Salte a conteúdo principal

Hitachi

Cải Tiến Xã Hội

Mang ý tưởng và tầm nhìn để kiến tạo
thế giới tốt đẹp

Global Network

Country/Regional Web Site

Feature

Cấp nguồn năng lượng thông qua Đổi mới kinh doanh Trong thế giới đang vật lộn để tạo lại sự bình thường trong bối cảnh đại dịch COVID-19, đây là thời điểm quan trọng hơn bao giờ để Hitachi có thể cấp nguồn năng lượng

Cấp nguồn năng lượng thông qua
Đổi mới kinh doanh

Video