพียงมีความยั่งยืนมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ โครงการนี้ทำให้ Hitachi กลับมาเป็นผู้ให้บริการโซลูชันอีกครั้ง โดยมีส่วนใน การนำพาประเทศ เข้าใกล้เป้าหมายในการบรรลุไทยแลนด์ 4.0 ผ่านโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมใหม่

  ขับเคลื่อนการฟื้นตัวสีเขียวในอาเซียน

  การสนับสนุนแนวทางการฟื้นฟูที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเห็นได้ชัดเจนในยุทธศาสตร์ ระดับภูมิภาคสำหรับอาเซียน โดยเน้นที่ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมเป็นองค์ประกอบหลักในภูมิภาค ตัวขับเคลื่อนที่มีศักยภาพในการเร่งการฟื้นตัวของสีเขียวในภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ :

  บรรลุการเปลี่ยนแปลงสีเขียวในอาเซียน

  “การให้ความสำคัญอย่างมากกับการสร้างระบบนิเวศการเปลี่ยนแปลงสีเขียวในอาเซียน Hitachi สนับสนุนอย่างยิ่ง ว่าแต่ละหน่วยงานภายในระบบนิเวศต้องสร้าง ความสัมพันธ์ที่มีการพัฒนาและปรับตัวเข้าหา กันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ และปรับปรุง การจัดการของเสีย."

  คุณ Takatoshi Sasaki

  Managing Director of Hitachi Asia Ltd.

  เส้นทางข้างหน้า – เส้น
  ทางการฟื้นฟูสำหรับเมืองสี
  เขียว

  ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนสามารถทำกำไรได้สำหรับนักลงทุนต่างชาติเนื่องจาก โอกาสในการเติบโตที่แท้จริง ดังนั้น การฟื้นฟูสีเขียวจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง สำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการต่อสู้กับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและบรรลุ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนบางประการ ถึงเวลาลงมือแล้ว เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของเราใน การปกป้องโลก มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรา ของการเปลี่ยนแปลงในวันพรุ่งนี้ด้วย เทคโนโลยีสีเขียวในปัจจุบัน

  วันที่เผยแพร่: เดือนมกราคม พ.ศ.2566