Skip to main content

Hitachi

นวัตกรรมทางสังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การปฏิวัติภูมิทัศน์ระบบโครงข่ายไฟฟ้าในเอเชีย

  การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ด้านพลังงานของอาเซียน โดยเฉพาะในภาคส่วนของโครงข่ายไฟฟ้า มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างอนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความยั่งยืน นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่น่าสังเกตซึ่งกำลังเกิดขึ้น ซึ่งขับเคลื่อนโดยแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ของโลก และความจำเป็นเร่งด่วนในการจัดการความท้าทายทางสังคมอันหลากหลาย ปัจจุบันหลายประเทศกำลังต่อสู้กับความท้าทาย เช่น การขยายตัวอย่างรวดเร็วของเมือง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การรวมตลาด รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานที่เก่าแก่ และกำลังคน ความท้าทายเหล่านี้เป็นการบ่งบอกให้ภาคส่วนด้านพลังงานปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดหาพลังงาน เพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นในเมืองใหญ่ที่มีประชากรหนาแน่น และที่สำคัญยิ่งกว่านั้น คือ การเปลี่ยนไปใช้พลังงานที่สะอาดขึ้น ท่ามกลางแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของโลกและความท้าทายทางสังคม Hitachi จึงยึดมั่นในฐานะผู้นำที่โดดเด่นในการเปลี่ยนแปลงไปสู่ภูมิทัศน์ด้านพลังงานที่ยั่งยืนยิ่งขึ้นด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยี

   

   

  ความท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อความพยายามในการเปลี่ยนแปลงไปใช้พลังงานหมุนเวียน

  ในขณะที่มีความพยายามในการสร้างอนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความยั่งยืน ภาคส่วนของโครงข่ายไฟฟ้าก็กำลังเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญเช่นกัน

  เชื้อเพลิงฟอสซิลยังคงเป็นแหล่งพลังงานหลักและยังคงมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจและตอบสนองความต้องการด้านพลังงาน ปัจจุบันเชื้อเพลิงฟอสซิล รวมถึงถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ คิดเป็นประมาณร้อยละ 80 ของการใช้พลังงานทั้งหมดของประเทศในอาเซียน ในขณะที่มีแหล่งพลังงานหมุนเวียนมากกว่าร้อยละ 14 เล็กน้อย หากไม่มีมาตรการนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้ การซื้อขายน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติในอีกสามทศวรรษข้างหน้าจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก

   

   
  ร้อยละ
  80
  จากเชื้อเพลิงฟอสซิล
  ร้อยละ
  14
  จากพลังงานหมุนเวียน

   

   

  การจัดหาเงินทุนและการสนับสนุนทางการเมืองเป็นสองส่วนที่ยังขาดการสนับสนุน เมื่อภูมิทัศน์ทั่วโลกที่เกิดปัญหาและระบบไฟฟ้ามีการกระจายศูนย์และมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการหลักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะรวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและทุ่มเททรัพยากรทั้งหมดที่มีอยู่ในแง่ของเงินทุน การสนับสนุน และความเชี่ยวชาญเพื่อรับมือกับความท้าทายในภายหน้า

  ในพื้นที่ชนบทของบางประเทศในอาเซียน ผู้คนจำนวนมากย้ายไปอยู่ในเมืองใหญ่เพื่อหาลู่ทางในการทำงานที่ดีกว่า ซึ่งอาจช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม การหลั่งไหลไปอยู่ในเมืองใหญ่อย่างรวดเร็วนั้นอาจหนักเกินไปสำหรับโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ เช่น โครงข่ายไฟฟ้าและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านพลังงานอื่น ๆ ที่เก่าล้าสมัย นี่คือจุดที่ผู้ให้บริการด้านโซลูชันเล็งเห็นเพื่อแก้ไขปัญหา Hitachi จะก้าวเข้ามาพัฒนาเทคโนโลยีใหม่เพื่อจัดหาและรักษาแหล่งพลังงานที่มีเสถียรภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

   

  การโลดแล่นไปตามทิศทางของด้านพลังงานและดิจิทัล

  ความพยายามอย่างต่อเนื่องในการเปลี่ยนแปลงภาคส่วนของโครงข่ายไฟฟ้ามีความสอดคล้องกับเป้าหมายด้านการปฏิวัติพลังงาน ซึ่งเน้นมากขึ้นในด้านการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการผลิตไฟฟ้า และการใช้พลังงานไฟฟ้าของอุตสาหกรรม การขนส่ง และโครงสร้างพื้นฐาน ตามที่ประเทศสมาชิกของอาเซียน 9 ใน 10 ประเทศได้ให้คำมั่นว่าจะให้การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ภายในพ.ศ. 2593 ประเทศเหล่านี้จะร่วมกันเร่งเปลี่ยนแปลงไปสู่โครงข่ายไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น เมื่อได้ทราบว่าภาครัฐมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ จึงเป็นการให้โอกาสผู้ให้บริการด้านโซลูชันอย่าง Hitachi ได้ทำงานร่วมกันเพื่อเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ด้านพลังงานในอาเซียน

