Skip to main content

Hitachi

Sosyal Inovasyon

AR-GE

Günümüzde toplum; enerji, çevre, gıda, su, ulaşım ve güvenlik dahil olmak üzere birçok alanı etkileyen, gitgide karmaşıklaşan sorunlarla başa çıkmaya çalışıyor. Hitachi’nin Sosyal İnovasyonunda hedef, müşterilerimizin ve toplumun karşılaştığı en zor sorunlar için çözümler belirlenmesine yardımcı olmaktır.

Geniş bir yelpazeye yayılan sanayi sektöründe biriktirmiş olduğumuz derin deneyimlere ve teknik uzmanlığa dayalı olarak yenilikçi çözümler geliştiriyoruz. Aynı zamanda, açık inovasyonu ilerletirken geleceğin sosyal sorunlarına dair içgörüler de elde ederek, Sosyal İnovasyonun tohumlarını ekiyoruz.

Sosyal İnovasyonun Yaratılmasına Güç Vermek

Hitachi, Ar-Ge’yi global olarak Sosyal İnovasyonu hızlandırmak için başlıca anahtarlardan birisi olarak görmektedir. Bununla ilgili bir girişim kapsamında, müşterilerimizle birlikte yeni servis iş alanlarının oluşturulması için kendi yaklaşımımız olan NEXPERIENCE’ı ileri taşıyoruz. Aynı zamanda, enerji, elektronik, makine, malzemeler, sistemler, bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT), kontrol, üretim ve sağlık hizmetleri alanlarında geliştirdiğimiz teknolojik uzmanlığı geliştiren ve birleştiren Ar-Ge uygulamalarını ileri taşıyarak yenilikçi ürünler ve hizmetler de oluşturuyoruz. Uzun vadeli vizyonumuza dayalı olarak, geleceğin sorunlarını göz önüne alan, hayli gelişmiş Ar-Ge çalışmaları sürdürüyoruz.