Salte a conteúdo principal

Hitachi

Cải Tiến Xã Hội

Ngành kinh doanh quản lý năng lượng đóng vai trò chính yếu trong dự án
phối hợp thúc đẩy phát triển đô thị ở Malaysia

Hitachi hiện đang lên kế hoạch cho một dự án tiết kiệm năng lượng cho một trường đại học, một trường cao đẳng, các khách sạn, một bệnh viện, một trung tâm mua sắm và các cơ sở khác thuộc sở hữu của Tập đoàn Sunway, một công ty tham gia vào một loạt các ngành nghề kinh doanh đa dạng xoay quanh lĩnh vực phát triển đô thị. Bước đi đầu tiên của Hitachi trong dự án này là thực hiện một nghiên cứu trình diễn về bảo tồn năng lượng tại tòa nhà trụ sở của Sunway. Bằng cách phối hợp với Tập đoàn Sunway giải quyết nhiều thách thức, Hitachi cam kết đóng góp vào sự phát triển đô thị bền vững tại Malaysia trong tương lai.

Áp dụng chuyên môn quản lý năng lượng để giúp tạo ra được một xã hội ít các bon

Kể từ khi thành lập Hệ thống Thông tin Hitachi Sunway vào tháng 4 năm 2013 dưới hình thức một liên danh cung cấp các dịch vụ CNTT, tập đoàn Sunway và Hitachi đã cùng nhau phát triển như là các đối tác kinh doanh và củng cố mối quan hệ hợp tác của họ trên nhiều lĩnh vực.
Năm 2015, hai bên đã phối hợp thực hiện các nỗ lực kinh doanh trong lĩnh vực quản lý năng lượng. Hai công ty sẽ góp phần thiết lập một xã hội ít các bon ở Malaysia bằng cách sử dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng hàng đầu của Hitachi nhằm tối ưu hóa mức năng lượng sử dụng tại các cơ sở do Sunway Group sở hữu và điều hành.
Bước đầu tiên liên quan đến việc tối ưu hóa hoạt động của thiết bị dựa trên kết quả phân tích dữ liệu sử dụng năng lượng tại trụ sở của tập đoàn Sunway đã giúp đạt được mức giảm đáng kể trong năng lượng sử dụng. Những nỗ lực phối hợp tiếp theo sẽ thúc đẩy một dự án tiết kiệm năng lượng cho trường đại học và cao đẳng, cũng như xem xét khả năng áp dụng một hệ thống quản lý năng lượng tích hợp cho các khách sạn, bệnh viện và trung tâm mua sắm.
Hitachi cũng đề xuất các giải pháp tại khu mua sắm với mục tiêu đảm bảo an toàn và an ninh trong cộng đồng. Những nỗ lực này sẽ được thực hiện dựa trên công nghệ phân tích dòng người đi bộ nhằm hỗ trợ các nỗ lực tiếp thị và công nghệ nhận dạng khuôn mặt cũng như các giải pháp bảo mật.
Là một phần của các dự án phát triển đô thị tích hợp dựa trên chuyên môn về ngành kinh doanh quản lý năng lượng của Hitachi tại các thị trường ASEAN, hiện nay các nỗ lực vẫn đang tiếp tục được thực hiện nhằm phát triển các cộng đồng mà tại đó người dân có thể thoải mái và an tâm sinh sống.

  • Khách hàng: Tập đoàn Sunway
  • Ngành nghề kinh doanh: Sunway là một tập đoàn hoạt động tích cực trong các lĩnh vực kinh doanh từ xây dựng đến vận hành và quản lý nhà ở, khách sạn, cơ sở bán lẻ và các tài sản khác.