Skip to main content

Hitachi

นวัตกรรมทางสังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  • การพัฒนาเมือง

  การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเมืองอย่างต่อเนื่องได้กระตุ้นให้เกิดความต้องการของตึกสูงในเมืองใหญ่ๆ หลายเมืองในเอเชีย แนวโน้มเหล่านี้ยังคงก่อให้เกิดความต้องการของนวัตกรรมในโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมแนวดิ่ง รวมถึงลิฟต์มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในเมืองกว่างโจว ประเทศจีน กำลังมีการก่อสร้างอาคาร Guangzhou CTF Finance Centre ซึ่งเป็นตึกสูงเอนกประสงค์ ฮิตาชิได้รับคำสั่งมอบหมายให้เป็นผู้ส่งมอบลิฟต์ความเร็วสูงสำหรับอาคารนี้ ฮิตาชิ บริษัทที่ได้เปิดทำการใจกลางเมืองกว่างโจวแล้วนั้น ได้รับเลือกจากประวัติผลงานที่กว้างขวางในบริเวณนี้ ความท้าทายใหม่ของฮิตาชิคือการพัฒนาลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลก โดยยึดหลักความปลอดภัยและความสะดวกสบายในการโดยสารเป็นความสำคัญในอันดับแรก

  ภาพรวม

  • ประวัติ
   ความต้องการสำหรับตึกสูงยังคงเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศแถบเอเชีย ภูมิภาคที่มีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจที่โดดเด่นและมีความหนาแน่นของสังคมเมืองที่มากขึ้น ตั้งแต่เปิดให้บริการในกลุ่มอุตสาหกรรมลิฟต์เมื่อปี 1980 ฮิตาชิได้ก่อตั้งโรงงานผลิต ทำการตลาด และศูนย์บริการในเมืองกว่างโจวเพื่อพัฒนาการดำเนินงานในประเทศจีน การสร้างความมั่นใจที่ได้รับจากการทำงานที่น่ายึดถือเป็นแบบอย่าง ทำให้ปัจจุบันฮิตาชิถือได้ว่าเป็นผู้นำที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดมากในด้านการส่งมอบลิฟต์ใหม่ในประเทศจีน
  • โครงการ
   ในปี 2014 ฮิตาชิได้รับความท้าทายในการพัฒนาลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลกสำหรับอาคาร Guangzhou CTF Finance Centre ซึ่งเป็นตึกสูงอเนกประสงค์ สำหรับโครงการนี้ ด้วยการพัฒนาหนึ่งในเครื่องจักรขับลิฟต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ฮิตาชิประสบความสำเร็จในการติดตั้งลิฟต์ความเร็วสูงที่สามารถวิ่งได้ที่ความเร็ว 1,200 เมตรต่อนาที โดยที่ยังคงรักษาความปลอดภัย ความสะดวกสบายสำหรับผู้โดยสารไว้ได้ในขณะเดียวกัน
  • ผลลัพธ์
   ความเร็ว 1,200 เมตรต่อนาที (เร็วที่สุดในโลกในเวลานั้น) ได้รับการพิสูจน์ในการทดสอบความเร็วในเดือนพฤษภาคม ปี 2016 และยังมีการทดสอบความเร็วอื่น ๆ กับลิฟต์ตัวเดียวกันนี้ในเดือนมิถุนายน ปี 2017 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ของลิฟต์ ในการทดสอบครั้งนั้น ลิฟต์ของฮิตาชิได้ผลการทดสอบที่ความเร็ว 1,260 เมตรต่อนาที (75.6 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) ซึ่งนี่ยังคงเป็นสถิติที่เร็วที่สุดในโลก*1 ของลิฟต์ที่เปิดให้บริการนับจากเดือนมิถุนายน 2017
  *1
  นับจากเดือนมิถุนายน 2017; ตามงานวิจัยของฮิตาชิ

  ประวัติ

  ฮิตาชิกำลังโดดเด่นเป็นที่จับตามองของตลาดลิฟต์ในประเทศจีน

  ด้วยการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ตึกระฟ้าจึงผุดมากขึ้นเรื่อยๆ ในบรรดาเมืองใหญ่ๆ ในทวีปเอเชีย โดยเฉพาะในประเทศจีน ที่การก่อสร้างอาคารที่มีความสูงมากกว่า 300 เมตรกำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ตึกสูงเสียดฟ้าเหล่านี้ช่วยในการใช้สอยพื้นที่ให้เป็นประโยชน์ในเมืองที่มีผู้คนอาศัยอยู่หนาแน่น ในการสร้างอาคารเหล่านี้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องติดตั้งเทคโนโลยีที่น่าไว้วางใจเช่นลิฟต์ เพื่อให้ผู้คนสามารถโดยสารได้อย่างสะดวกสบายไร้กังวล

