Salte a conteúdo principal

Hitachi

Cải Tiến Xã Hội

Mang ý tưởng và tầm nhìn để kiến tạo
thế giới tốt đẹp

Global Network

Country/Regional Web Site

Video

Đưa ra giải pháp cho các vấn đề xã hội

Hitachi cung cấp giải pháp cho các thách thức đa dạng bằng cách kết hợp chuyên môn trong lĩnh vực CNTT và công nghệ vận hành (OT)