Skip to main content

Hitachi

Sosyal Inovasyon

Ortak yaratım ile otomotiv inovasyonunu sürdürmek

İlk otonom arabanın üretimi için yarış hızlandıkça, araba üreticileri ve teknoloji şirketleri arasındaki işbirliği her zamankinden daha çok önem kazanıyor.

Yaşadığımız dünya, teknolojik kopuşlarla tetiklenerek hızla değişiyor.

Bu değişiklik beraberinde daha fazla rekabet, daha karmaşık projeler ve sosyal medya sayesinde anında müşteri geri bildirimi getiriyor.

Buna uyum sağlamak için işletmeler bir zamanlar geleneksel olarak ArGe laboratuvarlarının kapıları ardında gizlice çözüm geliştirdikleri eski yaklaşımlarını terk ederek çok daha açık ve dinamik bir inovasyon yaklaşımını benimsiyor.

Ortak yaratıma girin! Ortak yaratımda, organizasyonların yeni ürünler ve hizmetler sunmak için paydaşları inovasyon sürecinin içine taşımaları, ürünlerin sürekli değişen pazar için uygun olduğunu garanti etmek için belirleyici önemdedir. Gerçekte, Longitude ve Hitachi'nin yakınlarda yayınlanan bir raporu otomotiv sektöründe çalışanların çok büyük bir çoğunluğunun (%83) ortak yaratımın kendilerinin inovasyon yaklaşımlarını dönüştürdüğünü ifade ettiğini belirtiyor. Ancak rapor, otomotiv sektörünün en büyük korkularından birisinin kamuoyunun otomobilleri arzu edilen bir ürün olmaktan çok bir hizmet olarak görmeye başlamaları olduğunu da ortaya çıkardı. Bu, sektörün neden ortak yaratım ile ilerleme sağladığını açıklayabilir: tüketicilerin satın almak için cazip buldukları ürünleri yarattıklarından emin olmak için.

Tüketicileri erkenden sürece dahil etmek

Otomotiv sektöründe ortak yaratımı benimsemenin en önemli yararı otomobil üreticilerinin tasarımlara kaynak sağlarken ve onları test ederken nasıl işbirliği yaptıklarıdır. Hatta rapor, otomobil kuruluşlarının yarısının yaratım projelerinde düzenli olarak tüketicilerle işbirliği içinde çalıştıklarını söylediğini saptadı. Araba üreticileri, düşüncelerini alarak tüketicilerini tasarım aşamasına dahil ediyor, onlara son üründe gerçek ve yerleşik çıkar sunuyor ve ürünlerinin çekici ve cazip kalmasını sağlıyor.

Satış bayiilerinin ötesinde

Otomobil endüstrisinin geleceği zorluklar ve fırsatlarla kuşatılmış durumda. Ajandanın en üst sırasında iklim değişikliği ve daha temiz taşımacılık için artan talebin yer alması ile otomobil üreticileri bu küresel trendleri yansıtacak tasarımları benimsiyor. Gittikçe artan ölçülerde emisyon hedefleri ve AB içindeki üyelerin deklarasyonları (örneğin 2050 yılında sadece sıfır emisyonlu otomobiller satılacak) ile karşı karşıya kalan otomobil üreticileri ya bu dalga ile hareket etmek zorunda veya ansızın geride kalacak.

Nesnelerin İnterneti çağı ile mahmuzlanan teknolojik devrim, bu zorlukları fırsatlara dönüştürme yeteneğine sahip. Aynı zamanda, kentsel ortamlarımızın akıllı şehirlere dönüştürülmesine yönelik artan politika odaklanması, elektrikli ve sürücüsüz yeni otomobil teknolojileri için mükemmel bir ortam sağlamakta ve bağlantılı altyapının bir parçası olmaktadır. Ancak üreticiler akıllı taşımacılığa geçişte yerlerini güvenceye almak için diğer organizasyonlarla, tüketiciler ve hükumetlerle iletişime girmeye istekli olmalıdır.

Otomobilin geleceği

Sektörler gittikçe artan oranlarda işbirliği yaptıkça aralarındaki sınırlar muğlaklaşıyor. Otomobil üreticileri eskiden kendi araç içi eğlence sistemlerini kurarken, bunlar kademeli olarak tüketiciler arasında popüler olan teknoloji şirketlerininkiler ile değiştiriliyor. Fakat ufukta sürücüsüz araçların görünmeye başlaması daha yüksek düzeyde işbirliğini hızlandırdı.

İlk tam otonom otomobilin üretilmesi için çalışma tam anlamıyla bir yarışa dönüşmüş durumda ve otomobil üreticileri arasındaki rekabet oldukça sert. Dünya çapında otomobil üreticileri ve teknoloji şirketleri bu yarışta önde kalmak için sürücüsüz otomobil teknolojisini geliştirmek amacıyla birlikte çalışıyor. Google ve Fiat Chrysler arasındaki işbirliği duyurusu 2016'da otomobil üreticileri ve teknoloji şirketleri arasında, özelleştirilmiş uzmanlıklarını entegre etmek ve paylaşmak için yapılan ortaklıklardan sadece biri.

Neden ortak yaratım doğru yanıttır?

Ortak yaratım yeni bir kavram olmamakla birlikte dünyanın değişim yönü ile desteklenmekte ve güdülenmektedir. General Motors'un Başkanı Mary Barra'ya göre otomobil sektörü "önümüzdeki beş-on yıl içinde son elli yıldan daha fazla değişecek." Teknolojik kopuşun hızı, sektörleri inovasyonu daha hızlı sunmaya zorlarken, ortak yaratım onların sektörler boyunca var olan yetenek ve kaynakları bir havuzda toplayarak yarışta önde kalmak için ürünler geliştirmelerine olanak tanıyor.