Skip to main content

นวัตกรรมเพื่อสังคม

  สนับสนุนโลกแห่งการมีสุขภาพที่ดีขึ้น

  มาดูกันว่าเรานำนวัตกรรมมาใช้กับการดูแลสุขภาพได้อย่างไร

  การให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพของทุกๆ คนในสังคม

  ความต้องการด้านการดูแลสุขภาพในฐานะที่เป็นสังคมผู้สูงอายุมีความแตกต่างกันไปทั่วโลก มาตรฐานการรักษาที่สูงขึ้น และความทันสมัยต่างๆ ทำให้การสร้างระบบความปลอดภัยทางสังคมที่ยั่งยืนนั้นเป็นสิ่งสำคัญ แพลตฟอร์มการเชื่อมต่อทุกสิ่งด้วยอินเทอร์เน็ตอย่าง Lumada ของฮิตาชิกำลังช่วยเปลี่ยนแปลงการดูแลสุขภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ตัวอย่างเช่น สามารถสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จะเชื่อมโยงสถาบันสถาบันทางการแพทย์และองค์กรอื่นๆ เข้าไว้ในชุมชนเดียวกันผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้การสนับสนุนด้านสุขภาพของสมาชิกภายในชุมชน การประเมินข้อมูลทางกายภาพรายวันที่ได้จากอุปกรณ์สวมใส่และเซ็นเซอร์สามารถแบ่งปันกับแพทย์ผู้ดูแลและมืออาชีพทางด้านการดูแลสุขภาพอื่นๆ ได้ตามเวลาจริง การวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพ, การบำบัดทางการแพทย์ และข้อมูลการรักษาพยาบาล จะมีบทบาทช่วยป้องกันโรคภัยที่เกิดจากการใช้ชีวิต สามารถระบุโรคในระยะแรกๆ หรือช่วยเหลือด้านการดูแลรักษาพยาบาลได้ การติดต่อสัมพันธ์กันที่เพิ่มมากขึ้นระหว่างภาครัฐทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น, สถาบันทางการแพทย์และสถานพยาบาลต่างๆ นั้นทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการดูแลรักษาที่พวกเขาต้องการได้ทุกเมื่อ ผลที่ตามมาในอนาคตนั้นยิ่งใหญ่มาก สถาบันทางการแพทย์และสถานดูแลผู้สูงอายุและเด็กหรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ค่าใช้จ่ายทางการรักษาเป็นไปอย่างเหมาะสม และที่สำคัญที่สุดคือ ผู้คนมีความคาดหวังที่จะมีชีวิตยืนยาวและสุขภาพดี โดยการมีเทคโนโลยีและระบบทางการแพทย์ที่พัฒนาขึ้นรวมถึงการสนับสนุนการใช้ข้อมูล ฮิตาชิมีเป้าหมายที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาสังคมอันปลอดภัยอย่างแท้จริง และทำให้ทุกชีวิตแข็งแรงสมบูรณ์ขึ้นได้ทุกที่

  การทำให้อุปกรณ์ทางการแพทย์อันทันสมัยเป็นที่น่าเชื่อถือมากขึ้น

  ระบบเครื่องตรวจอวัยวะในร่างกายด้วยการสร้างภาพเสมือนจริงโดยใช้หลักการคลื่นแม่เหล็ก (MRI) ที่นำกระแสไฟฟ้าได้ดี รวมเอาคลื่นสนามแม่เหล็กและคลื่นวิทยุในการสร้างภาพที่ชัดเจนมากกว่าการเอกซเรย์ และจากเครื่องสแกนแบบซีทีสแกน แต่การชำรุดเสียหายของเครื่องมืออาจทำให้การตรวจอวัยวะส่วนสำคัญของผู้ป่วยล่าช้าได้ นอกจากนี้ การซ่อมบำรุงฉุกเฉินอาจจะมีค่าใช้จ่ายมากกว่าการซ่อมบำรุงตามปกติ ทำให้อัตราการใช้งานลดลงและได้ผลประโยชน์ลดลงด้วย เพื่อหลีกเลี่ยงกับดักในเรื่องเหล่านี้และเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพให้การดูแลทางการแพทย์ ฮิตาชิจึงออกโปรแกรมที่สามารถใช้เวลาการซ่อมบำรุงได้อย่างเหมาะสมสำหรับระบบ MRI ที่นำกระแสไฟฟ้าได้ดีอันซับซ้อนนี้

