Salte a conteúdo principal

Hitachi

Đổi mới xã hội ở khu vực Đông Nam Á

Tầm quan trọng và sự phù hợp của Đổi mới sáng tạo xã hội với Cộng đồng Châu Á tương lai
Tại sao Đổi mới sáng tạo xã hội là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh doanh của Hitachi?

 

Thông qua Đổi mới sáng tạo xã hội, Hitachi cam kết xây dựng một thế giới bền vững giúp con người hạnh phúc, khỏe mạnh hơn.

Với thế mạnh chuyên môn về công nghệ môi trường và công nghệ số, chúng tôi luôn nỗ lực tạo ra những điều tốt đẹp bằng cách xây dựng một thế giới an toàn và thông minh hơn.

Tháng 7/2022, chúng tôi đã đưa 30 sinh viên từ ASEAN và Nhật Bản sang Singapore và thảo luận về tầm quan trọng của Đổi mới sáng tạo xã hội, cũng như sự phù hợp với thế giới hậu COVID-19 tại Diễn đàn Sáng kiến Tài năng Lãnh đạo trẻ Hitachi (HYLI) lần thứ 16.

Đồng hành cùng với các nhà lãnh đạo đến từ châu Á hôm nay sẽ đại diện cho Chính phủ, doanh nghiệp, công chức, khối trường học, chúng tôi cùng nhau tìm hiểu cách kiến tạo những điều tốt đẹp bằng đổi mới sáng tạo xã hội trên cơ sở kinh nghiệm và quan điểm của từng cá nhân.

 

Các bạn sinh viên của chúng ta nói gì?

 

Belinda cho rằng đổi mới sáng tạo xã hội là một cầu nối cũng như động lực thúc đẩy, đặc biệt khi không có động cơ kinh tế để giải quyết các vấn đề xã hội.

Khi đó, đổi mới sáng tạo xã hội trở thành nguồn động lực thôi thúc doanh nghiệp và các cơ quan chính phủ hành động để cải thiện điều kiện sống.

Belinda Azzahra Irwan Putri
Indonesia

 
Momo nhận thấy đổi mới xã hội là một phần quan trọng để giải quyết các vấn đề môi trường.

Cô ấy thấy có mối quan hệ cộng sinh giữa sự sống còn của doanh nghiệp và khả năng giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường của họ.

Momo Hoshino
Nhật Bản

 

Matthew tin rằng những tiến bộ kinh tế không thể tách rời với xã hội. Vì vậy, những doanh nghiệp ưu tiên đổi mới sáng tạo xã hội sẽ tăng trưởng nhanh chóng.

Anh ấy đã thấy cách đổi mới sáng tạo xã hội giải quyết vấn đề phân bổ nguồn lực không công bằng giữa khu vực thành thị và nông thôn, cũng như tiếp cận các cộng đồng chưa được quan tâm đúng mức ở Malaysia, đặc biệt là trong đại dịch Covid-19.

Matthew Ooi Xian Wei
Malaysia

 
Vivienne định nghĩa đổi mới sáng tạo xã hội là bất kỳ ý tưởng, dự án hoặc quá trình nào có thể nâng cao chất lượng cuộc sống.

Cô ấy tin rằng con người nên là trung tâm của mọi dự án, và đổi mới sáng tạo toàn diện, lấy con người làm trung tâm sẽ giúp giải quyết các vấn đề xã hội lớn hơn.

Vivienne Angelica Hernane Viernes
Philippines

 

Esther cho rằng doanh nghiệp nên chú trọng tới đổi mới xã hội.

Những doanh nghiệp đánh đổi phát triển bền vững để tăng trưởng có thể gây phát sinh nhiều vấn đề xã hội như vấn đề nhân lực cũng như sức khỏe tinh thần.

Esther Yeoh
Singapore

 
Ryan coi đổi mới sáng tạo xã hội là những dự án có tác động rõ rệt tới con người bằng cách xây dựng cộng đồng văn minh tiến bộ và làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn.

Thay vì chỉ chú trọng lợi nhuận, doanh nghiệp nên thông qua đổi mới sáng tạo xã hội để hướng đến một xã hội lý tưởng, nơi không ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình vươn tới tăng trưởng kinh tế.

Ong Jun Hock, Ryan
Singapore

 

Đối với Poorit, đổi mới sáng tạo xã hội là nhân tố quyết định sự ra đời và phát triển của công nghệ.

Đổi mới sáng tạo xã hội đã định hình thế giới như ngày nay, và sẽ còn tiếp tục định hình thế giới tương lai.

Poorit Lertpaitoonpan
Thái Lan

 
Đức coi đổi mới sáng tạo xã hội là vấn đề then chốt hướng tới phát triển bền vững của mọi quốc gia.

Đổi mới sáng tạo xã hội có thể giải quyết các vấn đề như đói nghèo, bệnh tật, nâng cao phúc lợi và sức khỏe của người dân.

Bach Minh Duc
Việt Nam

 

Đổi mới sáng tạo xã hội khởi đầu từ một ý tưởng đơn giản: chúng ta sở hữu sức mạnh thay đổi thế giới. Bằng năng lực chuyên môn, nguồn lực, giải pháp kinh doanh và đam mê, chúng tôi đưa những người giỏi tư duy và những người dám dấn thân lại gần nhau, cùng giải quyết những vấn đề xã hội cấp bách và nghiêm trọng nhất ngày nay.

Đổi mới xã hội là nền tảng cho mọi nỗ lực của chúng tôi tại Hitachi. Bằng cách khích lệ và trao quyền cho các lãnh đạo trẻ, chúng tôi hi vọng sẽ nâng cao chất lượng cuộc sống của mọi người và góp phần xây dựng tương lai tốt đẹp hơn.

 

 

 

 

 

Phát hành:  tháng 10/2022