  9
  / 10
  ประเทศสมาชิกของอาเซียนได้ให้คำมั่นว่าจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ภายในปีพ.ศ. 2593

   

  การโลดแล่นไปตามกระแสของการปฏิวัติดิจิทัลโดยการวิเคราะห์ข้อมูลและความก้าวหน้าในการเชื่อมต่อดิจิทัลจะช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถกำหนดรูปแบบระบบพลังงานที่มีความยั่งยืน ยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพสำหรับอนาคตได้ Hitachi เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) โดยใช้โซลูชันอัจฉริยะและความเชี่ยวชาญนานนับทศวรรษในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เทคโนโลยีการดำเนินงาน (OT) และด้วยการทำความเข้าใจปัญหาทางสังคมจึงทำให้โซลูชันทางดิจิทัลของ Hitachi มีศักยภาพในการสร้างโครงข่ายไฟฟ้าที่เชื่อมโยงถึงกัน มีความคล่องตัว และชาญฉลาดมากยิ่งขึ้น

   

  การยกระดับเสถียรภาพและความเชื่อมั่นในโครงข่ายไฟฟ้า

  โซลูชันที่เป็นนวัตกรรมของ Hitachi บางส่วน ได้แก่ การสนับสนุนด้านกำลังไฟฟ้าเสมือน ความเสถียรของแรงดันและความถี่ ความสามารถในการทนต่อสภาวะแรงดันตก และความเสถียรของโครงข่ายที่ได้รับการปรับปรุง โซลูชันอันชาญฉลาดของ Hitachi เป็นมากกว่าแค่การปรับปรุงเทคโนโลยี โซลูชั่นเหล่านี้ช่วยให้ชีวิตของผู้คนดีขึ้น ด้วยการช่วยให้แหล่งจ่ายไฟมีความเสถียรโดยมีการหยุดชะงักลดลงและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วยิ่งขึ้น Hitachi จึงช่วยให้มั่นใจได้ว่าบ้านและธุรกิจมีพลังงานให้ใช้ตามที่ต้องการ ซึ่งหมายความว่ามีการตัดไฟน้อยลง มีการส่งพลังงานที่ราบรื่นขึ้น และมอบประสบการณ์ที่ดีขึ้นให้แก่ทุกคน

  การยึดมั่นในความเชี่ยวชาญของ Hitachi ด้านโครงข่ายไฟฟ้าที่มีความยั่งยืนรูปแบบใหม่

  ด้วยตำแหน่งผู้ประกอบการหลักในอุตสาหกรรมพลังงาน Hitachi (ซึ่งมี Hitachi Energy เป็นตัวแทน) มีโอกาสได้ขึ้นกล่าวในการประชุม AESIEAP Technical Committee ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 6 ถึง 8 มิถุนายน พ.ศ.2566 ที่เกาะโบราไกย์ ประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีผู้ประกอบการที่มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมพลังงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมากกว่า 100 รายเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ หัวข้อการอภิปรายประกอบด้วยประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการจ่ายไฟฟ้าและการนำโซลูชันทางเทคโนโลยีมาใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Hitachi ได้มีการต่อยอดโซลูชันด้านคุณภาพไฟฟ้า/อุปกรณ์แปลงสัญญาณ เพื่อช่วยปรับโครงข่ายไฟฟ้าให้สมดุลกับความท้าทายครั้งใหม่

   

   
   

   

  การเป็นผู้นำอนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

  กิจกรรมดังกล่าวทำให้ Hitachi สามารถนำเสนอนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่รองรับการเปลี่ยนแปลงโครงข่ายไฟฟ้าในอาเซียน โดย Hitachi มุ่งหวังที่จะเป็นผู้นำในการเดินทางครั้งนี้โดยการเสริมสร้างศักยภาพของประเทศต่าง ๆ ในการเปลี่ยนแปลงไปสู่แหล่งพลังงานที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย Hitachi กำลังขับเคลื่อนนวัตกรรมที่ช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพและความเชื่อมั่นในโครงข่ายไฟฟ้าที่มีความยั่งยืนรูปแบบใหม่ และเช่นเคย Hitachi มุ่งมั่นที่จะพัฒนาอนาคตด้านพลังงานที่มีความยั่งยืน ซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานในการดำรงชีวิตของผู้คน และลดผลกระทบที่เป็นอันตรายซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศไปในเวลาเดียวกัน

  วันที่เผยแพร่: เดือนกันยายน พ.ศ. 2566