Skip to main content

Hitachi

นวัตกรรมทางสังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การเปิดใช้งานการชำระเงินระบบดิจิทัลในประเทศฟิลิปปินส์

  ระบบธนาคารและการชำระเงินในประเทศฟิลิปปินส์ ได้เผชิญกับความท้าทาย และอุปสรรคมากมายมานานหลายปี แม้ว่าเศรษฐกิจของประเทศจะเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่สัดส่วนของผู้ใหญ่ที่มีบัญชีธนาคารในประเทศฟิลิปปินส์ยังคงต่ำกว่าร้อยละ 35.(i) มาจากหลายสาเหตุ ซึ่งรวมถึงการไม่สามารถเข้าถึงการเปิดบัญชีธนาคาร เนื่องจากชาวฟิลิปปินส์ประสบปัญหาขาดแคลนเงินทุนหรือขาดเอกสารสำคัญที่ใช้ในการเปิดบัญชี

   

  บางคนแสดงให้เห็นว่าไม่จำเป็นต้องมีบัญชีธนาคาร – ในปี พ.ศ. 2564

  ร้อยละ
  94

  ชาวฟิลิปปินส์ยังคงเลือกใช้เงินสด(ii)ในการการชำระเงิน

  ร้อยละ
  64

  ใครเลือกการชำระเงินผ่านมือถือ

  ร้อยละ
  52

  ใครเลือกชำระบัตรผ่านช่องทางออนไลน์

   

   

  ธนาคารในประเทศฟิลิปปินส์จนถึงตอนนี้

  แม้จะมีผลกระทบทั่วโลกจากโรคระบาดต่อภาคส่วนการเงิน แต่ระบบธนาคารในประเทศฟิลิปปินส์ยังคงสามารถยืดหยุ่นได้ อันเป็นผลมาจากปัจจัยหลายประการ เช่น เศรษฐกิจที่เติบโต รายได้ที่เพิ่มขึ้น การเข้าถึงบริการทางการเงินที่เพิ่มขึ้น และการดำเนินการปฏิรูปกฎระเบียบที่เอื้ออำนวยเพื่อกระตุ้นให้ธนาคารนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้และนำเสนอบริการทางการเงินดิจิทัล ธนาคารกลางของประเทศ Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) ได้เปิดตัว Digital Banking Framework(iii) ความคิดริเริ่มนี้ได้ช่วยกระตุ้นการเติบโตขอ ธนาคารดิจิทัล ส่งผลให้ธนาคารแบบดั้งเดิมและบริษัท fintech หลายแห่งเปิดตัวผลิตภัณฑ์ธนาคารดิจิทัลใหม่

   

  ในขณะที่ประเทศได้แสดงความพยายามมากในการกระตุ้นให้ประชาชนหันมาเปิดบัญชีธนาคาร แต่ก็มีบัญชีที่ลดลง

   

  ร้อยละ
  34.5
  ในปีพ.ศ. 2553
  ถึง
  ร้อยละ
  31.8
  ในปีพ.ศ. 2565(iv)
   

   

  ความท้าทายอื่น ๆ ที่ประเทศต้องเผชิญยังรวมถึงการดิ้นรนเพื่อพัฒนาและนำโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมมาใช้ ระบบเดิมที่ล้าสมัยยังคงใช้อยู่ในระบบธนาคาร และยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับหุ้นส่วนและความร่วมมือกับบริษัท fintech

   

   

   

  เปลี่ยนจากแบบดั้งเดิมสู่แบบดิจิทัล

  ในฐานะบริษัทกลุ่มบริษัทข้ามชาติที่มุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมที่ยั่งยืนและมั่งคั่ง Hitachiผสมผสานความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีเป็นมาตรการ เพื่อจัดการกับอุปสรรคที่ระบบธนาคารและการชำระเงินของประเทศฟิลิปปินส์ที่กำลังเผชิญอยู่ หนึ่งในความคิดริเริ่มที่สำคัญของHitachi คือการปรับใช้ระบบการชำระเงินแบบดิจิทัลทำให้ผู้ใช้สามารถทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ต้องใช้เงินสดและไม่ต้องไปถึงสาขาของธนาคารก็สามารถทำธุรกรรมการเงินได้