  ฮิตาชิส่งมอบบริการลิฟต์ความเร็วสูงพิเศษ 6 ตัวให้กับศูนย์การเงินโลกเซี่ยงไฮ้

  ฮิตาชิมีประวัติการให้บริการลิฟต์ความเร็วสูง และจุผู้โดยสารได้เป็นจำนวนมากมายาวนาน ย้อนไปเมื่อปี 1960 ที่ฮิตาชิได้ส่งมอบลิฟต์ที่มีความเร็วสูงสุดในประเทศญี่ปุ่นในขณะนั้นให้แก่อาคาร Kasumigaseki ซึ่งถือเป็นหนึ่งในอาคารสูงแห่งแรกของประเทศ นับจากนั้น ฮิตาชิก็ได้ดำเนินการทำการวิจัยและพัฒนาต่อไปเรื่อย ๆ ตอบสนองตามความต้องการตึกสูงเสียดฟ้าในตลาด ในปี 2010 ฮิตาชิได้ก่อสร้างอาคาร G1TOWER ซึ่งมีโครงสร้างลิฟต์ที่สูงที่สุดในโลกเพื่อทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับลิฟต์*2 และได้ผ่านการทดสอบภาคสนามด้านความเร็วสูง เป็นลิฟต์ที่สามารถจุผู้โดยสารได้เป็นจำนวนมากและเป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาได้อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  ฮิตาชิได้เข้าร่วมวงการธุรกิจลิฟต์ในประเทศจีนตั้งแต่ปี 1980 ในปี 1995 ฮิตาชิได้ก่อตั้งบริษัท Hitachi Elevator (กว่างโจว) Co., Ltd., ซึ่งตอนนี้ได้กลายมาเป็น Hitachi Elevator (ประเทศจีน) Co., Ltd., โดยมีที่ตั้งอยู่ในเมืองกว่างโจว บริษัทจีนแห่งนี้ทำการผลิต, ทำการตลาด และให้บริการซ่อมบำรุงลิฟต์ บริษัทเริ่มดำเนินการในเขตเมืองกว่างโจวและกลายเป็นบริษัทอันดับต้นๆ ในประเทศจีนในแง่ของส่วนแบ่งทางการตลาดสำหรับการก่อสร้างติดตั้งลิฟต์ใหม่

  นับจากนั้น อิตาชิได้สร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจลิฟต์ของตัวเองในประเทศจีนโดยมีบริษัท Hitachi Elevator (ประเทศจีน) Co., Ltd., ทำหน้าที่บริหารจัดการอยู่ที่นั่น บริษัทได้สร้างโรงงานผลิตทั้งในกว่างโจว, เทียนจิน และเซี่ยงไฮ้ หนึ่งตัวอย่างของผลลัพธ์ที่ได้ในประเทศจีนคือลิฟต์ความเร็วสูง (480 เมตรต่อนาที) มีสองห้องโดยสารในตัวเดียวกัน และจุผู้โดยสารได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งเราได้มีให้บริการใน Shanghai World Financial Center ในปี 2008 ในปี 2013 ได้มีการสร้างโรงงานผลิตในเมืองเฉิงตูเพื่อให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

  *2
  นับจากปี 2010

  โครงการ

  ความท้าทายใหม่เพื่อเป็นลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลก

  อาคาร Guangzhou CTF Finance Centre (ผังจำลองของอาคารที่เสร็จสมบูรณ์)

  เครื่องจักรขับลิฟต์ผลิตขึ้นใน Mito Works, Hitachi, Ltd ในประเทศญี่ปุ่น ฮิตาชิบรรลุเป้าหมายในการเพิ่มพลังงานที่จำเป็นในการสร้างลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลกโดยลดขนาดไปด้วยในตัว

  ในปี 2014 ฮิตาชิได้รับความท้าทายครั้งใหม่ในกว่างโจวกับโครงการเพื่อการส่งมอบลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลกในเวลานั้นในตึกสูงระฟ้า Guangzhou CTF Finance Centre ตึกที่มีความสูง 530 เมตรซึ่งกำลังอยู่ภายใต้การดำเนินการก่อสร้าง เพื่อให้ประสบความสำเร็จ ลิฟต์ความเร็วสูงจำเป็นต้องวิ่งจากชั้นพื้นดินไปจนถึงชั้น 95 (ระยะห่าง 440 เมตร) ให้ได้ภายใน 43 วินาทีเท่านั้น ซึ่งนี่ไม่เพียงแต่จะรวมถึงเทคโนโลยีในด้านพลังงานและการควบคุมเท่านั้น แต่ฮิตาชิยังต้องให้การรับประกันถึงความปลอดภัยและความสะดวกสบายสำหรับผู้โดยสารอีกด้วย

