Skip to main content

Hitachi

Sosyal Inovasyon

Gelişmekte olan dünyada enerji

Tarih, bize gelişmiş ülkelerin İngiltere'de Sanayi Devriminin kökenlerinden başlayarak, Silikon Vadisi'nden yükselen Bilişim çağına kadar bildiğimiz haliyle yaşamı olanaklı kılan inovasyon konusunda dünyaya öncülük ettiğini anlatır. Gelişmekte olan ülkelerin teknolojik gelişim söz konusu olduğunda lider yerine takipçi olduklarına dair kalıcı bir yanlış algı bulunur. Şimdiye kadar.

Tarih, bize gelişmiş ülkelerin İngiltere'de Sanayi Devriminin kökenlerinden başlayarak, Silikon Vadisi'nden yükselen Bilişim çağına kadar bildiğimiz haliyle yaşamı olanaklı kılan inovasyon konusunda dünyaya öncülük ettiğini anlatır.

Gelişmekte olan ülkelerin teknolojik gelişim söz konusu olduğunda lider yerine takipçi olduklarına dair kalıcı bir yanlış algı bulunur. Şimdiye kadar.

Pew Research Centre tarafından yapılan bir ankete göre, global bir toplum olarak bizi en çok endişelendiren tehdit, iklim değişikliğidir. Bu sefer, bu zorlukla doğrudan baş eden ve daha sürdürülebilir bir geleceğe doğru yolu açan “gelişmekte olan” ülkelerdir. Sadece son beş yıl içinde, gelişmekte olan ülkelerdeki temiz enerji kapasitesi iki kattan daha fazla artmıştır. Bu yalnızca bir başlangıç; 2020 yılına kadar dünyanın toplam elektriğinin neredeyse yarısının gelişmekte olan ülkelerde üretilmesinin beklendiğini biliyor muydunuz?

Bunu nasıl yapıyorlar? Kaderin şaşırtıcı bir cilvesiyle, gelişmekte olan ülkelerin kurulu eski ve hantal şebeke sistemlerine sahip olmamaları gerçeği, onların lehine işlemektedir. Bir McKinsey çalışması, Hindistan'ın %70-80'inin henüz inşa edilmemiş olması nedeniyle, ülkenin kendine özgü kentsel gelişimini sıfırdan oluşturma konusunda benzersiz bir fırsata sahip olduğunu ortaya koymuştur. Kırsal toplumların modern şehirler haline dönüşerek, elektriği evlerine ilk kez getirdiklerini düşünün.

Zengin batı ulusları için uzak bir ihtimal gibi görünen bağlantılı evler ve akıllı şehirler, gelişmekte olan uluslar için muhtemelen çok daha kısa bir sürede gerçeğe dönüşecek. 2016'da, gelişmekte olan pazarların şebekelerine ait yıllık bir çalışma, 50 gelişmekte olan ülkenin önümüzdeki on yıl boyunca akıllı şebekelere kümülatif olarak 226 milyar $ yatırım yapacağını göstermiştir. Brezilya tek başına akıllı şebekesine 36 milyar $'lık yatırım yapmayı planlamaktadır ve 2023 yılına kadar 63 milyon enerji sayacını akıllı sayaçlar ile değiştirme hedefini duyurmuştur.

Şimdi, akıllı şebekeler gibi teknolojilerin binalarla iletişime geçebilecek kadar akıllı olduğu bir çağı yaşamaktayız. Yenilenebilir enerji altyapısı ile tamamen uyumlu akıllı şebekeler, binaların ve şebekelerin enerji arzını doğru bir biçimde taleple eşleştirmelerine olanak tanıyor. Bu büyük miktarlarda enerji (ve tabii para!) tasarrufu sağlar.

Yakın vadede, teknolojik ilerlemeler şebeke dışı çözümler de sunmaktadır. Hindistan'da, yakıt hücresi şirketi Intelligent Energy, yedek dizel jeneratörlerini, yüksek düzeyde verimli, düşük karbonlu hidrojen yakıt hücreli telekom kuleleri ile değiştirmektedir. 27.000 telekom kulesini içeren projenin ilk üç ayında elli beş ton karbondioksit salımı engellenmiştir. 2012'de 670 milyon insanı etkileyen bir şebeke çökmesi ile tarihin en büyük elektrik kesintisini yaşayan bir ülke için, bu teknoloji çok ihtiyaç duyulan bir çözümü sağlamaktadır.

Gelişmekte olan ülkeler, çok daha uzun bir süre önce sanayileşmiş olan ülkeleri geride bırakmak için bu emsalsiz fırsattan yararlanmakta ve kendi temiz enerjisini dağıtmak için akıllı teknolojiyi kullanmaktadır. Dünyayı tersine çeviren ve enerji piyasalarını sallayan ironik bir paradigma değişikliği ile gelişmekte olan bölgeler muhtemelen sürdürülebilir enerji geleceklerine dünyanın geri kalanından daha önce ulaşacak.