Salte a conteúdo principal

Hitachi

Đổi mới xã hội ở khu vực Đông Nam Á

Đông Nam Á sẽ vươn lên thành nền kinh tế lớn thứ tư trên thế giới vào năm 2050

Nền kinh tế của các nước Đông Nam Á sẽ tăng trưởng ở mức 5.5%/năm

Dân số sẽ tăng trưởng từ
640 triệu người
lên 721triệu người
vào năm 2030
Giai cấp trung lưu sẽ tăng trưởng từ
135 triệu người
lên 334triệu người
vào năm 2030
Khoảng
70%
dân số sẽ sống ở urban areas khu vực thành thị 2050

Biến đổi khí hậulà thách thức

%

Nước thải không được xử lý, tỷ lệ xử lý thấp nhất trên toàn cầu

%

Tổng cung cấp năng lượng sơ cấp từ các nguồn không tái tạo

%

Tăng lượng khí thải CO2 vào năm 2040

triệu tấn

Lượng rác thải tính đến năm 2030

Tiềm lực
kinh tế

hướng tới phát triển bền vững tính đến năm 2030


tỉ đô la mỹ

Năng lượng &
nguồn cung cấp năng lượng


tỉ đô la mỹ

Các ngành công nghiệp
và phân phối

185
tỉ đô la mỹ

Thành phố thành thị

*trong các cơ hội phát triển kinh tế hàng năm

Phát triển bền vững trong tầm tay của chúng ta

5 lĩnh vực mà Đông Nam Á có thể ưu tiên để giảm khoảng 60% lượng khí thải CO2

Bảo tồn rừng
thiên nhiên

Các nguồn năng
lượng tái tạo

Công trình
nhân tạo

Hình thức di chuyển
& vận chuyển

Phát triển nông
nghiệp bền vững

ASEAN đặt mục tiêu đảm
bảo 23% năng lượng sơ
cấp từ các nguồn tái tạo
vào năm 2050

 

Ngày phát hành: Tháng mười một 11 năm 2022