Skip to main content

นวัตกรรมเพื่อสังคม

คงคุณภาพชีวิต
กับการรักษาโรคมะเร็งด้วยลำอนุภาคโปรตอนที่มีการรุกล้ำน้อย

การรักษาด้วยลำอนุภาคคือวิธีในการรักษาโรคมะเร็งที่ส่องลำแสงของโปรตอน ซึ่งขึ้นรูปนิวเคลียสของอะตอมไฮโดรเจน หรือไอออนคาร์บอนโดยตรงในตำแหน่งที่รักษา เพื่อทำลายหรือกำจัดเซลล์มะเร็งจนหมดสิ้น เมื่อเทียบกับการรักษาแบบอื่นๆ การรักษาด้วยวิธีนี้ก่อให้เกิดความตึงเครียดในร่างกายของผู้ป่วยน้อยลงตามลำดับ เนื่องจากความสามารถในการรักษาโดยใช้ลำอนุภาคได้ตรงจุด

การรักษาโรคที่ช่วยคงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย

การรักษาโรคมะเร็งสามารถแบ่งออกได้กว้างๆ เป็น 3 ประเภท ได้แก่ การผ่าตัด การทำเคมีบำบัด และการทำรังสีบำบัด การรักษาด้วยรังสีบำบัดได้รับความสนใจมากที่สุดเนื่องจากเป็นวิธีการรักษาที่มีการรุกล้ำน้อย การรักษาด้วยลำอนุภาคเป็นประเภทการใช้รังสีบำบัด ความเร็วลำแสงสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความลึกของตำแหน่งการรักษา ช่วยให้สามารถฉายรังสีที่เข้มข้นได้ตรงจุดเซลล์มะเร็ง


รูปแบบการรักษาด้วยรังสีบำบัดหลากหลายรูปแบบและภาพการรักษาด้วยลำอนุภาค

การรักษาด้วยรังสีบำบัดที่สแกนตามจุดของฮิตาชิ

ระบบการรักษาด้วยลำอนุภาคโปรตอนที่ฮิตาชิได้พัฒนาร่วมกับโรงพยาบาล Hokkaido University นำมาสู่เทคโนโลยีการติดตามเนื้องอกและการรักษาโดยรังสีบำบัดที่สแกนตามจุดไปพร้อมกัน การผสมผสานนี้ทำให้มีความเป็นไปได้ในการฉายลำอนุภาคเข้มข้นที่ตรงตามรูปร่างของตำแหน่งการรักษา แม้แต่ตำแหน่งที่มีการเคลื่อนไหวเนื่องมาจากการหายใจหรือการทำงานของร่างกายส่วนอื่นๆ ความสามารถในการฉายลำแสงได้อย่างตรงจุดตำแหน่งการรักษายังช่วยลดความตึงเกร็งของร่างกายที่เกิดจากการรักษาได้ด้วย ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยนอก ซึ่งทำให้ยังสามารถทำงานและดำเนินชีวิตประจำวันตามปกติได้

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพรวมของระบบการรักษาด้วยลำอนุภาคของฮิตาชิ ความคิดเห็นของผู้พัฒนาของบริษัท และรายละเอียดอื่นๆ

Latest Topics from the Healthcare Business

หัวข้อล่าสุดจากธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพ―เรื่องราวด้านนวัตกรรม―

เรื่องราวด้านนวัตกรรมนำเสนอหัวข้อต่างๆ ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพ ซึ่งเป็นด้านที่ฮิตาชิกำลังค้นหาโซลูชันเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการแพทย์แบบเฉพาะในระดับประเทศและระดับภูมิภาค รวมถึงปัญหาด้านการดูแลสุขภาพ ดูภาพยนตร์ด้านล่างที่แสดงระบบการักษาด้วยลำอนุภาค

เมื่อสามารถรักษามะเร็งได้โดยไม่ต้องเจ็บปวด

วันที่เผยแพร่: มีนาคม 2018
ลูกค้า: Hokkaido University Hospital
คำอธิบายโปรเจ็กต์: สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการแพทย์