Skip to main content

Hitachi

Sosyal Inovasyon

GÜVENLİK

Hitachi’nin çözümleri sosyal altyapı sistemlerini güvenlik tehditlerine karşı kapsamlı biçimde korur.

Danışmanlıktan operasyon gözetimine kadar her unsuru kapsayan, sağlam ve çok katmanlı koruma sağlayan kapsamlı bir güvenlik çözümü sunuyoruz.

Günümüzün dijital çağında, işin çeşitli alanlarındaki hizmetlerin kesintisiz olarak, günde 24 saat, yılda 365 gün sunuluyor olması gerekiyor. Hizmetlerin IoT gibi teknolojiler yoluyla daha verimli biçimde sunulmasında ilerleme sağlanmış olsa bile, siber saldırı yöntemleri gitgide artan biçimde değişken ve incelikli hale geliyor, hatta siber-teröre dahi uzanıyor.
Bu nedenle, sistem içinde güvenlik hayati önemdedir. Ancak bu tek başına eksiksiz korumayı garanti edemez.

Hitachi’nin güvenlik yaklaşımı

Hitachi olarak, sıkı güvenliğin sürekli iyileştirmeler içerdiğinin bilincindeyiz. Bunun için de gerek operasyon gerekse organizasyon düzeylerinde ek koruma sağlanması gerekiyor. Hitachi bu kavrayışa dayalı olarak dört temel niteliğe odaklanan bir güvenlik yaklaşımı benimsiyor: Sağlamlaştırma (güçlü koruma), Uyarlanabilir (esneklik), Yanıt Verebilir (hızla çözüm sağlama) ve İşbirliğine Yatkın (müşterilerle onların ihtiyaçlarına göre çalışmak). Bu güvenlik yaklaşımı ilkeleri çerçevesinde, organizasyon, operasyon ve sistem açısından korumayı içeren kapsamlı bir savunma çözümü sunarız.

Hitachi olarak, müşterilerimizle yakın anlamda birlikte çalışarak ölçeklendirilebilir güvenlik önlemlerini birlikte oluşturur ve geliştirirken, yukarı doğru süreç aşamalarında danışmanlıktan operasyonlarda gözetime kadar, değer zincirinin tamamını kapsayan, eksiksiz bir yelpazeye yayılan hizmetler sunuyoruz. Hitachi olarak, sosyal altyapı sistemlerimizin korunmasını sağlamaya kararlıyız. Müşterilerimiz ile birlikte, geleceğimizi bugünün ve geleceğin güvenlik tehditlerine karşı güvenceye almaya devam edeceğiz.

Güvenlik hizmetlerini sağlamadaki zengin deneyimlerimize dayalı olarak güvenlik yaklaşımımızı geliştirdik.

Hitachi sosyal altyapı sistemlerini inşa etmede köklü bir geçmişe sahiptir. Değer zinciri konseptine dayalı olarak, yukarı doğru süreç aşamasında danışmanlıktan operasyonlara kadar uzanan eksiksiz bir çözüm sunuyoruz. Bu girişimlerde daima tek bir soruya odaklandık: Müşterilerin hizmetlerini huzur içinde sağlamaları için neye ihtiyaçları bulunur? Hitachi olarak, sosyal altyapı şirketlerine güvenlik çözümümüzü, onların sahadaki operasyonlarına dair kapsamlı bir kavrayışa dayalı olarak sunmaya devam ettik.
Aynı zamanda, Hitachi Group içindeki yaklaşık 300.000 dahili kullanıcı için Bilgi Teknolojileri altyapısı işletme konusunda referansımız mevcuttur. Bu girişim yoluyla, siber saldırılarla nasıl başa çıkılacağınıza dair kapsamlı bilgilerimizi genişletmeyi sürdürüyoruz.
Hitachi’nin güvenlik yaklaşımı bu deneyimlere ve kamu ve özel kuruluşları tehditlere karşı güvenceye alma konusunda geçmişimize dayalı olarak kurulmuştur.
Siber ve fiziki teknolojiler konusunda geliştirdiğimiz yetkinliklerimizle, müşterilerimizle işbirliğine dayalı biçimde çalışarak onlara kapsamlı güvenlik çözümleri sunmaya devam edeceğiz.

Her bir çözümün ayrıntılarını müşterimizin ihtiyaçlarına göre özelleştirirken, geniş bir yelpazeye yayılan alanlar için sistemler sağlarız.