  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ibSuite™ ซึ่งเป็นโซลูชันของHitachi ได้รับการออกแบบมาสำหรับบริษัทต่างๆ และจัดการความสามารถด้านบริการชำระเงินดิจิทัลเพื่อช่วยเพิ่มรายได้ ลดต้นทุน และลดความเสี่ยง โซลูชันของHitachiก่อให้เกิดความสามารถในการให้บริการชำระเงินแบบดิจิทัลแบบครบวงจร ซึ่งเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับธนาคารที่ต้องการขยาย digital footprint ได้

  มุ่งสู่ความสำเร็จด้วยการร่วมมือกัน

  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม Roadmap การเปลี่ยนแปลงการชำระเงินดิจิทัลของรัฐบาลฟิลิปปินส์ในปีพ.ศ. 2566 ความร่วมมือของHitachiจะทำงานเพื่อขยายการเข้าถึงบริการทางการเงินแก่ชาวฟิลิปปินส์หลายล้านคน ความคิดริเริ่มนี้ยังช่วยให้ประเทศมีศักยภาพในการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ ลดความยากจน และปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพสำหรับผู้คนหลายล้านคนในประเทศ โดยเน้นย้ำถึงจุดประสงค์ของHitachiในการส่งเสริมความดีให้กับสังคม

  โครงการนี้มาถึงช่วงเวลาที่สำคัญและทันท่วงที โดยรัฐบาลฟิลิปปินส์ Roadmap การปฏิรูปการชำระเงินดิจิทัลปีพ.ศ. 2566กำลังเร่งพัฒนาให้เติบโต ร้อยละ 50 ของธุรกรรมการค้าปลีกทั้งหมด และทางการเงิน รวมไปถึง ร้อยละ 70 ของผู้ใหญ่ชาวฟิลิปปินส์ Hitachi ตั้งเป้าหมายที่จะสนับสนุนการใช้ข้อมูลอย่างสร้างสรรค์และมีความรับผิดชอบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและผลประโยชน์ของผู้บริโภค เพื่อให้มั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงของระบบจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

   

  สอดคล้องกับ การดำเนินงานการปฏิรูปการชำระเงินดิจิทัลของรัฐบาลฟิลิปปินส์ในปี พ.ศ.2566

  เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

  ร้อยละ
  50

  เพิ่มปริมาณธุรกรรมการค้าปลีก

  เพื่อให้บรรลุความครอบคลุมทางการเงินสำหรับ

  ร้อยละ
  70

  ของผู้ใหญ่ชาวฟิลิปปินส์

   

  เพิ่มศักยภาพให้กับธนาคารและประชาชน

  แม้ว่าบริการทางการเงินให้ครอบคลุมยังคงเป็นความท้าทายในประเทศฟิลิปปินส์ แต่ก็มีความหวังว่า จำนวนประชากรที่ไม่มีบัญชีธนาคารจะลดลงอย่างต่อเนื่อง

  การปรับใช้ระบบการชำระเงินดิจิทัลของHitachi เป็นหนึ่งในความคิดริเริ่มมากมายในการทำงาน ซึ่งอาจช่วยปรับปรุงชีวิตของชาวฟิลิปปินส์ผ่านการเข้าถึงบริการทางการเงินที่เพิ่มขึ้น นี่ยังเป็นจุดเริ่มต้นสู่ศักยภาพของเส้นทางการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของประเทศฟิลิปปินส์และผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ซึ่งHitachi มีความมุ่งมั่นและภูมิใจที่ได้สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงนี้

  อ้างอิง
  (i) ตามสถิติของ DataReportal & We Are Social และ Hootsuite (15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565) ส่วนแบ่งของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีบัญชีกับสถาบันการเงินในฟิลิปปินส์ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2563 ถึง ปีพ.ศ.2565
  (ii) ตามสถิติของ Businessworld. (29 มีนาคม พ.ศ.2565) วิธีการชำระเงินที่ผู้บริโภคนิยมมากที่สุดในประเทศฟิลิปปินส์ในปีพ.ศ. 2564
  (iii) รายงานของ Banko Sentral ng Pilipinas (BSP) แผนการปฏิรูปการชำระเงินดิจิทัลปีพ.ศ.2563 ถึงพ.ศ.2566
  (iv) ตามสถิติของ DataReportal & We Are Social และ Hootsuite (15 กุมภาพันธ์ 2565) ส่วนแบ่งของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีบัญชีกับสถาบันการเงินในฟิลิปปินส์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2563 ถึงพ.ศ.2565

   

  วันที่เผยแพร่: เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566