Skip to main content

Hitachi

Sosyal Inovasyon

Robotik

Hitachi’nin robotik ürünleri topluma çeşitli alanlarda katkı sağlıyor

Hitachi, insanların yaşamını iyileştirmek için, Nesnelerin İnterneti (IoT) platformuyla entegre edilmiş geniş bir çeşitliliğe sahip robotlar geliştiriyor.

IoT, şirketler arasında ortak yaratımı hızlandırdı ve yeni değerler oluşturulmasını sağladı. Öte yandan, IoT'nin tüm potansiyelinden yararlanmak için, veri işleme siber alemin ötesine geçmeli. Gerçek dünyadaki yeni ve yenilikçi hizmetler, verileri fiziki operasyonlarla birleştirme yeteneğimize bağlı olacak. Bu nedenle robotik ürünler ileriye dönük olarak hayati bir rol oynayacak çünkü bunlar gerçek ve sanal dünyalar arasındaki köprümüz olacak.

Hitachi olarak, operasyonel teknolojilerdeki (OT) uzmanlığımızdan yararlanarak, çeşitli uygulamalar için geniş bir yelpazeye yayılan robotlar geliştirdik. Ancak bu teknolojileri nedensiz geliştirmiyoruz. Sosyal inovasyonu uygulamaya koyuyoruz. Robotları IoT platformları ile bütünleştirerek ve bu teknolojiyi sosyal altyapılarda kullanarak, insanların hayatlarını iyileştirmeye yönelik girişimleri aktif olarak ilerletiyoruz.

EMIEW3, çeşitli harici sensörlerden elde edilen verileri bir araya getiren bir insan simbiyotik robottur.

Bunun ardından, hizmetlerin sağlanması için gereken bilgiler bulut tabanlı robotik bilişim platformu üzerinden işlenir ve robota geri gönderilir, böylece gezinmesi, iletişim kurması ve çevresi ile etkileşime geçmesi sağlanır.

Bu bilişim altyapısı, var olan operasyonel sistemlerle de bütünleştirilerek, çeşitli türlerdeki ilgili bilgilerin işleme konması ile iş istihbaratı sunulur. Ayrıca birbiriyle bağlantılı robotlar yoluyla da iş çözümleri sağlarız.

Hitachi olarak, yarım yüzyılı aşkın süredir robotik teknolojisini geliştirmekteyiz, aynı zamanda yeni değerler sunmak için müşterilerimizle birlikte oluşturmaya odaklanmaktayız.

Hitachi Group'un robotik bölümünün geçmişi, nükleer enerji santrali operasyonlarına yönelik uzaktan kumandalı bir cihaz olan Servo Manipülatörümüzün bulunduğu 1960'lı yıllara uzanır. O dönemden bu yana, Hitachi olarak, yarı iletken test ekipmanı ve finansal cihazlar gibi mekatronik ürünlerden, nükleer enerji santralleri gibi aşırı uçtaki ortamlara yönelik robotlara kadar geniş bir çeşitliliğe sahip robotları kullanıma sunduk.

Hitachi’nin Ar-Ge birimi otomatik kontrol ve akıllı işlemenin geliştirilmesine odaklandığından, gelişmiş robotik ürünlerimiz bu teknolojilerin hayata geçirilmesinde araç olarak işlev görmüştür. 2005 yılında, Hitachi bir insan simbiyotik robotunu geliştiren ilk şirketlerden biri oldu. Daha iyi işlevleri yeni temel teknolojilerle kullanıma sunan Hitachi, 2016 yılına gelindiğinde insanlarla konuşabilen ve çalışabilen bir hizmet-yardım robotu olan EMIEW3'ü gururla tanıttı.

Ayrıca, yeni değerler yaratmak için müşterilerimizle ortak yaratıma da odaklanmaktayız. Halihazırda, gösterim deneylerini yürütmek için yeni tesisleri aktif olarak kurmaktayız; müşterilerimizle birlikte yüksek kaliteli prototiplemeyi uygulamak için birden çok işbirliği ortamı halihazırda işletime alınmış durumdadır.

Son yıllarda IoT'nin kullanımındaki yoğunlaşma ile, siber alemde geniş bir dizi bilgi ve enformasyon depolanmaya başlandı. Bu geçiş, dijital çözümlerin gerçek dünyadaki uygulamalarının da robotik ürünler yoluyla artan ölçüde daha gerçekçi olmasını sağladı.
IoT çağı için robotik çözümler geliştirirken, sosyal inovasyonu da ilerletmeye devam ederek, daha iyi bir gelecek için bugünün zorluklarına çözümler sunacağız.

Hitachi müşterilere yeni değerler sunan,
geniş bir çeşitliliğe sahip robotlar geliştirdi.

EMIEW3, İnsanlarla Aktif Olarak İletişim Kuran bir İnsan Simbiyotik Robot

EMIEW3, Hitachi'nin robotik ve dijital çözümler alanındaki geniş uzmanlığından yararlanarak yüksek düzeyde bir özerkliği gerçek kılıyor. Bulut tabanlı bir bilgi işlem altyapısı, robotun gövdesini izleyen ve kontrol eden “uzak beyin” olarak işlev görüyor. Robotun gövdesi ile gerçek zamanlı olarak bağlantıda olan bu beyin ayrıca EMIEW3'e iletişim kurma, bulunduğu çevrede gezinme ve müşterilere destek ve rehberlik sunma yetisi de kazandırıyor. EMIEW3, çeşitli hizmet ortamlarındaki durumları doğru biçimde anlayarak, bir ihtiyacı olanları tespit edip onlara yaklaşabiliyor. Hizmet sunmak üzere kendi başına bir görüşme bile başlatabiliyor; böylece kullanıcı memnuniyetini ve iş verimliliğini iyileştiriyor.

*Gerçek hayattaki uygulamaya yönelik olarak, EMIEW3 bir gösterim testi yürütüyor.