Skip to main content

Hitachi

Sosyal Inovasyon

YAŞAM VE EKONOMİ

Hitachi olarak, sağlık hizmetleri, kamu hizmetleri ve finansal hizmetler dahil olmak üzere günlük hayatlarımız ile yakından bağıntılı olan, geniş bir yelpazedeki alanlarda gelişmiş çözümler sunuyoruz. Amaç, geleceğin toplumuna katkıda bulunmaktadır.

Bunun örnekleri arasında hastalar üzerindeki yükü azaltan ürünler ve teknolojilerin geliştirilmesi yer alır (örn. ultrason tanı ekipmanı ve güvenilir parmak damar kimlik doğrulama teknolojisi).

Herkesin Yaşam Kalitesini İyileştirmek

Hitachi olarak, Sosyal İnovasyonun yaşam kalitesini iyileştirme ve hepimizin huzur içinde yaşayabileceği bir toplum inşa etme bakımından temel bir rol oynayacağı kanısındayız. Amacımız günlük hayatlarımızda mevcut olan sorunları tespit ederek ve ele alarak yaşam kalitesini iyileştirmektir. Örneğin, birikime dayalı teknolojilerimizin yanı sıra, gelişmiş bilgi teknolojilerinden (IT) de güç alarak, bireyler için optimize edilmiş sağlık hizmetlerini ilerletmeye ve sosyal altyapının güvenliğini sağlamaya katkıda bulunuyoruz. Bu yöntemlerle, insanların rahat yaşam sürebilecekleri bir topluma katkı sağlayabileceğimizi umut ediyoruz.