  กรณีศึกษาของลูกค้า

  ด้วยเหตุนี้ ฮิตาชิจึงสามารถคาดการณ์การเกิดความเสียหายได้ก่อนล่วงหน้าเป็นเวลาหลายเดือน จากนั้นจึงสามารถแก้ไขซ่อมแซมและซ่อมบำรุงสิ่งที่คาดคะเนไว้ได้ หรือทำการเปลี่ยนชิ้นส่วนตามแผนการได้ก่อนที่จะเกิดการขัดข้อง ฮิตาชิขยายการบริการของระบบที่เชื่อมต่อทุกสิ่งด้วยอินเทอร์เน็ต/เทคโนโลยีที่ให้อุปกรณ์ต่างๆ สามารถส่งข้อมูลระหว่างกันเองได้ ซึ่งจะตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ได้จากทางไกลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ที่ใช้การเรียนรู้ของเครื่องมือขั้นสูงและข้อมูลอื่นๆ ที่ลดการอาศัยทักษะส่วนบุคคลให้น้อยลงเพื่อสร้างบริการการซ่อมบำรุงที่สามารถคาดการณ์อันเหนือชั้นได้

  ดูเพิ่มเติม>

  การให้การรักษาโรคมะเร็งที่ช่วยลดการลุกลามด้วยระบบลำอนุภาคโปรตอนของฮิตาชิ

  ฮิตาชิใช้ประสบการณ์ในการทำงานหลายปีเกี่ยวกับเทคโนโลยีเครื่องเร่งและเทคนิคในการสร้างการปฏิบัติการที่เสถียรในสถานให้บริการต่างๆ เพื่อพัฒนาระบบการรักษาด้วยลำอนุภาคโปรตอนพลังงานสูงอย่างรวดเร็ว โดยมีแรงกระตุ้นที่ต้องการช่วยเหลือผู้คนทั่วโลก ผลลัพธ์ที่ได้คือระบบการบำบัดรักษามะเร็งด้วยลำอนุภาคโปรตอนที่มีประสิทธิภาพสูงที่สามารถฉายรังสีส่วนเนื้องอก/เนื้อร้ายได้อย่างแม่นยำ โดยส่งผลเสียหายต่อเนื้อเยื่อบริเวณรอบๆ อย่างน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับการรักษาด้วยการฉายรังสีแบบปกติ นอกจากนี้ ฮิตาชิยังได้พัฒนาเพื่อให้สามารถฉายรังสีโปรตอนพลังงานสูงไปยังเนื้องอก/เนื้อร้ายในขณะเคลื่อนไหวอันเนื่องมาจากการหายใจของผู้ป่วยได้ ปัจจุบันนวัตกรรมนี้ได้รับการยอมรับอย่างอย่างทรงเกียรติในฐานะเป็นสิ่งประดิษฐ์ของประเทศญี่ปุ่น โดยได้รับรางวัล Imperial Invention Prize เนื่องจากโรคมะเร็งได้กลายเป็นโรคที่พบได้บ่อยมากขึ้นในสังคมปัจจุบัน ความต้องการในการรักษาที่พัฒนามากขึ้นและช่วยลดการลุกลามได้จึงมีเพิ่มมากขึ้น

  โดยการวิจัยพื้นฐานเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรมทางเทคโนโลยีผ่านวิธีการใหม่ๆ

  ฮิตาชิจึงเริ่มดำเนินการพัฒนาและวิจัยในระยะยาวเกี่ยวกับโรคมะเร็งและโรคที่ยากต่อการรักษา
  โดยร่วมมือกับสถาบันการวิจัยหลากหลายแห่ง

  อนาคตของการดูแลสุขภาพสร้างสรรค์ได้ร่วมกัน อนาคตของการดูแลสุขภาพสร้างสรรค์ได้ร่วมกัน

  ฮิตาชิมีเป้าหมายที่จะส่งมอบโซลูชั่นด้านการดูแลสุขภาพที่ครอบคลุมโดยการคิดค้นเทคโนโลยีและระบบทางการแพทย์
  ขณะเดียวกันก็ยังคงใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีปฏิบัติการที่ส่งเสริมความปลอดภัยทางสังคม และโปรแกรมดูแลชุมชนแบบผสมผสานอื่นๆ
  และเทคโนโลยีสารสนเทศที่รวบรวม วิเคราะห์ และนำข้อมูลปริมาณมากไปใช้เชิงคาดการณ์