Skip to main content

Hitachi

นวัตกรรมเพื่อสังคม

อนาคตของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ร่วมกันได้

ปัจจุบันนี้ ผู้ผลิตกำลังมองหาวิธีใหม่ๆ เพื่อการตอบสนองที่ดีกว่าต่อตลาดอันซับซ้อน ด้วยแพลตฟอร์ม IoT ของฮิตาชิ เราสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้จากหลายบริษัท ช่วยให้พวกเขาสามารถแบ่งปันกำลังคน สินค้าและทักษะความรู้เพื่อใช้ขีดความสามารถให้เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า เพราะการทำงานร่วมกันในวันนี้นำมาซึ่งแนวคิดใหม่ๆ เพื่ออนาคตที่ดีกว่า

เปิดรับคำแนะนำเพื่อก้าวสู่เมือง
แห่งอนาคต

ในชีวิตเรา ย่อมมีช่วงเวลาที่เราไม่อยากพลาดไป จึงเป็นเหตุผลที่ฮิตาชิกำลังร่วมสร้างโซลูชั่นที่จะช่วยให้หลายๆ เมืองก้าวข้ามอุปสรรคที่สำคัญไปได้ ด้วยทักษะความรู้ที่เชี่ยวชาญมานานทั้งในด้านเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการและเชิงข้อมูล เรากำลังสร้างระบบที่ซับซ้อนให้ตอบสนองได้มากขึ้น เป็นธรรมชาติและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้ผู้คนสามารถเดินทางในเมืองได้อย่างราบรื่น เป็นหนึ่งในหลายๆ วิธีที่เรากำลังใช้แพลตฟอร์ม IoT ของเราเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล คาดการณ์ถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นและส่งมอบนวัตกรรมทางสังคมให้แก่ทุกคนต่อไป

ด้วยวิทยาการหุ่นยนต์
อนาคตสร้างสรรค์ได้ร่วมกัน

เมื่อได้ยินคำว่า "วิทยาการหุ่นยนต์" คุณนึกถึงอะไร ภาพยนตร์แนววิทยาศาสตร์ หรือคำว่า "โอกาส" ? ด้วยพลังสร้างสรรค์จากแพลตฟอร์ม IoT (Internet of Things) ช่วยให้หุ่นยนต์ของฮิตาชิ สามารถเข้าถึงข้อมูลแบบทันทีได้ อีกทั้งยังสามารถสื่อสารระหว่างกัน รวมทั้งทำงานร่วมกับมนุษย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพวกเรา จากนี้ไป เมื่อเอ่ยถึง วิทยาการหุ่นยนต์ คุณจะเห็นถึงโอกาสความสำเร็จที่เป็นไปได้ร่วมกันกับเรา

ด้วยเทคโนโลยี AI
อนาคตสร้างสรรค์ได้ร่วมกัน

การประดิษฐ์เครื่องมือ ช่วยนำเราไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เสมอ AI จากฮิตาชิ คือเครื่องมือที่จะพลักดันโลกธุรกิจให้ก้าวไปได้ไกลยิ่งขึ้น วันนี้ เราช่วยทำให้ธุรกิจมากมายประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมาย ทั้งพัฒนาความสามารถในการผลิต ลดต้นทุน และเพิ่มความสุขให้กับคุณ ง่ายๆ แค่คุณกำหนดเป้าหมาย และก้าวไปกับเทคโนโลยี AI จากฮิตาชิ ร่วมค้นพบทุกความเป็นไปได้ด้วยกัน

อนาคตสร้างสรรค์ได้ร่วมกัน

นวัตกรรมทางสังคมเริ่มต้นขึ้นด้วยไอเดียใหม่ ด้วยหนึ่งความคิดง่ายๆ ที่มีพลังเปลี่ยนแปลงโลก สำหรับฮิตาชิ เราเปลี่ยนความเป็นไปได้เหล่านี้ให้กลายเป็นจริงด้วยเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารที่ล้ำหน้าและการแก้ปัญหาในระดับโครงสร้างพื้นฐาน แต่เราไมได้ทำสิ่งนี้เพียงลำพัง เราได้ทำผ่านระบบปฏิบัติการการร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งเราได้นำนักคิดและนักปฏิบัติมาร่วมเร่งความเร็วให้กับนวัตกรรมทางสังคม เพื่อทำงานอย่างชาญฉลาด, รวดเร็ว และสร้างสรรค์ สู่อนาคตที่ดีขึ้นยิ่งกว่าเดิม

อนาคตสร้างสรรค์ได้ร่วมกัน

นวัตกรรมทางสังคมเริ่มต้นขึ้นด้วยไอเดียใหม่ ด้วยหนึ่งความคิดง่ายๆ ที่มีพลังเปลี่ยนแปลงโลก สำหรับฮิตาชิ เราเปลี่ยนความเป็นไปได้เหล่านี้ให้กลายเป็นจริงด้วยเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารที่ล้ำหน้าและการแก้ปัญหาในระดับโครงสร้างพื้นฐาน แต่เราไมได้ทำสิ่งนี้เพียงลำพัง เราได้ทำผ่านระบบปฏิบัติการการร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งเราได้นำนักคิดและนักปฏิบัติมาร่วมเร่งความเร็วให้กับนวัตกรรมทางสังคม เพื่อทำงานอย่างชาญฉลาด, รวดเร็ว และสร้างสรรค์ สู่อนาคตที่ดีขึ้นยิ่งกว่าเดิม

นวัตกรรมทางสังคมคืออะไร

ดูกิจกรรมนวัตกรรมทางสังคมของฮิตาชิ

เรียนรู้เพิ่มเติม