Skip to main content

Hitachi

Sosyal Inovasyon

Biyometri çağına giriş

Bir zamanlar yalnızca Azınlık Raporu (Minority Report) gibi bilim kurgu filmlerinde görülen bir teknoloji olan biyometri, tüketicilerin ve işletmelerin biyometrinin sağladığı avantajların farkına varması ile hak ettiği yere gelmektedir.

Bir zamanlar yalnızca Azınlık Raporu (Minority Report) gibi bilim kurgu filmlerinde görülen bir teknoloji olan biyometri, tüketicilerin ve işletmelerin biyometrinin sağladığı avantajların farkına varması ile hak ettiği yere gelmektedir.

Biyometri iş anlamına gelir

Finansal Davranış Kurulu'na (FCA) göre, 2013 yılında İngiliz bankacılık sektörü bir kart dolandırıcılığında 450 milyon sterlini aşkın bir tutar kaybetmiştir. Çip ve PIN teknolojisinin kullanılmaya başlaması sahte kart dolandırıcılığı oranını önemli oranda düşürmüş olsa da, dolandırıcılığın büyük bir kısmı çevrimiçi ortamda devam etmektedir ve parolaların ve PIN'lerin dolandırıcılığa karşı korunduğu konusunda halen endişeler mevcuttur.

Biyometri, mobil bankacılığın yükselişi gibi diğer trendlerle senkronize bir biçimde, daha hızlı, daha kolay ve daha güvenli bir kimlik doğrulama süreci sunarak bu sorunların üstesinden gelmektedir. Goode Intelligence'a göre, 2017 yılına kadar bir milyarın üzerinde kullanıcı bankacılık hizmetlerine biyometrik sistemler üzerinden erişim sağlayacaktır ve 2020 yılına kadar biyometri, banka hizmetlerine erişmek için kullanılan üstün kimlik doğrulama yöntemi olacaktır.

Bölgesel fırsatlar

Biyometrinin geliştirilmesi ve kullanılmaya başlanması, farklı tiplerdeki mevcut biyometri teknolojilerinde aynı biçimde gerçekleşmemiştir. Parmak damarı, el geometrisi, yüz, ses, iris ve imza tanıma, farklı bölgelerde değişken başarı seviyesine ulaşmıştır. Avrupa, son yıllarda evrim geçiren ve çok daha sofistike bir hal alan yüz tanımayı denemeye özellikle açıktır. Örneğin bir Alman üniversitesi yakın zamanda termal imzayı kullanan bir yüz tanıma aracı geliştirmiştir. Diğer yandan Japonların %80'i ATM makinelerinden para çekmek için damar tanımayı hâlihazırda kullanmaktadır.

Avrupa ve İngiltere'deki bankalar, güvenlik için biyometri fırsatlarını giderek daha fazla değerlendirmektedir – Barclays, bu yılın ilerleyen zamanlarında İngiltere müşterileri için parmak damarı kimlik doğrulamasını kullanmaya başlayacaktır. Bunun için harici özellikler yerine Hitachi'nin parmak içindeki şekli okuyan ve kopyalamayı oldukça zor hale getiren parmak damarı kimlik doğrulama teknolojisini kullanmaktadırlar. Özellikle geleneksel kartlı veya parolalı kimlik doğrulama yöntemlerine kıyasla, klonlama şansının oldukça düşük olduğu sofistike bir teknoloji olmadan veri yakalamak oldukça güçtür.

Bankacılığın ötesindeki avantajlar

Biyometrinin sağladığı avantajlar yalnızca finans sektörü ile sınırlı değildir. Biyometrik kimlik yönetimi teknolojileri, çok sayıda hastası olan tıp merkezleri ve klinikler için önemli bir rol oynayabilir. Kartlar yerine biyometriklerle çalışan hasta yönetim sistemleri, yönetimsel yetersizlikleri azaltır, kayıtlara güvenilirlik sağlar, dil bariyerlerini ortadan kaldırır ve sistemi suistimal edecek kişiler için tıbbi dolandırıcılığı daha zor bir hale getirir.

Geleneksel donör kimlik kartları sistemi, çok fazla zayıf noktaya ve olumsuz sonuca sahiptir. Bu kartlar paylaşılabilir, çoğaltılabilir, kaybolabilir, çalınabilir ve kartlara müdahale edilebilir. Biyometrinin sürece dahil edilmesi ile güvenlik ve hassasiyet büyük ölçüde iyileştirilebilir.

‘Yeni şoku’nu atlatma

Biyometrik kimlik doğrulamanın yükselişindeki engellerden biri müşteri algısı olmuştur. Özellikle kişisel verilere ilişkin oldukları takdirde, tüketicilerin yeni teknolojilere alışması zaman alabilir. Örneğin bazı kullanıcılar reklâm kampanyalarında bir reklâmı uyarlamak için yüz tanıma ve benzer teknolojilerin kullanımından memnunken, bazıları bunu müdahaleci bulmakta veya bu verilerin nasıl kullanıldığı konusunda endişe duymaktadır. Ancak kamunun bu gelişmelere alışmasıyla birlikte bu durum da değişmektedir ve işletmelerin bu büyüyen sektöre dahil olması daha önce hiç bu kadar güçlü olmamıştır.