Güç Kontrol Sistemleri için Güvenlik Önlemleri

Büyük ölçekli sistemin bütünündeki her riski tespit eder ve öngörürüz. Ardından, fiziki, bilgisel ve kontrol sistemlerini kapsayacak şekilde geliştirilen karşı önlemlere dayalı bir güvenlik politikası oluştururuz. Bu yapı sayesinde altyapıları günde 24 saat, yılda 365 gün koruyabiliyoruz.

Bilişim Sistemleri için Güvenli Önlemleri

Bilgi sızması günümüzün dijital çağının gerçekliğidir. Çeşitliliği ve karmaşıklığı gitgide artan siber saldırılar ortamında, Bilgi Teknolojisi sistemlerinin zayıf noktaları her gün keşfedilmektedir. Ancak bu durum, risklerin kaçınılmaz olduğu anlamına gelmez. Hitachi olarak, Bilgi Teknolojisi altyapılarını derinlikli bir savunma çerçevesi ile koruyor, girişten çıkışa, yayılmadan karşı önlemlere kadar farklı bakış açılarını bir araya getiriyoruz. Böylelikle, her şirketin can damarı olan bilgi varlıklarını güvence altına alıyoruz.

Hitachi’nin Çözümünü Destekleyen Hizmetler

CSMS Tabanlı Güvenlik Danışmanlığı

Etkili güvenlik önlemlerini uygulamaya koymak için, temel koruma hattını netleştirirken, tehditlere ve karşı önlemlere dair genel görünüme sahip olmak önem taşır. Hitachi’nin danışmanlık hizmeti olan, CSMS’yi Oluşturmak için Destek Hizmetimiz yoluyla, müşterilerimizle birlikte attığımız ilk adım budur. CSMS uluslararası standartlara göre belirlenmiş olan, kontrol sistemleri için bir güvenlik yönetimi sistemidir. Bu danışmanlık sistemi sadece risk değerlendirmesine değil, aynı zamanda operasyonlara da dayalı olarak güvenlik önlemlerinin planlanmasını kapsar. Güvenli bir organizasyon kurma yoluyla, müşteriler için dahili bir güvenlik sistemi inşa ediyor, çalışanları için uygulamalar hayata geçiriyor, fiziki güvenliği güçlendiriyor ve uyum standartları ile ilgili konularda eğitim sağlıyoruz. Müşteriler, bu hizmet sayesinde, organizasyonlarını etkili biçimde güvence altına almak için gerekli olan güvenlik önlemlerine dair temel bilgileri kazanıyor.

Geniş bir Yelpazedeki Fiziki Güvenlik Teknolojileri

Hitachi, fiziki güvenliği uygulamak üzere, erişim kontrolü, video gözetim sistemleri, plaka tanıma ve video yönetimi dahil olmak üzere geniş bir yelpazeye yayılan teknolojiler sunar. Aynı zamanda, bu teknolojilerden derlediğimiz verilerden yararlanan son derece gelişmiş bir analitik çözümümüz vardır. Örneğin, görüntü verilerinin analiz edilmesi alanında, insanların hareketlerini tanıyan davranış analizi, insanların akışını tanıyan insan akışı analizi ve dış niteliklere dayalı olarak şüphelileri arayabilen, birden çok bakış açısına dayalı insan arama yöntemi gibi teknolojiler sunuyoruz. Bu teknolojiler, anormal hareketlerin tespit edilmesine ek olarak, kalite iyileştirmeleri, operasyonların modernize edilmesi ve olası sorunların tespit edilmesi gibi yönetim sorunlarını çözmede de kullanılabilir.

Entegre Siber/Fiziki Güvenlik Sistemleri

Hitachi olarak, siber ve fiziki sistemlerin entegre biçimde izlenmesi yoluyla güvenliği sürekli olarak güçlendirebiliyoruz. Gelişmiş analitikler yoluyla ve izleme teknolojilerinden elde edilen verileri kullanarak hızla karar alabiliyor ve olası tehditlere karşı önlemler alabiliyoruz.
Tüm bunlar, fiziki ve dijital teknolojilerimizin temelini oluşturan kapsamlı bir IoT platformu olan Lumada sayesinde mümkün oluyor. Aynı zamanda, müşterilerimizin operasyonlarını bize, tasarımdan geliştirmeye, operasyondan bakıma kadar emanet edebilmelerini mümkün kılan bir sistem de oluşturduk; böylece onların siber saldırılara etkili şekilde karşılık verme yetilerini iyileştirebiliyoruz.