Salte a conteúdo principal

Hitachi

Cải Tiến Xã Hội

anm

Hiểu rõ vai trò của Đổi mới vì xã hội

trong việc thúc đẩy Chiến lược Thái Lan 4.0

Chia sẻ từ ông Somsak Garnjanakarn, Tổng Giám đốc Hitachi Asia (Thailand) Co., Ltd.