Skip to main content

Hitachi

Sosyal Inovasyon

Endüstri Devrimleri ve onların başlangıcı

Geriye dönerek ilk Endüstri Devrimine ve o dönemin inovasyonlarının, bugün yaşadığımız, veri ile güdülenen 'dördüncü' endüstri devrimi ile nasıl ilişkili olduğuna bakıyoruz.

Nİ dönemi ve sıklıkla Endüstri 4.0 olarak adlandırılan dördüncü endüstri devriminin gelişi ile gittikçe daha fazla karışıklık yaratan iş modelleri, kentleşme, otomasyon, inovasyon gibi kavramları duyuyoruz.

Ancak, bu terimler bugün bildiğimiz anlamda yaşamı mümkün kılan birinci Endüstri Devrimi için de geçerlidir.

Burada, geçmişteki ve günümüzdeki endüstri devrimleri ile gelen büyük değişikliklere ve fırsatlara bakıyoruz:

"Ya buhar motoru ya da arama motoru"[1]

Buhar makinesinin Endüstri Devriminin katalizörü olduğu söylenir. James Watt ve Matthew Boulton birlikte çalışarak var olan buhar motorunu geliştirmek için makinenin insan gücü olmadan çok daha hızlı çalışmasına olanak tanıyan devir fonksiyonunu ekledi. Buhar makineleri sabit bir kömür tedariki gerektiriyordu ve bu yeni bir kömür madenciliği dönemine yol açtı. Şimdi başladığımız yere döndük - iklim değişikliği ve hava kirliliğinin küresel ajandada yerini sağlamlaştırması ile kömür, temiz enerji ile değiştiriliyor. Örneğin Birleşik Krallık, daha temiz enerji kaynaklarına yönelirken 2025 itibarı ile tüm kömürle çalışan elektrik santrallerini kapatma sözü verdi.

Kırsal kesimden uzaklaşmak

İnsanların iş aramak için geleneksel kırsal kesimdeki yaşamlarını terk etmeleri ve şehirlere akın etmeleri ile ilk Endüstri Devrimi şehirleşmenin başlamasına yol açmıştı. 1771 ve 1831 arasında Manchester'ın nüfusu 6 kat arttı. Hızlıca 21. yüzyıla dönersek, 2050 yılında dünya nüfusunun %66'sı şehirlerde yaşıyor olacak.

Demiryolları

Dört nala koşan bir atın en hızlı taşıma aracı olduğu günleri hayal etmek zor olsa da ilk Endüstri Devrimi bize demiryollarını verene kadar binlerce yıl öyleydi. Bazıları, demiryollarının ülke çevresinde malların daha çabuk taşınmasının yanında yeni ticari fırsatların önünü açmada İnternet kadar önemli olduğunu söylüyor. Modernizasyon, elektriklendirme ve yüksek hızlı trenler şimdi demiryollarını güçlü bir şekilde 21. yüzyıla ve daha ötesine getiriyor. Hitachi Rail Europe'ın dijital sinyal sistemi gibi akıllı teknolojinin tanıtılması, büyük verinin sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendiriyor ve demiryolu seyahatlerinin daha kusursuz olmasına yardımcı oluyor.

Fabrika döneminin başlangıcı

İlk Endüstri Devriminden önce üretim elde veya insanların evlerindeki basit makinelerde gerçekleştiriliyordu. Seri üretim hattının yaratılması ve fabrikaların yükselişi bunu ve malların üretim tarzını temel olarak değiştirdi. Makineleştirilmiş seri üretim hattı çok sayıda insanın aynı görev üzerinde çalışmasını olanaklı kılarak üretilen malların sayısını ciddi oranda artırdı ve üretim maliyetlerini ve fiyatlarını düşürdü. Dördüncü Endüstri Devrimi yeniden mal üretim tarzımızı değiştiriyor. Fabrika alanına yapay akıl ve robotların getirilmesi üretimi daha fazla otomatikleştirerek bizi büyük veri etrafında dönen yeni bir akıllı üretim dönemine taşıyor.


[1] 2015'te Raconteur, 400'den fazla bilim adamı, akademisyen, teknoloji muhabiri, yazarı ve akademisyeni ile tüm zamanların en büyük keşiflerine ilişkin anket yaptı ve favori yanıtları şu idi: "Ya buhar motoru ya da arama motoru."