  ความท้าทายที่ยากที่สุดคือการรักษาความปลอดภัยของลิฟต์และความสะดวกสบายสำหรับผู้ใช้ในขณะที่ลิฟต์กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 1,200 เมตรต่อนาที ซึ่งโดยธรรมชาตินั้น เป็นเรื่องยากที่จะสามารถรักษาความปลอดภัยและสะดวกสบายได้ในขณะที่ความเร็วของการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อแก้ไขปัญหาของอุปสรรคเหล่านี้และสร้างลิฟต์ความเร็วสูง ฮิตาชิจึงได้พัฒนาหนึ่งในเครื่องจักรขับลิฟต์มอเตอร์แม่เหล็กถาวรที่ทรงพลังที่สุดในโลก (330 กิโลวัตต์) และเพิ่มความแข็งแรงทนทานให้กับสายเคเบิ้ลที่ใช้เคลื่อนย้ายตัวลิฟต์ ซึ่งจะช่วยลดภาระแก่เครื่องจักรขับลิฟต์ไปได้มาก นอกจากนี้ ฮิตาชิยังได้พัฒนาเบรกแม่เหล็กไฟฟ้าโดยใช้วัสดุการเบรกที่สามารถทนความร้อนได้ที่อุณหภูมิสูง 300 องศาเซลเซียส เพื่อให้ลิฟต์ความเร็วสูงนั้นสามารถหยุดได้พอดีและปลอดภัย นอกเหนือจากการใช้พลังงานและเทคโนโลยีการควบคุมที่คิดค้นขึ้นเองให้เป็นประโยชน์แล้ว ฮิตาชิยังมุ่งเน้นในเรื่องความปลอดภัยและความสะดวกสบายของผู้โดยสารในลิฟต์ และพัฒนารางเลื่อนแบบแอคทีฟ (active guides) เพื่อช่วยลดการสั่นสะเทือนในตัวลิฟต์ ฮิตาชิยังเพิ่มเทคโนโลยีการปรับแรงดันอากาศที่คิดค้นขึ้นเองอีกด้วย เพื่อช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับหูอันจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของแรงดันอากาศภายในตัวลิฟต์

  โดยสรุป ฮิตาชิติดตั้งลิฟต์ 95 เครื่องสำหรับอาคาร Guangzhou CTF Finance Centre รวมถึงลิฟต์ความเร็วสูงสองเครื่อง, ลิฟต์ที่วิ่งด้วยความเร็ว 1,200 เมตรต่อนาที, ลิฟต์ที่มีสองห้องโดยสารในตัวเดียว 28 ตัวและลิฟต์ความเร็วสูงที่วิ่งด้วยความเร็ว 600 เมตรต่อนาที

  ผลลัพธ์

  ฮิตาชิทำลายสถิติที่เร็วที่สุดในโลกด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่

  การเพิ่มลิฟต์ในอาคาร Guangzhou CTF Finance Centre

  ฮิตาชิได้ทำให้หน้าที่การยกเครื่องจักรขับลิฟต์เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับลิฟต์ความเร็วสูง ใช้สำหรับการติดตั้งลิฟต์อยู่ในปัจจุบัน ในการทดสอบความเร็วในเดือนพฤษภาคม 2016 ลิฟต์มีความเร็วอยู่ที่ 1,200 เมตรต่อนาที ซึ่งถือเป็นสถิติระดับโลกในขณะนั้น

  ในเดือนมิถุนายน 2017 ได้มีการทดสอบความเร็วอื่น ๆ กับลิฟต์ตัวเดียวกันนี้ในอาคาร Guangzhou CTF Finance Centre เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับลิฟต์ เมื่อพิจารณาการพัฒนาเพิ่มเติมอื่นๆ ในระบบการควบคุมและความปลอดภัยแล้ว ลิฟต์จะมีผลการทดสอบความเร็วอยู่ที่ 1,260 เมตรต่อนาที (75.6 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) ถือเป็นสถิติโลกอีกอย่างหนึ่ง

  ความเร็วสำหรับการใช้งานจริงประจำวันของลิฟต์ในอาคาร Guangzhou CTF Finance Centre จะอยู่ที่ 1,200 เมตรต่อนาที ปัจจุบันฮิตาชิดำเนินการจัดการปรับแต่งขั้นสุดท้ายก่อนที่อาคารจะเปิดให้บริการ

  วิสัยทัศน์

  ลิฟต์ของฮิตาชิทำให้ชีวิตในเมืองสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

  คาดว่าจะมีจำนวนการเติบโตของอาคารสูงเพิ่มขึ้นในประเทศจีน ประเทศที่ได้รับการประเมินว่าจะมีความต้องการลิฟต์ถึง 60% ลิฟต์อาจพิจารณาได้ว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานในเมืองสำหรับยานพาหนะที่เคลื่อนที่ในแนวดิ่ง นี่คือปัจจัยที่สำคัญในการทำให้เมืองมีความสะดวกสบายและประสิทธิภาพมากขึ้น ควบคู่ไปกับรถไฟและถนน ซึ่งถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการเดินทางเคลื่อนที่ในแนวนอน เพื่อช่วยให้ชีวิตคนเมืองมีความสะดวกสบายมากขึ้น ฮิตาชิจะพยายามคิดค้นและให้บริการลิฟต์ความเร็วสูง และบรรจุผู้โดยสารได้เป็นจำนวนมากต่อไป

   

  การติดตั้งลิฟต์ในอาคาร Guangzhou CTF Centre (เดือนมีนาคม 2017)

  วันเปิดตัว: กรกฎาคม 2017
  โซลูชั่นโดย: Hitachi, Ltd. กลุ่มธุรกิจระบบสิ่งก่อสร้าง