Salte a conteúdo principal

Hitachi

Cải Tiến Xã Hội

Công nghệ, từ những công cụ đơn giản đến những kỳ quan hiện đại, đã đóng vai trò quan trọng đối với quá trình cải cách của chúng ta. Với những công nghệ phù hợp, các quốc gia đã có thể giải quyết những thách thức cách tân xã hội cản trở sự tăng trưởng của xã hội của họ.

Một ví dụ hoàn hảo là Việt Nam. Bằng cách áp dụng công nghệ, Việt Nam tìm cách củng cố thêm vị thế của mình như một trong những quốc gia năng động nhất ở Đông Nam Á.

Nâng cấp IoT cho khối sản xuấtNhư các quốc gia khác, Việt Nam bắt đầu bằng sản xuất tốn nhiều lao động trước khi chuyển sang các khối sử dụng nhiều công nghệ.


Hướng đến một xã hội không dùng tiền mặt

 Bên cạnh sản xuất, chính phủ cũng đang tác động đến khối tài chính bằng cách giảm mạnh các giao dịch bằng tiền mặt và cải thiện phương thức thanh toán điện tử.

Giảm nhẹ tắc nghẽn giao thông ở Thành Phố Hồ Chí Minh

 Vào tháng 6, 2017, tổng cộng có 37 điểm nóng tắc nghẽn được ghi nhận tại Thành Phố Hồ Chí Minh, trong khi 131 địa điểm làm đường đang diễn ra cùng lúc.

Việc áp dụng công nghệ để giải quyết những thách thức của xã hội đóng vai trò trọng tâm đối với Hitachi. Cách tân xã hội không chỉ là một vai trò đối với các nhà lập chính sách, mà còn là một vai trò mà chúng tôi mong muốn chia sẻ, vì chúng ta có thể cùng tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn.

Tại Hitachi, chuyên môn IT và Công Nghệ Vận Hành của chúng tôi giúp đẩy nhanh quy trình cách tân xã hội và nâng cao chất lượng sống trong các cộng đồng chúng tôi phục vụ.

Với Hitachi, Ý tưởng định hình tương lai.