Skip to main content

Hitachi

Sosyal Inovasyon

İş hayatının geleceği

Dijital bir gelecek için doğru becerilere sahip miyiz? Hitachi Europe İnsan Kaynakları İcra Yetkilisi Stephen Pierce ile teknolojinin gelecekteki işgücünü nasıl etkileyeceğini konuştuk

Dünya değişiyor.

Nesnelerin İnternetini, yapay zekayı (YZ) ve dijital otomasyonu mümkün kılan teknolojik gelişmelerden kaynaklanan dördüncü endüstri devriminin eşiğindeyiz.

Bu durum, topluma hayatlarımızı daha akıllı, güvenli ve sürdürülebilir kılacak çok büyük fırsatlar sunuyor. Ancak, teknolojik ilerleme, işgücünün de değişimin hızına ayak uydurmak için yeni beceriler kazanmasını gerektiriyor.

“Yapay zeka” alanı, bu zorluğa çok iyi bir örnek. Medya sürekli yapay zekanın yaşama ve çalışma şekillerimizi nasıl değiştireceğine ilişkin haberler yaptığından, kamuoyunda YZ konusundaki farkındalık yüksek. Bu duruma ve pek çok sektörde sunduğu büyük fırsatlara rağmen, yapay zekanın potansiyelinden faydalanma becerimiz, onu kullanacak beceriye sahip insan sayısının azlığından dolayı tehdit altında gibi görünüyor. Birleşik Krallık’ta 2014’ten beri YZ ile ilgili görevlerde %485 artış yaşandı, ancak şirketler kalifiye çalışan bulmakta zorlandıklarını açıkladı.

Hitachi Europe Genel Müdür Yardımcısı ve İnsan Kaynakları İcra Yetkilisi Stephen Pierce ile konuşup, dördüncü endüstri devriminin iş hayatı açısından ne anlama geleceğini ve robot kullanımı gibi teknolojik gelişmelerin gelecekteki işgücünü nasıl etkileyeceğini sorduk.

S: Dördüncü endüstri devrimi, zorluk ve fırsatlar açısından daha öncekilere göre nasıl bir tablo çiziyor?

C: Endüstriyel gelişmeler, çeşitli zorluklar getirir - medyada robotların işlerimizi çaldığı konusunda uyarılar yapan manşetler olsa da, teknolojik gelişmeler sonucunda makinelerin daha önce yalnızca insanların yapabileceği işleri yapmaya başlamasıyla bu tür bir iş değişiminin olması doğal. Ancak, sıklıkla yerine geçtikleri işlerden daha yüksek beceriler isteyen yeni işlerin ortaya çıkmasını sağladıklarından, aynı zamanda büyük fırsatlar da sunuyorlar. Aynı zamanda, pek çok durumda otomasyonun mevcut işlerin yerine geçmek yerine onları iyileştireceğini unutmamalı ve dolayısıyla otomasyonun rollerimizi ve çalışma şekillerimizi değiştirme konusundaki etkisini değerlendirmeliyiz. Bunların hepsi, dördüncü endüstri devriminin, teknolojinin belirli görevleri yerine getirip, farklı şeyler yapabilecek, farklı şekilde çalışabilecek ve insan faktörünün en önemli olduğu alanlara odaklanabilecek zamanı sağlayarak bize destek olmasına yol açacağı anlamına geliyor.

S: Sizce teknolojik gelişmeler geleceğin işgücünü nasıl etkileyecek?

C: İş hayatının geleceği kamuoyunda çok gündemde olan bir konu. Yapay zeka, robotlar ve öngörücü bakım, çalışma şeklimizi değiştirecek teknolojilerden birkaçı. En önemlisi, daha etkin ve verimli olmamızı ve zamandan tasarruf etmemizi sağlamaları; böylece, makineler tarafından yapılamayacak, daha önemli işlere odaklanabiliriz. Hitachi’de, robotların rolünün insanların yerini almak değil, onları desteklemek olduğuna inanıyoruz. Örneğin, robotların belirli işleri üstlenmesine izin vermek, insanlara daha yaratıcı işlerle uğraşmak için zaman kazandıracaktır. Bu, gelecekteki işgücünün farklı becerilere sahip olmasını gerektiriyor; burada üniversitelerin ve geleceğin işgücünü yetiştiren diğer eğitim kurumlarının, onlara başarı için ihtiyaç duyacakları becerileri vermesi gerekiyor.

S: Sizce, robotlar gibi YZ destekli teknolojiler toplumun geleceğinde nasıl bir rol oynayacak ve bu bizi nasıl etkileyecek?

Bu, hayatın tüm yönlerini kapsayan çok geniş bir konu. Robotların toplumun ayrılmaz bir parçası olacağı ve insanları destekleyeceği konusunda şüphe yok. Hitachi’nin insansı robotu EMIEW3 de tam bu amaç için tasarlandı. Bir müşteri hizmetleri robotu olarak, havaalanı ve tren istasyonu gibi ulaşım merkezlerinde müşterilere rehberlik edebiliyor. Ancak, bu teknolojilerin, evlerde ve sağlık hizmetlerinde insanlara destek sağlayabileceği daha pek çok potansiyel görev var. Öngörülen nüfus artışı ve insan ömrünün uzaması birlikte düşünüldüğünde, toplumda kamu hizmetlerindeki baskının azaltılması için robot bakıcılar gibi yeni teknolojilere yönelik çok ciddi bir ihtiyaç var. Dolayısıyla bu yolculuk daha yeni başlıyor ve Hitachi de Sosyal İnovasyon odağı ile önümüzdeki aylarda ve yıllarda değişimin hızı artarken toplumun dönüşümüne katkıda bulunacak.